Thiết bị đo DO

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Transmitter đo DO 4-wire - Liquisys M COM253, Endress+Hausser

COM253-DX0110
COM253-DX0110 SPK: CCK [DX] Sensor Input; Software: COS41 4/4HD); basic version [0] Power Supply: 230VAC [1] Output: 2x 0/4...20mA, primary value +secondary value [10] Additional Contact: 2x relay (limit/P(ID)/timer) Basis for complete solution - measurement channel up to process control PROFIBUS PA, DP, HART Amperometrical and optical sensors Display in mg/l, % SAT and hPa (partial pressure)
29.900.000 đ

Transmitter đo DO (panel-mounted) 4-wire - Liquisys M COM223, Endress+Hausser

COM223
4-wire transmitter panel-mounted Basis for complete solution - measurement channel up to process control PROFIBUS PA, DP, HART Amperometrical and optical sensors Display in mg/l, % SAT and hPa (partial pressure)
100 đ

Sensor đo nồng độ oxi DO - Oxymax COS61D, Endress+Hausser

COS61D
Digital amperometric sensor SENSOR : Oxymax COS61D Digital amperometric oxygen sensor Water and wastewater Memosens protocol Practically maintenance free, lifetime of sensing cap > 2 years Measuring range: 0,01 - 20mg/l
100 đ

Sensor đo nồng độ oxi DO - Oxymax W COS31, Endress+Hausser

COS31
Digital amperometric sensor SENSOR : Oxymax W COS31 Water and wastewater Well-known 40mm-design, 3-electrode design Measuring range: 0,01 - 60mg/l All data stored in sensor; laboratory calibration possible
100 đ

Sensor đo nồng độ oxi DO - Oxymax H COS21D, Endress+Hausser

Oxymax H COS21D
Digital amperometric oxygen sensor (also trace-versions Food, pharma, power, chemistry, inertisation Very wide measuring range: 0,001 up to 20mg/l 12mm-stainless-steel design, capable of CIP and SIP
100 đ

Sensor đo nồng độ oxi DO - Oxymax W COS51D, Endress+Hausser

COS51D
Memosens technology SENSOR : Oxymax W COS51D Digital amperometric oxygen sensor Water and waste water Very wide measuring range: 0,05 up to 100mg/l 40mm-design, 3-electrode-sensor
100 đ

Cảm biến kỹ thuật số để đo oxy hòa tan - Oxymax COS21D Endress+Hausser

Oxymax COS21D
Cảm biến với sự ổn định lâu dài để khử trùng và hấp khử trùng thường xuyên
100 đ

Đo hàm lượng DO - Oxymax COS61/ COS61D Endress+Hausser

Oxymax COS61/ COS61D
Cảm biến quang ACC. theo nguyên lý dập tắt huỳnh quang, có hoặc không có giao thức Memosens
100 đ

Máy phân tích COD Endress+Hausser - Stamolys CA71CODcr

Stamolys CA71CODcr
Hệ thống phân tích trắc quang để xác định nhu cầu oxy hóa học theo phương pháp DIN dichromate
100 đ

Oxymax W COS41 - Cảm biến hai điện cực ampe kế Endress+Hausser

Oxymax W COS41
Cảm biến ổn định lâu dài cho các ứng dụng nước và nước thải
100 đ

Oxymax W COS71 - Cảm biến ba điện cực ampe kế đo vi lượng Endress+Hausser

Oxymax W COS71
Cảm biến quang ACC. theo nguyên lý dập tắt huỳnh quang, có hoặc không có giao thức Memosens
100 đ