FUJI Electric

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-0.4A

ACR2-0.4A
AC Reactor (ACR) 200V series
5.706.000 đ 3.138.300 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-0.75A

ACR2-0.75A
AC Reactor (ACR) 200V series
5.950.000 đ 3.272.500 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-1.5A

ACR2-1.5A
AC Reactor (ACR) 200V series
6.373.000 đ 3.505.200 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-110

ACR2-110
AC Reactor (ACR) 200V series
100 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-11A

ACR2-11A
AC Reactor (ACR) 200V series
9.938.000 đ 5.465.900 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-15A

ACR2-15A
AC Reactor (ACR) 200V series
10.707.000 đ 5.888.900 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-18.5A

ACR2-18.5A
AC Reactor (ACR) 200V series
12.233.000 đ 6.728.200 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-2.2A

ACR2-2.2A
AC Reactor (ACR) 200V series
6.796.000 đ 3.737.800 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-22A

ACR2-22A
AC Reactor (ACR) 200V series
12.406.000 đ 6.823.300 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-3.7A

ACR2-3.7A
AC Reactor (ACR) 200V series
7.649.000 đ 4.207.000 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-37

ACR2-37
AC Reactor (ACR) 200V series
100 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-5.5A

ACR2-5.5A
AC Reactor (ACR) 200V series
8.495.000 đ 4.672.300 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-55

ACR2-55
AC Reactor (ACR) 200V series
100 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-7.5A

ACR2-7.5A
AC Reactor (ACR) 200V series
9.348.000 đ 5.141.400 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-75

ACR2-75
AC Reactor (ACR) 200V series
100 đ

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-90

ACR2-90
AC Reactor (ACR) 200V series
100 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-0.75A

ACR4-0.75A
AC Reactor (ACR) 400V series
6.796.000 đ 3.737.800 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-1.5A

ACR4-1.5A
AC Reactor (ACR) 400V series
7.219.000 đ 3.970.500 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-110

ACR4-110
AC Reactor (ACR) 400V series
100 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-11A

ACR4-11A
AC Reactor (ACR) 400V series
11.470.000 đ 6.308.500 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-132

ACR4-132
AC Reactor (ACR) 400V series
100 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-15A

ACR4-15A
AC Reactor (ACR) 400V series
12.746.000 đ 7.010.300 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-18.5A

ACR4-18.5A
AC Reactor (ACR) 400V series
14.016.000 đ 7.708.800 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-2.2A

ACR4-2.2A
AC Reactor (ACR) 400V series
7.649.000 đ 4.207.000 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-220

ACR4-220
AC Reactor (ACR) 400V series
100 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-22A

ACR4-22A
AC Reactor (ACR) 400V series
15.292.000 đ 8.410.600 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-280

ACR4-280
AC Reactor (ACR) 400V series
100 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-3.7A

ACR4-3.7A
AC Reactor (ACR) 400V series
8.495.000 đ 4.672.300 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-37

ACR4-37
AC Reactor (ACR) 400V series
100 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-5.5A

ACR4-5.5A
AC Reactor (ACR) 400V series
9.348.000 đ 5.141.400 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-55

ACR4-55
AC Reactor (ACR) 400V series
100 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-7.5A

ACR4-7.5A
AC Reactor (ACR) 400V series
10.194.000 đ 5.606.700 đ

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-75

ACR4-75
AC Reactor (ACR) 400V series
100 đ

ACB Fuji BT3-1600P/30630E 630A 65kA 3P

BT3-1600P/30630E

SKU: BT3-1600P/30630E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

94.591.000 đ 46.822.500 đ

ACB Fuji BT3-1600P/30800E 800A 65kA 3P

BT3-1600P/30800E

SKU: BT3-1600P/30800E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

94.591.000 đ 46.822.500 đ

ACB Fuji BT3-1600P/31000E 1000A 65kA 3P

BT3-1600P/31000E

SKU: BT3-1600P/31000E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

97.337.000 đ 48.181.800 đ

ACB Fuji BT3-1600P/31250E 1250A 65kA 3P

BT3-1600P/31250E

SKU: BT3-1600P/31250E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

84.912.000 đ 42.031.400 đ

ACB Fuji BT3-1600P/31600E 1600A 65kA 3P

BT3-1600P/31600E

SKU: BT3-1600P/31600E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

91.829.000 đ 45.455.400 đ

ACB Fuji BT3-1600P/40630E 630A 65kA 4P

BT3-1600P/40630E

SKU: BT3-1600P/40630E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

115.000.000 đ 56.925.000 đ

ACB Fuji BT3-1600P/40800E 800A 65kA 4P

BT3-1600P/40800E

SKU: BT3-1600P/40800E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

115.000.000 đ 56.925.000 đ

ACB Fuji BT3-1600P/41000E 1000A 65kA 4P

BT3-1600P/41000E

SKU: BT3-1600P/41000E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

119.000.000 đ 58.905.000 đ

ACB Fuji BT3-1600P/41250E 1250A 65kA 4P

BT3-1600P/41250E

SKU: BT3-1600P/41250E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

104.000.000 đ 51.480.000 đ

ACB Fuji BT3-1600P/41600E 1600A 65kA 4P

BT3-1600P/41600E

SKU: BT3-1600P/41600E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

109.000.000 đ 53.955.000 đ

ACB Fuji BT3-1600X/30630E 630A 65kA 3P

BT3-1600X/30630E

SKU: BT3-1600X/30630E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

110.872.000 đ 54.881.600 đ

ACB Fuji BT3-1600X/30800E 800A 65kA 3P

BT3-1600X/30800E

SKU: BT3-1600X/30800E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

110.872.000 đ 54.881.600 đ

ACB Fuji BT3-1600X/31000E 1000A 65kA 3P

BT3-1600X/31000E

SKU: BT3-1600X/31000E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

112.767.000 đ 55.819.700 đ

ACB Fuji BT3-1600X/31250E 1250A 65kA 3P

BT3-1600X/31250E

SKU: BT3-1600X/31250E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

98.373.000 đ 48.694.600 đ

ACB Fuji BT3-1600X/31600E 1600A 65kA 3P

BT3-1600X/31600E

SKU: BT3-1600X/31600E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

108.520.000 đ 53.717.400 đ

ACB Fuji BT3-1600X/40630E 630A 65kA 4P

BT3-1600X/40630E

SKU: BT3-1600X/40630E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

135.277.000 đ 66.962.100 đ

ACB Fuji BT3-1600X/40800E 800A 65kA 4P

BT3-1600X/40800E

SKU: BT3-1600X/40800E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

135.277.000 đ 66.962.100 đ

ACB Fuji BT3-1600X/41000E 1000A 65kA 4P

BT3-1600X/41000E

SKU: BT3-1600X/41000E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

141.110.000 đ 69.849.500 đ

ACB Fuji BT3-1600X/41250E 1250A 65kA 4P

BT3-1600X/41250E

SKU: BT3-1600X/41250E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

123.098.000 đ 60.933.500 đ

ACB Fuji BT3-1600X/41600E 1600A 65kA 4P

BT3-1600X/41600E

SKU: BT3-1600X/41600E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

131.500.000 đ 65.092.500 đ

ACB Fuji BT3-2500HP/30630E 630A 85kA 3P

BT3-2500HP/30630E

SKU: BT3-2500HP/30630E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

127.000.000 đ 62.865.000 đ

ACB Fuji BT3-2500HP/30800E 800A 85kA 3P

BT3-2500HP/30800E

SKU: BT3-2500HP/30800E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

127.000.000 đ 62.865.000 đ

ACB Fuji BT3-2500HP/31000E 1000A 85kA 3P

BT3-2500HP/31000E

SKU: BT3-2500HP/31000E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

127.000.000 đ 62.865.000 đ

ACB Fuji BT3-2500HP/31250E 1250A 85kA 3P

BT3-2500HP/31250E

SKU: BT3-2500HP/31250E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

111.000.000 đ 54.945.000 đ

ACB Fuji BT3-2500HP/31600E 1600A 85kA 3P

BT3-2500HP/31600E

SKU: BT3-2500HP/31600E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

111.000.000 đ 54.945.000 đ

ACB Fuji BT3-2500HP/32000E 2000A 85kA 3P

BT3-2500HP/32000E

SKU: BT3-2500HP/32000E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

111.000.000 đ 54.945.000 đ

ACB Fuji BT3-2500HP/32500E 2500A 85kA 3P

BT3-2500HP/32500E

SKU: BT3-2500HP/32500E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

135.000.000 đ 66.825.000 đ