Máng đèn phản quang

Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) chóa & thanh ngang parabol LDP 120/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) chóa & thanh ngang parabol LDP 120/S - Duhal

Số lượng bóng: 1x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Máng đèn phản quang loại gắn nổi chó...

Đặt mua

431.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

431.000 đ

Số lượng bóng: 1x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Máng đèn phản quang loại gắn nổi chó...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) chóa & thanh ngang parabol LDP 220/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) chóa & thanh ngang parabol LDP 220/S - Duhal

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Máng đèn phản quang loại gắn nổi chó...

Đặt mua

712.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

712.000 đ

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Máng đèn phản quang loại gắn nổi chó...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) chóa & thanh ngang parabol LDP 320/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) chóa & thanh ngang parabol LDP 320/S - Duhal

Số lượng bóng: 3x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Máng đèn phản quang loại gắn nổi chó...

Đặt mua

1.082.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

1.082.000 đ

Số lượng bóng: 3x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Máng đèn phản quang loại gắn nổi chó...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) chóa & thanh ngang parabol LDP 420/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) chóa & thanh ngang parabol LDP 420/S - Duhal

Số lượng bóng: 4x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Máng đèn phản quang loại gắn nổi chó...

Đặt mua

1.310.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

1.310.000 đ

Số lượng bóng: 4x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Máng đèn phản quang loại gắn nổi chó...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) chóa & thanh ngang parabol LDP 6220/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) chóa & thanh ngang parabol LDP 6220/S - Duhal

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Máng đèn phản quang loại gắn nổi chó...

Đặt mua

939.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

939.000 đ

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Máng đèn phản quang loại gắn nổi chó...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 120/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 120/S - Duhal

Số lượng bóng: 1x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua

473.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

473.000 đ

Số lượng bóng: 1x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 140/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 140/S - Duhal

Số lượng bóng: 1x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua

731.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

731.000 đ

Số lượng bóng: 1x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 220/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 220/S - Duhal

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua

799.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

799.000 đ

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 240/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 240/S - Duhal

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua

1.151.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

1.151.000 đ

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 320/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 320/S - Duhal

Số lượng bóng: 3x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua

1.220.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

1.220.000 đ

Số lượng bóng: 3x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 340/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 340/S - Duhal

Số lượng bóng: 3x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua

1.830.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

1.830.000 đ

Số lượng bóng: 3x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 420/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 420/S - Duhal

Số lượng bóng: 4x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua

1.494.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

1.494.000 đ

Số lượng bóng: 4x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 440/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 440/S - Duhal

Số lượng bóng: 4x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua

2.226.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

2.226.000 đ

Số lượng bóng: 4x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 6220/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 6220/S - Duhal

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua

1.048.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

1.048.000 đ

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 6240/S - Duhal

Máng đèn phản quang (gắn nổi) LDD 6240/S - Duhal

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua

1.610.000 đ

Máng đèn phản quang (gắn nổi) ...

1.610.000 đ

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại gắn nổi chóa Parabol thanh ngan...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 120/A - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 120/A - Duhal

Số lượng bóng: 1x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua

498.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

498.000 đ

Số lượng bóng: 1x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 120/D - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 120/D - Duhal

Số lượng bóng: 1x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua

473.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

473.000 đ

Số lượng bóng: 1x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 140/A - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 140/A - Duhal

Số lượng bóng: 1x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua

756.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

756.000 đ

Số lượng bóng: 1x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 140/D - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 140/D - Duhal

Số lượng bóng: 1x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua

731.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

731.000 đ

Số lượng bóng: 1x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 220/A - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 220/A - Duhal

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua

856.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

856.000 đ

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 220/D - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 220/D - Duhal

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua

799.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

799.000 đ

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 240/A - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 240/A - Duhal

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua

1.193.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.193.000 đ

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 240/D - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 240/D - Duhal

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua

1.151.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.151.000 đ

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 320/A - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 320/A - Duhal

Số lượng bóng: 3x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua

1.267.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.267.000 đ

Số lượng bóng: 3x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 320/D - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 320/D - Duhal

Số lượng bóng: 3x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua

1.220.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.220.000 đ

Số lượng bóng: 3x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 340/A - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 340/A - Duhal

Số lượng bóng: 3x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua

1.898.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.898.000 đ

Số lượng bóng: 3x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 340/D - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 340/D - Duhal

Số lượng bóng: 3x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua

1.830.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.830.000 đ

Số lượng bóng: 3x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 420/A - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 420/A - Duhal

Số lượng bóng: 4x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua

1.610.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.610.000 đ

Số lượng bóng: 4x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 420/D - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 420/D - Duhal

Số lượng bóng: 4x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua

1.245.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.245.000 đ

Số lượng bóng: 4x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 440/A - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 440/A - Duhal

Số lượng bóng: 4x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua

1.922.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.922.000 đ

Số lượng bóng: 4x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 440/D - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 440/D - Duhal

Số lượng bóng: 4x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua

1.855.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.855.000 đ

Số lượng bóng: 4x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 6220/A - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 6220/A - Duhal

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua

924.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

924.000 đ

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 6220/D - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 6220/D - Duhal

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua

1.048.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.048.000 đ

Số lượng bóng: 2x18 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 6240/A - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 6240/A - Duhal

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua

1.400.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.400.000 đ

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần gỗ chóa Parabol thanh n...

Đặt mua
Picture of Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 6240/D - Duhal

Máng đèn phản quang loại âm trần LDD 6240/D - Duhal

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua

1.342.000 đ

Máng đèn phản quang loại âm tr...

1.342.000 đ

Số lượng bóng: 2x36 Watt T8 Nguồn: AC 220V, 50-60Hz Loại âm trần khung nhôm chóa Parabol...

Đặt mua