Dây điện dân dụng

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - Cadisun

VCTFK 2x1.5
11.426 đ 8.806 đ

Dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - Cadisun

VCTFK 2x2.5
18.451 đ 14.221 đ

Dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6 - Cadisun

VCTFK 2x6
43.847 đ 33.794 đ

Dây đơn cứng VCSH 1x1.5 - Cadisun

VCSH 1x1.5
5.624 đ 3.910 đ

Dây đơn cứng VCSH 1x2.5 - Cadisun

VCSH 1x2.5
8.951 đ 6.230 đ

Dây đơn cứng VCSH 1x4.0 - Cadisun

VCSH 1x4
14.546 đ 10.120 đ

Dây đơn cứng VCSH 1x6 - Cadisun

VCSH 1x6
21.793 đ 15.160 đ