Bộ ghi và hiển thị - Datalogger

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRC-1050

KRC-1050
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
246.000 đ 182.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-02000-00-0S

KRN100-02000-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 2-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
26.279.000 đ 15.728.000 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-02000-01-0S

KRN100-02000-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 2-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
29.565.000 đ 17.694.700 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-02001-00-0S

KRN100-02001-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 2-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
27.922.000 đ 16.711.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-02001-01-0S

KRN100-02001-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 2-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
31.208.000 đ 18.678.000 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-04000-00-0S

KRN100-04000-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 4-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
29.565.000 đ 17.694.700 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-04000-01-0S

KRN100-04000-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 4-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
32.851.000 đ 19.661.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-04001-00-0S

KRN100-04001-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 4-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
31.208.000 đ 18.678.000 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-04001-01-0S

KRN100-04001-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 4-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
34.495.000 đ 20.645.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06000-00-0S

KRN100-06000-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 6-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
32.851.000 đ 19.661.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06000-01-0S

KRN100-06000-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 6-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
36.138.000 đ 21.628.600 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06001-00-0S

KRN100-06001-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 6-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
34.495.000 đ 20.645.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06001-01-0S

KRN100-06001-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 6-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
37.775.000 đ 22.608.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06002-00-0S

KRN100-06002-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 6-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
36.138.000 đ 21.628.600 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06002-01-0S

KRN100-06002-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 6-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
39.418.000 đ 23.591.700 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-08000-00-0S

KRN100-08000-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 8-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
36.138.000 đ 21.628.600 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-08000-01-0S

KRN100-08000-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 8-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
39.418.000 đ 23.591.700 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-08001-00-0S

KRN100-08001-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 8-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
37.775.000 đ 22.608.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-08001-01-0S

KRN100-08001-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 8-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
41.061.000 đ 24.575.000 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-08002-00-0S

KRN100-08002-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 8-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
39.418.000 đ 23.591.700 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-08002-01-0S

KRN100-08002-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 8-kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
42.705.000 đ 25.558.900 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10000-00-0S

KRN100-10000-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 10 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
39.418.000 đ 23.591.700 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10000-01-0S

KRN100-10000-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 10 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
42.705.000 đ 25.558.900 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10001-00-0S

KRN100-10001-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 10 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
41.061.000 đ 24.575.000 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10001-01-0S

KRN100-10001-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 10 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
44.348.000 đ 26.542.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10002-00-0S

KRN100-10002-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 10 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
42.705.000 đ 25.558.900 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10002-01-0S

KRN100-10002-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 10 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
45.991.000 đ 27.525.600 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10003-00-0S

KRN100-10003-00-0S
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
44.348.000 đ 26.542.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10003-01-0S

KRN100-10003-01-0S
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
47.634.000 đ 28.508.900 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12000-00-0S

KRN100-12000-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 12 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
42.705.000 đ 25.558.900 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12000-01-0S

KRN100-12000-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 12 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
45.991.000 đ 27.525.600 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12001-00-0S

KRN100-12001-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 12 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
44.348.000 đ 26.542.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12001-01-0S

KRN100-12001-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 12 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
47.634.000 đ 28.508.900 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12002-00-0S

KRN100-12002-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 12 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
45.991.000 đ 27.525.600 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12002-01-0S

KRN100-12002-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 12 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
49.277.000 đ 29.492.300 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12003-00-0S

KRN100-12003-00-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 12 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
47.634.000 đ 28.508.900 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12003-01-0S

KRN100-12003-01-0S
 • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Số kênh ngõ vào : 12 kênh
 • Ngõ vào phổ thông : Cảm biến nhiệt độ (RTD, thermocouple), analog (điện áp, dòng điện)
 • Chu kỳ lấy mẫu : 1 đến 4 kênh: 25ms / 125ms / 250ms, từ 5 đến 12 kênh: 125ms / 250ms
  (khoảng thời gian lấy mẫu bên trong là thời gian hoạt động của bộ lọc chuyển động trung bình và chức năng cảnh báo ngõ ra.)
  ※Thời gian lấy mẫu tối đa của TC-R, U, S, T là 50ms.
 • Chu kỳ lưu trữ : 1 đến 3600 giây (khoảng thời gian lưu trữ đối với tệp ghi bên trong là 1 giây)
 • Cấu trúc bảo vệ : IP40 (cho bảng điều khiển phía trước )
 • Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
50.920.000 đ 30.475.600 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-00

KRN50-1000-00
 • Nguồn cấp_Nguồn AC : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Loại ngõ vào_RTD : JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω (5 types)
 • Loại ngõ vào_TC : K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13 loại)
 • Loại ngõ vào_Analog : · Điện áp: -50.0-50.0㎷, -199.0-200.0㎷, -1.000-1.000V, -1.00-10.00V (4 loại)
  · Dòng điện: 0.00-20.00mA, 4.00-20.00mA (2 loại)
  ※ Đối với ngõ vào dòng, kết nối điện trở ngoài với độ chính xác cao (0,1%) loại B 50Ω
 • Chu kỳ lấy mẫu : 500ms/kênh×2 kênhs = 1000ms
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
 • Trọng lượng : Xấp xỉ 700g (Xấp xỉ 470g)
9.853.000 đ 6.177.800 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-00

KRN50-1000-00
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
9.853.000 đ 6.177.800 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-00

KRN50-1000-00
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
9.853.000 đ 6.177.800 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-01

KRN50-1000-01
 • Nguồn cấp_Nguồn DC : 24VDC
 • Loại ngõ vào_RTD : JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω (5 types)
 • Loại ngõ vào_TC : K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13 loại)
 • Loại ngõ vào_Analog : · Điện áp: -50.0-50.0㎷, -199.0-200.0㎷, -1.000-1.000V, -1.00-10.00V (4 loại)
  · Dòng điện: 0.00-20.00mA, 4.00-20.00mA (2 loại)
  ※ Đối với ngõ vào dòng, kết nối điện trở ngoài với độ chính xác cao (0,1%) loại B 50Ω
 • Chu kỳ lấy mẫu : 500ms/kênh×2 kênhs = 1000ms
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
 • Trọng lượng : Xấp xỉ 700g (Xấp xỉ 470g)
10.513.000 đ 6.471.800 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-01

KRN50-1000-01
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.513.000 đ 6.471.800 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-01

KRN50-1000-01
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.513.000 đ 6.471.800 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-40

KRN50-1000-40
 • Nguồn cấp_Nguồn AC : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Loại ngõ vào_RTD : JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω (5 types)
 • Loại ngõ vào_TC : K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13 loại)
 • Loại ngõ vào_Analog : · Điện áp: -50.0-50.0㎷, -199.0-200.0㎷, -1.000-1.000V, -1.00-10.00V (4 loại)
  · Dòng điện: 0.00-20.00mA, 4.00-20.00mA (2 loại)
  ※ Đối với ngõ vào dòng, kết nối điện trở ngoài với độ chính xác cao (0,1%) loại B 50Ω
 • Chu kỳ lấy mẫu : 500ms/kênh×2 kênhs = 1000ms
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
 • Trọng lượng : Xấp xỉ 700g (Xấp xỉ 470g)
10.678.000 đ 6.573.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-40

KRN50-1000-40
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.678.000 đ 6.573.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-40

KRN50-1000-40
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.678.000 đ 6.573.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-41

KRN50-1000-41
 • Nguồn cấp_Nguồn DC : 24VDC
 • Loại ngõ vào_RTD : JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω (5 types)
 • Loại ngõ vào_TC : K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13 loại)
 • Loại ngõ vào_Analog : · Điện áp: -50.0-50.0㎷, -199.0-200.0㎷, -1.000-1.000V, -1.00-10.00V (4 loại)
  · Dòng điện: 0.00-20.00mA, 4.00-20.00mA (2 loại)
  ※ Đối với ngõ vào dòng, kết nối điện trở ngoài với độ chính xác cao (0,1%) loại B 50Ω
 • Chu kỳ lấy mẫu : 500ms/kênh×2 kênhs = 1000ms
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
 • Trọng lượng : Xấp xỉ 700g (Xấp xỉ 470g)
11.331.000 đ 6.975.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-41

KRN50-1000-41
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
11.331.000 đ 6.975.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1000-41

KRN50-1000-41
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
11.331.000 đ 6.975.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1002-00

KRN50-1002-00
 • Nguồn cấp_Nguồn AC : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Loại ngõ vào_RTD : JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω (5 types)
 • Loại ngõ vào_TC : K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13 loại)
 • Loại ngõ vào_Analog : · Điện áp: -50.0-50.0㎷, -199.0-200.0㎷, -1.000-1.000V, -1.00-10.00V (4 loại)
  · Dòng điện: 0.00-20.00mA, 4.00-20.00mA (2 loại)
  ※ Đối với ngõ vào dòng, kết nối điện trở ngoài với độ chính xác cao (0,1%) loại B 50Ω
 • Chu kỳ lấy mẫu : 500ms/kênh×2 kênhs = 1000ms
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
 • Trọng lượng : Xấp xỉ 700g (Xấp xỉ 470g)
10.678.000 đ 6.573.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1002-00

KRN50-1002-00
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.678.000 đ 6.573.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1002-00

KRN50-1002-00
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
10.678.000 đ 6.573.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1002-01

KRN50-1002-01
 • Nguồn cấp_Nguồn DC : 24VDC
 • Loại ngõ vào_RTD : JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω (5 types)
 • Loại ngõ vào_TC : K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13 loại)
 • Loại ngõ vào_Analog : · Điện áp: -50.0-50.0㎷, -199.0-200.0㎷, -1.000-1.000V, -1.00-10.00V (4 loại)
  · Dòng điện: 0.00-20.00mA, 4.00-20.00mA (2 loại)
  ※ Đối với ngõ vào dòng, kết nối điện trở ngoài với độ chính xác cao (0,1%) loại B 50Ω
 • Chu kỳ lấy mẫu : 500ms/kênh×2 kênhs = 1000ms
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
 • Trọng lượng : Xấp xỉ 700g (Xấp xỉ 470g)
11.331.000 đ 6.975.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1002-01

KRN50-1002-01
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
11.331.000 đ 6.975.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1002-01

KRN50-1002-01
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
11.331.000 đ 6.975.400 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1002-40

KRN50-1002-40
 • Nguồn cấp_Nguồn AC : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Loại ngõ vào_RTD : JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω (5 types)
 • Loại ngõ vào_TC : K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13 loại)
 • Loại ngõ vào_Analog : · Điện áp: -50.0-50.0㎷, -199.0-200.0㎷, -1.000-1.000V, -1.00-10.00V (4 loại)
  · Dòng điện: 0.00-20.00mA, 4.00-20.00mA (2 loại)
  ※ Đối với ngõ vào dòng, kết nối điện trở ngoài với độ chính xác cao (0,1%) loại B 50Ω
 • Chu kỳ lấy mẫu : 500ms/kênh×2 kênhs = 1000ms
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
 • Trọng lượng : Xấp xỉ 700g (Xấp xỉ 470g)
11.496.000 đ 7.076.900 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1002-40

KRN50-1002-40
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
11.496.000 đ 7.076.900 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1002-40

KRN50-1002-40
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
11.496.000 đ 7.076.900 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1002-41

KRN50-1002-41
 • Nguồn cấp_Nguồn DC : 24VDC
 • Loại ngõ vào_RTD : JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω (5 types)
 • Loại ngõ vào_TC : K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13 loại)
 • Loại ngõ vào_Analog : · Điện áp: -50.0-50.0㎷, -199.0-200.0㎷, -1.000-1.000V, -1.00-10.00V (4 loại)
  · Dòng điện: 0.00-20.00mA, 4.00-20.00mA (2 loại)
  ※ Đối với ngõ vào dòng, kết nối điện trở ngoài với độ chính xác cao (0,1%) loại B 50Ω
 • Chu kỳ lấy mẫu : 500ms/kênh×2 kênhs = 1000ms
 • Nhiệt độ xung quanh : 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃
 • Độ ẩm xung quanh : 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
 • Trọng lượng : Xấp xỉ 700g (Xấp xỉ 470g)
12.156.000 đ 7.483.200 đ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50-1002-41

KRN50-1002-41
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
12.156.000 đ 7.483.200 đ