Chiếu sáng

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Đèn Downlight âm trần OBIS DL-100

DL-100
D=100(3'5") 1xE27
57.000 đ

Đèn Downlight âm trần OBIS DL-120

DL-120
D=120 (4") 1xE27
73.000 đ

Đèn Downlight âm trần OBIS DL-150

DL-150
D=150 (5") 1xE27
97.000 đ

Đèn Downlight âm trần OBIS DL-170

DL-170
D=170 (6") 1xE27
122.000 đ

Đèn sân vườn OBIS CASA-01

CASA-01
Đèn sân vườn CASA (đen và trắng)
1.700.000 đ

Đèn sân vườn OBIS CASA-02

CASA-02
Đèn treo tường CASA (đen và trắng)
1.400.000 đ

Đèn sân vườn OBIS MAX-01

MAX-01
Đèn sân vườn MAX (đen và trắng)
1.800.000 đ

Đèn sân vườn OBIS MAX-02

MAX-02
Đèn treo tường MAX (đen và trắng)
1.300.000 đ

Máng đèn âm trần OBIS hệ AF AF-120M2

AF-120M2
Máng âm trầm 1,2m 2 bóng
800.000 đ

Máng đèn âm trần OBIS hệ AF AF-120M3

AF-120M3
Máng âm trầm 1,2m 3 bóng
1.300.000 đ

Máng đèn âm trần OBIS hệ AF AF-120M4

AF-120M4
Máng âm trầm 1,2m 4 bóng
1.500.000 đ

Máng đèn âm trần OBIS hệ AF AF-60M2

AF-60M2
Máng âm trầm 0,6m 2 bóng
620.000 đ

Máng đèn âm trần OBIS hệ AF AF-60M3

AF-60M3
Máng âm trầm 0,6m 3 bóng
950.000 đ

Máng đèn âm trần OBIS hệ AF AF-60M4

AF-60M4
Máng âm trầm 0,6m 4 bóng
1.100.000 đ

Máng đèn công nghiệp OBIS hệ SL SL-120S1

SL-120S1
Máng CN có chứa phản quang 1,2m 1 bóng 36W
225.000 đ

Máng đèn công nghiệp OBIS hệ SL SL-120S2

SL-120S2
Máng CN có chứa phản quang 1,2m 2bóng 36W
299.000 đ

Máng đèn công nghiệp OBIS hệ SL SL-120W

SL-120W
Máng có chứa phản quang 1 bên 1,2m 1 bóng 36W
214.000 đ

Máng đèn công nghiệp OBIS hệ SL SL-60S1

SL-60S1
Máng CN có chứa phản quang 0,6m 1 bóng 18W
165.000 đ

Máng đèn công nghiệp OBIS hệ SL SL-60S2

SL-60S2
Máng CN có chứa phản quang 0,6m 2 bóng 18W
230.000 đ

Máng đèn công nghiệp OBIS hệ SL SL-60W

SL-60W
Máng có chứa phản quang 1 bên 0,6m 1 bóng 18W
163.000 đ

Máng đèn siêu mỏng hệ SL SL-120M1

SL-120M1
Máng đèn siêu mỏng 1,2m 1 bóng 36W
165.000 đ

Máng đèn siêu mỏng hệ SL SL-60M1

SL-60M1
Máng đèn siêu mỏng 0,6m 1 bóng 18W
132.000 đ

Máng đèn siêu mỏng hệ SL SL-60M2

SL-60M2
Máng đèn siêu mỏng 0,6m 2 bóng 18W
210.000 đ

Máng đèn siêu mỏng OBIS hệ SL SL-120M2

SL-120M2
Máng đèn siêu mỏng 1,2m 2 bóng 36W
267.000 đ