Loại cố định (Fixed)

Picture of  ACB 3P 1000A 85kA ABB type E3S 1SDA059302R1

ACB 3P 1000A 85kA ABB type E3S 1SDA059302R1

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:85k...

Đặt mua

136.656.000 đ

ACB 3P 1000A 85kA ABB type E3...

136.656.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:85k...

Đặt mua
Picture of  ACB 4P 1250A 130kA ABB type E2L 1SDA059763R1

ACB 4P 1250A 130kA ABB type E2L 1SDA059763R1

ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua

22.190.000 đ

ACB 4P 1250A 130kA ABB type E...

22.190.000 đ

ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua
Picture of 1SDA057104R1, Máy cắt không khí ACB 3P - ABB - E6V

1SDA057104R1, Máy cắt không khí ACB 3P - ABB - E6V

Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức: 5000A Đáp ứng tiêu chu...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

1SDA057104R1, Máy cắt không kh...

ĐT: 0963 212.935

Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức: 5000A Đáp ứng tiêu chu...

Đặt mua
Picture of 1SDA057136R1, Máy cắt không khí ACB 3P - ABB - E6V

1SDA057136R1, Máy cắt không khí ACB 3P - ABB - E6V

Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức:6300A Đáp ứng tiêu chuẩ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

1SDA057136R1, Máy cắt không kh...

ĐT: 0963 212.935

Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức:6300A Đáp ứng tiêu chuẩ...

Đặt mua
Picture of ABB type E1N 4P 2000A 42kA ABB type E2B

ABB type E1N 4P 2000A 42kA ABB type E2B

ACB - E1NLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:50kA...

Đặt mua

128.542.000 đ

ABB type E1N 4P 2000A 42kA ABB...

128.542.000 đ

ACB - E1NLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:50kA...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

111.179.000 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3...

111.179.000 đ

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H 1SDA059348R1

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H 1SDA059348R1

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

197.227.000 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3...

197.227.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H 1SDA059765R1

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H 1SDA059765R1

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

48.746.000 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3...

48.746.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 42kA, 1SDA059169R1 ABB type E1B

ACB 3P 1000A 42kA, 1SDA059169R1 ABB type E1B

ACB - E1B LoạI cố định Mã sảm phẩm : 1SDA059169R1 Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng...

Đặt mua

96.988.000 đ

ACB 3P 1000A 42kA, 1SDA059169R...

96.988.000 đ

ACB - E1B LoạI cố định Mã sảm phẩm : 1SDA059169R1 Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 50kA ABB type E1N

ACB 3P 1000A 50kA ABB type E1N

ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua

123.215.000 đ

ACB 3P 1000A 50kA ABB type E1N

123.215.000 đ

ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 65kA ABB type E2N

ACB 3P 1000A 65kA ABB type E2N

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

90.398.000 đ

ACB 3P 1000A 65kA ABB type E2N

90.398.000 đ

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 75kA ABB type E3S

ACB 3P 1000A 75kA ABB type E3S

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

106.190.000 đ

ACB 3P 1000A 75kA ABB type E3S

106.190.000 đ

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 85kA ABB type E2S

ACB 3P 1000A 85kA ABB type E2S

ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

91.754.000 đ

ACB 3P 1000A 85kA ABB type E2S

91.754.000 đ

ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3H

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

168.397.000 đ

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3...

168.397.000 đ

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3H 1SDA056392R1

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3H 1SDA056392R1

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

101.397.000 đ

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3...

101.397.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2L 1SDA059667R1

ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2L 1SDA059667R1

ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua

22.190.000 đ

ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2...

22.190.000 đ

ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B

ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B

ACB - E1B LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch: 42kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua

61.438.000 đ

ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B

61.438.000 đ

ACB - E1B LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch: 42kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B 1SDA055648R1

ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B 1SDA055648R1

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:42k...

Đặt mua

103.125.000 đ

ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B...

103.125.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:42k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 50kA ABB type E1N

ACB 3P 1250A 50kA ABB type E1N

ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua

111.322.000 đ

ACB 3P 1250A 50kA ABB type E1N

111.322.000 đ

ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 65kA ABB type E2N

ACB 3P 1250A 65kA ABB type E2N

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

113.327.000 đ

ACB 3P 1250A 65kA ABB type E2N

113.327.000 đ

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 75kA ABB type E3S

ACB 3P 1250A 75kA ABB type E3S

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

159.879.000 đ

ACB 3P 1250A 75kA ABB type E3S

159.879.000 đ

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 85kA ABB type E2S

ACB 3P 1250A 85kA ABB type E2S

ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

85.051.000 đ

ACB 3P 1250A 85kA ABB type E2S

85.051.000 đ

ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3H

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

197.158.000 đ

ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3...

197.158.000 đ

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3H 1SDA056424R1

ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3H 1SDA056424R1

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

247.537.000 đ

ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3...

247.537.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 130kA ABB type E2L 1SDA056096R1

ACB 3P 1600A 130kA ABB type E2L 1SDA056096R1

ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua

179.055.000 đ

ACB 3P 1600A 130kA ABB type E2...

179.055.000 đ

ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 42kA ABB type E1B

ACB 3P 1600A 42kA ABB type E1B

ACB - E1B LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch: 42kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua

104.631.000 đ

ACB 3P 1600A 42kA ABB type E1B

104.631.000 đ

ACB - E1B LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch: 42kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 42kA ABB type E1B

ACB 3P 1600A 42kA ABB type E1B

ACB - E1BLoạI di động MP: Phần di động Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:42...

Đặt mua

119.822.000 đ

ACB 3P 1600A 42kA ABB type E1B

119.822.000 đ

ACB - E1BLoạI di động MP: Phần di động Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:42...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 50kA ABB type E1N

ACB 3P 1600A 50kA ABB type E1N

ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua

118.001.000 đ

ACB 3P 1600A 50kA ABB type E1N

118.001.000 đ

ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 65kA ABB type E2N

ACB 3P 1600A 65kA ABB type E2N

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

132.693.000 đ

ACB 3P 1600A 65kA ABB type E2N

132.693.000 đ

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 65kA ABB type E2N 1SDA055904R1

ACB 3P 1600A 65kA ABB type E2N 1SDA055904R1

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:65k...

Đặt mua

96.110.000 đ

ACB 3P 1600A 65kA ABB type E2N...

96.110.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:65k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 75kA ABB type E3S

ACB 3P 1600A 75kA ABB type E3S

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

187.301.000 đ

ACB 3P 1600A 75kA ABB type E3S

187.301.000 đ

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 85kA ABB type E2S

ACB 3P 1600A 85kA ABB type E2S

ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

163.581.000 đ

ACB 3P 1600A 85kA ABB type E2S

163.581.000 đ

ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 85kA ABB type E3S 1SDA056000R1

ACB 3P 1600A 85kA ABB type E3S 1SDA056000R1

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:85k...

Đặt mua

176.670.000 đ

ACB 3P 1600A 85kA ABB type E3S...

176.670.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:85k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2000A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 2000A 100kA ABB type E3H

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

131.300.000 đ

ACB 3P 2000A 100kA ABB type E3...

131.300.000 đ

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2000A 100kA ABB type E3H 1SDA056456R1

ACB 3P 2000A 100kA ABB type E3H 1SDA056456R1

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

285.268.000 đ

ACB 3P 2000A 100kA ABB type E3...

285.268.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2000A 130kA ABB type E3L 1SDA056736R1

ACB 3P 2000A 130kA ABB type E3L 1SDA056736R1

ACB - E3L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua

261.570.000 đ

ACB 3P 2000A 130kA ABB type E3...

261.570.000 đ

ACB - E3L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2000A 42kA ABB type E2B

ACB 3P 2000A 42kA ABB type E2B

ACB - E2B LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch: 42kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua

80.313.000 đ

ACB 3P 2000A 42kA ABB type E2B

80.313.000 đ

ACB - E2B LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch: 42kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2000A 65kA ABB type E2N

ACB 3P 2000A 65kA ABB type E2N

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

153.544.000 đ

ACB 3P 2000A 65kA ABB type E2N

153.544.000 đ

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2000A 75kA ABB type E3S

ACB 3P 2000A 75kA ABB type E3S

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

224.523.000 đ

ACB 3P 2000A 75kA ABB type E3S

224.523.000 đ

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2000A 85kA ABB type E2S

ACB 3P 2000A 85kA ABB type E2S

ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

194.565.000 đ

ACB 3P 2000A 85kA ABB type E2S

194.565.000 đ

ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3H

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

242.963.000 đ

ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3...

242.963.000 đ

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3H 1SDA056488R1

ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3H 1SDA056488R1

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

151.930.000 đ

ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3...

151.930.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2500A 65kA ABB type E3N

ACB 3P 2500A 65kA ABB type E3N

ACB - E3N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

208.789.000 đ

ACB 3P 2500A 65kA ABB type E3N

208.789.000 đ

ACB - E3N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2500A 65kA ABB type E3N 1SDA056128R1

ACB 3P 2500A 65kA ABB type E3N 1SDA056128R1

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:65k...

Đặt mua

138.565.000 đ

ACB 3P 2500A 65kA ABB type E3N...

138.565.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:65k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2500A 75kA ABB type E3S

ACB 3P 2500A 75kA ABB type E3S

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:75k...

Đặt mua

242.133.000 đ

ACB 3P 2500A 75kA ABB type E3S

242.133.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:75k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2500A 75kA ABB type E3S

ACB 3P 2500A 75kA ABB type E3S

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

233.925.000 đ

ACB 3P 2500A 75kA ABB type E3S

233.925.000 đ

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 3200A 150kA ABB type E6V

ACB 3P 3200A 150kA ABB type E6V

ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

419.170.000 đ

ACB 3P 3200A 150kA ABB type E6...

419.170.000 đ

ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 3200A 150kA ABB type E6V 1SDA057056R1

ACB 3P 3200A 150kA ABB type E6V 1SDA057056R1

ACB - E6V LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:15...

Đặt mua

686.544.000 đ

ACB 3P 3200A 150kA ABB type E6...

686.544.000 đ

ACB - E6V LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:15...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 3200A 65kA ABB type E3N

ACB 3P 3200A 65kA ABB type E3N

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

215.629.000 đ

ACB 3P 3200A 65kA ABB type E3N

215.629.000 đ

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 3200A 75kA ABB type E3S

ACB 3P 3200A 75kA ABB type E3S

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

251.127.000 đ

ACB 3P 3200A 75kA ABB type E3S

251.127.000 đ

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 3200A 75kA ABB type E3S

ACB 3P 3200A 75kA ABB type E3S

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:75k...

Đặt mua

260.444.000 đ

ACB 3P 3200A 75kA ABB type E3S

260.444.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:75k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 4000A 100kA ABB type E4H

ACB 3P 4000A 100kA ABB type E4H

ACB - E4HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

ACB 3P 4000A 100kA ABB type E4...

ĐT: 0963 212.935

ACB - E4HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 4000A 150kA ABB type E6V

ACB 3P 4000A 150kA ABB type E6V

ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

432.135.000 đ

ACB 3P 4000A 150kA ABB type E6...

432.135.000 đ

ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 4000A 150kA ABB type E6V 1SDA057088R1

ACB 3P 4000A 150kA ABB type E6V 1SDA057088R1

ACB - E6V LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:15...

Đặt mua

448.027.000 đ

ACB 3P 4000A 150kA ABB type E6...

448.027.000 đ

ACB - E6V LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:15...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 4000A 75kA ABB type E4S

ACB 3P 4000A 75kA ABB type E4S

ACB - E4SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:75k...

Đặt mua

485.905.000 đ

ACB 3P 4000A 75kA ABB type E4S

485.905.000 đ

ACB - E4SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:75k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 4000A 75kA ABB type E4S

ACB 3P 4000A 75kA ABB type E4S

ACB - E4S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

256.105.000 đ

ACB 3P 4000A 75kA ABB type E4S

256.105.000 đ

ACB - E4S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 5000A 100kA ABB type E6H

ACB 3P 5000A 100kA ABB type E6H

ACB - E6HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:5000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

ACB 3P 5000A 100kA ABB type E6...

ĐT: 0963 212.935

ACB - E6HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:5000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 5000A 150kA ABB type E6V

ACB 3P 5000A 150kA ABB type E6V

ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:5000A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

445.499.000 đ

ACB 3P 5000A 150kA ABB type E6...

445.499.000 đ

ACB - E6VLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:5000A Dòng ngắn mạch:150kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 5000A 150kA ABB type E6V 1SDA057120R1

ACB 3P 5000A 150kA ABB type E6V 1SDA057120R1

ACB - E6V LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:5000A Dòng ngắn mạch:15...

Đặt mua

729.668.000 đ

ACB 3P 5000A 150kA ABB type E6...

729.668.000 đ

ACB - E6V LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:5000A Dòng ngắn mạch:15...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 6300A 100kA ABB type E6H

ACB 3P 6300A 100kA ABB type E6H

ACB - E6HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:6300A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

542.925.000 đ

ACB 3P 6300A 100kA ABB type E6...

542.925.000 đ

ACB - E6HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:6300A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua