Bộ lập trình

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3M-CPU101 Omron

CK3M-CPU101
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3M-CPU101 Omron

CK3M-CPU101
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3M-CPU111 Omron

CK3M-CPU111
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3M-CPU111 Omron

CK3M-CPU111
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3M-CPU121 Omron

CK3M-CPU121
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3M-CPU121 Omron

CK3M-CPU121
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3W-AX1414N Omron

CK3W-AX1414N
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3W-AX1414N Omron

CK3W-AX1414N
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3W-AX1414P Omron

CK3W-AX1414P
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3W-AX1414P Omron

CK3W-AX1414P
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3W-AX1515N Omron

CK3W-AX1515N
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3W-AX1515N Omron

CK3W-AX1515N
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3W-AX1515P Omron

CK3W-AX1515P
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ điều khiển lập trình đa trục CK3W-AX1515P Omron

CK3W-AX1515P
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU01

C200H-CPU01
Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng bộ nhớ: 6,974 words ( vớii bộ nhớ 8 kwords) Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.75 ~ 2.25 µs; Lệnh đặc biệt: 34 ~ 724 µs Cổng truyền thông: Peripheral
0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU03

C200H-CPU03
Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng bộ nhớ: 6,974 words ( vớii bộ nhớ 8 kwords) Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.75 ~ 2.25 µs; Lệnh đặc biệt: 34 ~ 724 µs Cổng truyền thông: Peripheral
0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU11

C200H-CPU11
Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng bộ nhớ: 6,974 words ( vớii bộ nhớ 8 kwords) Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.75 ~ 2.25 µs; Lệnh đặc biệt: 34 ~ 724 µs Cổng truyền thông: Peripheral Hỗ trợ kết nối SYSMAC NET Link/SYSMAC LINK Units
0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU21

C200H-CPU21
Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng bộ nhớ: 6,974 words ( vớii bộ nhớ 8 kwords) Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.75 ~ 2.25 µs; Lệnh đặc biệt: 34 ~ 724 µs Cổng truyền thông: Peripheral Tương thích với Group-2 High-density I/O Units, Group-2 B7A Interface Units
0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU23

C200H-CPU23
Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng bộ nhớ: 6,974 words ( vớii bộ nhớ 8 kwords) Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.75 ~ 2.25 µs; Lệnh đặc biệt: 34 ~ 724 µs Cổng truyền thông: Peripheral Tương thích với Group-2 High-density I/O Units, Group-2 B7A Interface Units
0 đ

Bộ lập trình Omron C200H-CPU31

C200H-CPU31
Khối CPU Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL Phương pháp lập trình: Ladder Dung lượng bộ nhớ: 6,974 words ( vớii bộ nhớ 8 kwords) Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.75 ~ 2.25 µs; Lệnh đặc biệt: 34 ~ 724 µs Cổng truyền thông: Peripheral Tương thích với Group-2 High-density I/O Units, Group-2 B7A Interface Units Hỗ trợ kết nối SYSMAC NET Link/SYSMAC LINK Units
0 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-AD042

CJ1W-AD042
Khối 4-Analog input tốc độ cao
27.754.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-AD04U

CJ1W-AD04U
Khối 4-Process inputs
1.239.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-CLK21-V1

CJ1W-CLK21-V1
Khối Controller Link
13.188.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-CLK23

CJ1W-CLK23
Khối Controller Link
13.462.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ1W-ID211

CJ1W-ID211
Khối 16-DC input
3.621.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU11

CJ2M-CPU11
Khối CPU bộ nhớ chương trình 5K steps
8.274.000 đ

Bộ lập trình Omron CJ2M-CPU12

CJ2M-CPU12
Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps
10.794.000 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DT1-D

CP1L-EL20DT1-D
PLC 12-DC input / 8-PNP output, cổng Ethernet. 24VDC
5.922.000 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DT-D

CP1L-EL20DT-D
PLC 12-DC input / 8-NPN output, cổng Ethernet. 24VDC
6.116.670 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EM30DT1-D

CP1L-EM30DT1-D
PLC 18-DC input / 12-PNP output, cổng Ethernet. 24VDC
7.720.020 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EM30DT-D

CP1L-EM30DT-D
PLC 18-DC input / 12-NPN output, cổng Ethernet. 24VDC
7.960.050 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DR-D

CP1L-EM40DR-D
PLC 24-DC input / 16-rơle output, cổng Ethernet. 24VDC
10.342.500 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DT1-D

CP1L-EM40DT1-D
PLC 24-DC input / 16-PNP output, cổng Ethernet. 24VDC
9.529.800 đ

Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DT-D

CP1L-EM40DT-D
PLC 24-DC input / 16-NPN output, cổng Ethernet. 24VDC
9.825.375 đ

Bộ lập trình Omron CP1W-CIF12

CP1W-CIF12
Bo mạch giao tiếp RS422/RS485 (cách ly) Khoảng cách truyền thông: 500m Tiêu chuẩn: N, L, CE
2.373.000 đ

Bộ lập trình Omron CP1W-CIF41

CP1W-CIF41
Bo mạch giao tiếp Ethernet Tốc độ: 100 Mbit/s (100Base-TX), 10 Mbit/s (10Base-T) Khoảng cách truyền: 100 m (từ hub và node) Hỗ trợ truyền thông FINS (UDP/IP, TCP/IP) Tiêu chuẩn: N, L, CE
6.594.000 đ

Bộ lập trình Omron CQM1H-CPU11

CQM1H-CPU11
Dung lượng ngõ vào/ra: 256 Bộ nhớ chương trình: 3.2K words Vùng nhớ dữ liệu (DM): 3K words Cổng truyền thông: Peripheral
0 đ

Bộ lập trình Omron CQM1H-CPU21

CQM1H-CPU21
Dung lượng ngõ vào/ra: 256 Bộ nhớ chương trình: 3.2K words Vùng nhớ dữ liệu (DM): 3K words Cổng truyền thông: Peripheral, RS232C
0 đ

Bộ lập trình Omron CQM1H-CPU51

CQM1H-CPU51
Dung lượng ngõ vào/ra: 512 Bộ nhớ chương trình: 7.2K words Vùng nhớ dữ liệu (DM): 6K words Cổng truyền thông: Peripheral, RS232C
0 đ

Bộ lập trình Omron CQM1H-CPU61

CQM1H-CPU61
Dung lượng ngõ vào/ra: 512 Bộ nhớ chương trình: 15.2K words Vùng nhớ dữ liệu (DM): 6K words Cổng truyền thông: Peripheral, RS232C
0 đ

Bộ lập trình Omron CQM1-ID211

CQM1-ID211
Khối 8 DC inputs
0 đ

Bộ lập trình Omron CQM1-ID212

CQM1-OC222
Khối 16 DC inputs
0 đ

Bộ lập trình Omron CQM1-ID214

CQM1-ID214
Khối 32 DC inputs. 24VDC 6mA
0 đ

Bộ lập trình Omron CQM1-OC211

CQM1-OC211
Khối 8 relay outputs. 2A 25VAC
0 đ

Bộ lập trình Omron XW2B-40G5

XW2B-40G5
Trạm nối dây cho I/O (terminal block)
1.549.000 đ

Bộ lập trình Omron XW2Z-200D

XW2Z-200D
Cáp I/O, dài 2M Kết nối cổng 40-pin của các module I/O CS1W, CJ1W với terminal
1.470.000 đ

Bộ lập trình Omron XW2Z-200K

XW2Z-200K
Cáp I/O, dài 2M Kết nối cổng 40-pin của các module I/O CS1W, CJ1W
1.361.000 đ

Bộ lập trình Omron XW2Z-200S-V

XW2Z-200S-V
Cáp I/O, dài 2M Kết nối cổng 40-pin của các module I/O CS1W, CJ1W
1.514.000 đ

Bộ lập trình Zen ZEN-10C1AR-A-V2 Omron

ZEN-10C1AR-A-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình ZEN ZEN-10C1DR-D-V2 Omron

ZEN-10C1DR-D-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình ZEN ZEN-10C1DT-D-V2 Omron

ZEN-10C1DT-D-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình ZEN ZEN-10C2AR-A-V2 Omron

ZEN-10C2AR-A-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình ZEN ZEN-10C2DR-A-V2 Omron

ZEN-10C2DR-A-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình ZEN ZEN-10C2DT-D-V2 Omron

ZEN-10C2DT-D-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình ZEN ZEN-10C3AR-A-V2 Omron

ZEN-10C3AR-A-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình ZEN ZEN-10C3DR-D-V2 Omron

ZEN-10C3DR-D-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình ZEN ZEN-10C4AR-A-V2 Omron

ZEN-10C4AR-A-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình ZEN ZEN-10C4DR-D-V2 Omron

ZEN-10C4DR-D-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình ZEN ZEN-20C1AR-A-V2 Omron

ZEN-20C1AR-A-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ

Bộ lập trình ZEN ZEN-20C1DR-D-V2 Omron

ZEN-20C1DR-D-V2
OMRON tự hào là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa tiên tiến, Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Các thiết bị của Omron được thiết kế thông minh và chất lượng vượt trội đem đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Omron luôn là thương hiệu được các công ty, kỹ sư điện và công nghệ tin dùng sử dụng trong các công trình lớn bởi độ an toàn tuyệt đối cũng như chất lượng mà từng thiết bị Omron mang lại.
0 đ