ACB LS

Picture of  ACB Metasol LS AH-06D3-06A

ACB Metasol LS AH-06D3-06A

Máy cắt không khí LS AH-06D3-06A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 63...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-06D3-06A

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-06D3-06A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 63...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-08D3-04A

ACB Metasol LS AH-08D3-04A

Máy cắt không khí LS AH-08D3-04A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 40...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-08D3-04A

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-08D3-04A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 40...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-08E

ACB Metasol LS AH-08E

Máy cắt không khí LS AH-08E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 800A. Số cực: 3/4...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-08E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-08E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 800A. Số cực: 3/4...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-20E

ACB Metasol LS AH-20E

Máy cắt không khí LS AH-20E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2000A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-20E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-20E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2000A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-32E

ACB Metasol LS AH-32E

Máy cắt không khí LS AH-32E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 3200A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-32E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-32E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 3200A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of  Máy cắt ACB Siemens 3WL1116-2CB32-1AA2

Máy cắt ACB Siemens 3WL1116-2CB32-1AA2

Thế hệ mới của máy cắt không khí SENTRON WL: *Mở rộng phạm vi dòng làm việc với mô đun ...

Đặt mua

85.541.000 đ

Máy cắt ACB Siemens 3WL1116-2...

85.541.000 đ

Thế hệ mới của máy cắt không khí SENTRON WL: *Mở rộng phạm vi dòng làm việc với mô đun ...

Đặt mua
Picture of  Máy cắt ACB Siemens 3WL1232-3CB32-1AA2

Máy cắt ACB Siemens 3WL1232-3CB32-1AA2

Thế hệ mới của máy cắt không khí SENTRON WL: *Mở rộng phạm vi dòng làm việc với mô đu...

Đặt mua

165.497.000 đ

Máy cắt ACB Siemens 3WL1232-3...

165.497.000 đ

Thế hệ mới của máy cắt không khí SENTRON WL: *Mở rộng phạm vi dòng làm việc với mô đu...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-06D3-02J

ACB Metasol LS AH-06D3-02J

Máy cắt không khí LS AH-06D3-02J. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 20...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-06D3-02J

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-06D3-02J. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 20...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-06D3-04J

ACB Metasol LS AH-06D3-04J

Máy cắt không khí LS AH-06D3-04J. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 40...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-06D3-04J

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-06D3-04J. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 40...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-06E

ACB Metasol LS AH-06E

Máy cắt không khí LS AH-06E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630A. Số cực: 3/4...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-06E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-06E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630A. Số cực: 3/4...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-06E

ACB Metasol LS AH-06E

Máy cắt không khí LS AH-06E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630A. Số cực: 3/4...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-06E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-06E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630A. Số cực: 3/4...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-08W4-08H

ACB Metasol LS AH-08W4-08H

Máy cắt không khí LS AH-08W4-08H. Loại: kiểu cố định (fixed type). Dòng định mức: 800A. ...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-08W4-08H

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-08W4-08H. Loại: kiểu cố định (fixed type). Dòng định mức: 800A. ...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-10E

ACB Metasol LS AH-10E

Máy cắt không khí LS AH-10E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1000A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-10E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-10E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1000A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-10W4-10V

ACB Metasol LS AH-10W4-10V

Máy cắt không khí LS AH-10W4-10V. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 10...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-10W4-10V

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-10W4-10V. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 10...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-13E

ACB Metasol LS AH-13E

Máy cắt không khí LS AH-13E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1250A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-13E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-13E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1250A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-13W4-13M

ACB Metasol LS AH-13W4-13M

Máy cắt không khí LS AH-13W4-13M. Loại: kiểu cố định (fixed type). Dòng định mức: 1250A....

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-13W4-13M

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-13W4-13M. Loại: kiểu cố định (fixed type). Dòng định mức: 1250A....

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-16E

ACB Metasol LS AH-16E

Máy cắt không khí LS AH-16E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1600A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-16E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-16E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1600A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-16W4-16M

ACB Metasol LS AH-16W4-16M

Máy cắt không khí LS AH-16W4-16M. Loại: kiểu cố định (fixed type). Dòng định mức: 1600A....

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-16W4-16M

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-16W4-16M. Loại: kiểu cố định (fixed type). Dòng định mức: 1600A....

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-20W4-20M

ACB Metasol LS AH-20W4-20M

Máy cắt không khí LS AH-20W4-20M. Loại: kiểu cố định (fixed type). Dòng định mức: 2000A....

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-20W4-20M

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-20W4-20M. Loại: kiểu cố định (fixed type). Dòng định mức: 2000A....

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-25E

ACB Metasol LS AH-25E

Máy cắt không khí LS AH-25E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2500A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-25E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-25E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2500A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-40E

ACB Metasol LS AH-40E

Máy cắt không khí LS AH-40E. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 4000A. Số cực:...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-40E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-40E. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 4000A. Số cực:...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-40G

ACB Metasol LS AH-40G

Máy cắt không khí LS AH-40G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 4000A. Số cực:...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-40G

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-40G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 4000A. Số cực:...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-50G

ACB Metasol LS AH-50G

Máy cắt không khí LS AH-50G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 5000A. Số cực:...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-50G

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-50G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 5000A. Số cực:...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-63G

ACB Metasol LS AH-63G

Máy cắt không khí LS AH-63G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 6300A. Số cực:...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-63G

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-63G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 6300A. Số cực:...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AN-06D3-02J

ACB Metasol LS AN-06D3-02J

Máy cắt không khí LS AN-06D3-02J. Loại: kiểu lắp ngoài (Draw-out type). Dòng định mức: 2...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AN-06D3-02J

0 đ

Máy cắt không khí LS AN-06D3-02J. Loại: kiểu lắp ngoài (Draw-out type). Dòng định mức: 2...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AN-06D3-04J

ACB Metasol LS AN-06D3-04J

Máy cắt không khí LS AN-06D3-04J. Loại: kiểu lắp ngoài (Draw-out type). Dòng định mức: 4...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AN-06D3-04J

0 đ

Máy cắt không khí LS AN-06D3-04J. Loại: kiểu lắp ngoài (Draw-out type). Dòng định mức: 4...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AN-08D

ACB Metasol LS AN-08D

Máy cắt không khí LS AN-08D. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 400, 630, 800A. S...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AN-08D

0 đ

Máy cắt không khí LS AN-08D. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 400, 630, 800A. S...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AN-08D3-04A

ACB Metasol LS AN-08D3-04A

Máy cắt không khí LS AN-08D3-04A. Loại: kiểu lắp ngoài (Draw-out type). Dòng định mức: 4...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AN-08D3-04A

0 đ

Máy cắt không khí LS AN-08D3-04A. Loại: kiểu lắp ngoài (Draw-out type). Dòng định mức: 4...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AN-08D3-06

ACB Metasol LS AN-08D3-06

Máy cắt không khí LS AN-08D3-06. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630A. Số cực:...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AN-08D3-06

0 đ

Máy cắt không khí LS AN-08D3-06. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630A. Số cực:...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AN-10D

ACB Metasol LS AN-10D

Máy cắt không khí LS AN-10D. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1000A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AN-10D

0 đ

Máy cắt không khí LS AN-10D. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1000A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AN-10D3-10A

ACB Metasol LS AN-10D3-10A

Máy cắt không khí LS AN-10D3-10A Loại: kiểu lắp ngoài (Draw-out type). Dòng định mức: 63...

Đặt mua

62.000.000 đ

ACB Metasol LS AN-10D3-10A

62.000.000 đ

Máy cắt không khí LS AN-10D3-10A Loại: kiểu lắp ngoài (Draw-out type). Dòng định mức: 63...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AN-13D

ACB Metasol LS AN-13D

Máy cắt không khí LS AN-13D. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1250A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AN-13D

0 đ

Máy cắt không khí LS AN-13D. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1250A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AN-16D

ACB Metasol LS AN-16D

Máy cắt không khí LS AN-16D. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1600A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AN-16D

0 đ

Máy cắt không khí LS AN-16D. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1600A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AS-20D

ACB Metasol LS AS-20D

Máy cắt không khí LS AS-20D. Loại: Vertical. Dòng định mức: 2000A. Số cực: 3/4 P. ...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AS-20D

0 đ

Máy cắt không khí LS AS-20D. Loại: Vertical. Dòng định mức: 2000A. Số cực: 3/4 P. ...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AS-20E

ACB Metasol LS AS-20E

Máy cắt không khí LS AS-20E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630, 800, 1000, 1250...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AS-20E

0 đ

Máy cắt không khí LS AS-20E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630, 800, 1000, 1250...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AS-25E

ACB Metasol LS AS-25E

Máy cắt không khí LS AS-25E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2500A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AS-25E

0 đ

Máy cắt không khí LS AS-25E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2500A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AS-32E

ACB Metasol LS AS-32E

Máy cắt không khí LS AS-32E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 3200A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AS-32E

0 đ

Máy cắt không khí LS AS-32E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 3200A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AS-40E

ACB Metasol LS AS-40E

Máy cắt không khí LS AS-40E. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 4000A. Số cực:...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AS-40E

0 đ

Máy cắt không khí LS AS-40E. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 4000A. Số cực:...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AS-40G

ACB Metasol LS AS-40G

Máy cắt không khí LS AS-40G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 4000A. Số cực:...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AS-40G

0 đ

Máy cắt không khí LS AS-40G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 4000A. Số cực:...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AS-50F

ACB Metasol LS AS-50F

Máy cắt không khí LS AS-50F. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 4000, 5000A. S...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AS-50F

0 đ

Máy cắt không khí LS AS-50F. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 4000, 5000A. S...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AS-50G

ACB Metasol LS AS-50G

Máy cắt không khí LS AS-50G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 5000A. Số cực:...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AS-50G

0 đ

Máy cắt không khí LS AS-50G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 5000A. Số cực:...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AS-63G

ACB Metasol LS AS-63G

Máy cắt không khí LS AS-63G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 6300A. Số cực:...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AS-63G

0 đ

Máy cắt không khí LS AS-63G. Loại: Vertical connection. Dòng định mức: 6300A. Số cực:...

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò LS AS-20E3-20H

Cầu dao chống dòng rò LS AS-20E3-20H

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Khả năng cắt (KA): 85 Dòng định mức (A): 2000 ...

Đặt mua

63.000.000 đ

Cầu dao chống dòng rò LS AS-20...

63.000.000 đ

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Khả năng cắt (KA): 85 Dòng định mức (A): 2000 ...

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò LS AS-25E3-25H

Cầu dao chống dòng rò LS AS-25E3-25H

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Dòng định mức (A): 2500 Xuất xứ: Hàn Quốc

Đặt mua

80.000.000 đ

Cầu dao chống dòng rò LS AS-25...

80.000.000 đ

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Dòng định mức (A): 2500 Xuất xứ: Hàn Quốc

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò LS AS-32E3-32H

Cầu dao chống dòng rò LS AS-32E3-32H

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Dòng định mức (A):3200 Xuất xứ: Hàn Quốc

Đặt mua

91.000.000 đ

Cầu dao chống dòng rò LS AS-32...

91.000.000 đ

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Dòng định mức (A):3200 Xuất xứ: Hàn Quốc

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò LS AS-40E3-40H

Cầu dao chống dòng rò LS AS-40E3-40H

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Dòng định mức (A): 4000 Xuất xứ: Hàn Quốc

Đặt mua

155.000.000 đ

Cầu dao chống dòng rò LS AS-40...

155.000.000 đ

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Dòng định mức (A): 4000 Xuất xứ: Hàn Quốc

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò LS AS-50F3-50H

Cầu dao chống dòng rò LS AS-50F3-50H

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Dòng định mức (A):5000 Xuất xứ: Hàn Quốc

Đặt mua

165.000.000 đ

Cầu dao chống dòng rò LS AS-50...

165.000.000 đ

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Dòng định mức (A):5000 Xuất xứ: Hàn Quốc

Đặt mua
Picture of Cầu dao chống dòng rò LS AS-63G3-63H

Cầu dao chống dòng rò LS AS-63G3-63H

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Dòng định mức (A): 6300 Xuất xứ: Hàn Quốc

Đặt mua

270.000.000 đ

Cầu dao chống dòng rò LS AS-63...

270.000.000 đ

Hãng sản xuất: LS Loại: 3 pha Số cực: 3 Dòng định mức (A): 6300 Xuất xứ: Hàn Quốc

Đặt mua
Picture of Máy cắt ACB Siemens 3WL1106-2CB32-1AA2

Máy cắt ACB Siemens 3WL1106-2CB32-1AA2

Thế hệ mới của máy cắt không khí SENTRON WL: *Mở rộng phạm vi dòng làm việc với mô đun ...

Đặt mua

45.269.000 đ

Máy cắt ACB Siemens 3WL1106-2C...

45.269.000 đ

Thế hệ mới của máy cắt không khí SENTRON WL: *Mở rộng phạm vi dòng làm việc với mô đun ...

Đặt mua