Khởi động từ - Contactor

Khởi động từ

Là thiết bị bao gồm Contactor & Relay nhiệt: với chức năng của Contactor là đóng cắt bằng mạch điều khiển tự động / từ xa ; còn Relay nhiệt có chức năng bảo vệ quá tải.

Contactor

Contactor dùng cho mạch điều khiển thường có dãi từ 4~9 Ampe và có nhiều cực, nhiều cặp tiếp điểm. Các Contactor hạ thế dùng để đóng cắt tải thường chế tạo tới ngưỡng lớn hơn từ khoảng 9 Ampe đến 800 Ampe. Khi cần đóng cắt tải lớn hơn mức 800A thường người ta có thể dùng các thiết bị khác như Khởi động mềm, Biến tần hoặc máy cắt (ACB) ...

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Relay Siemens 3RP1525-1AP30

3RP1525-1AP30
TIME RELAY, ON-DELAY, 1C, 15 RANGES (1,3,10,30,100) (S,MIN,H) AC 24,200...240 V AND DC 24 V, WITH LED
908.000 đ

Công tắc ba 1 chiều 10A ABB CBA031A051S1010

CBA031A051S1010
Công tắc ba 1 chiều, 10A
loại AC103 3G 1W switch,10AX
411.000 đ 171.798 đ

Công tắc ba 1 chiều 10A ABB CBA031A161S1010

CBA031A161S1010
Công tắc ba hiển thị LED 1 chiều, 10A hiển thị LED
AC163 3G 1W switch w/LED/DL,10AX
660.000 đ 275.880 đ

Công tắc ba 1 chiều 16A ABB CBA031A052S1010

CBA031A052S1010
Công tắc ba 1 chiều, 16A
loại AC116 3G 1W switch,16AX
441.000 đ 184.338 đ

Công tắc ba 2 chiều 10A ABB CBA031A061S1010

CBA031A061S1010
Công tắc ba 2 chiều, 10A
loại AC107 3G 2W switch,10AX
478.000 đ 199.804 đ

Công tắc ba 2 chiều 10A ABB CBA031A181S1010

CBA031A181S1010
Công tắc ba hiển thị LED 2 chiều, 10A hiển thị LED
AC166 3G 2W switch w/LED/DL,10AX
781.000 đ 326.458 đ

Công tắc ba 2 chiều 16A ABB CBA031A062S1010

CBA031A062S1010
Công tắc ba 2 chiều, 16A
loại AC121 3G 2W switch,16AX
506.000 đ 211.508 đ

Công tắc ba 2 chiều 16A ABB CBA031A182S1010

CBA031A182S1010
Công tắc ba hiển thị LED 2 chiều, 16A hiển thị LED
AC175 3G 2W switch w/LED/DL,16AX
781.000 đ 326.458 đ

Công tắc Balluff BNS 813-B02-D08-46-49-01-FC-S80R

BNS 813-B02-D08-46-49-01-FC-S80R
0 đ

Công tắc Balluff BNS 813-B04-D08-40-49-01-FC-S80R

BNS 813-B04-D08-40-49-01-FC-S80R
0 đ

Công tắc Balluff BNS 813-B04-R12-72-10-01-FD-S80R

BNS 813-B04-R12-72-10-01-FD-S80R
0 đ

Công tắc Balluff BNS 813-B06-K12-61-A-12-02-FE-S80R

BNS 813-B06-K12-61-A-12-02-FE-S80R
0 đ

Công tắc Balluff BNS 813-D04-D12-100-20-03-FE-S80R

BNS 813-D04-D12-100-20-03-FE-S80R
0 đ

Công tắc Balluff BNS 813-D04-R12-62-10-02-FD-S80R

BNS 813-D04-R12-62-10-02-FD-S80R
0 đ

Công tắc Balluff BNS 819-B04-D08-40-10-FC-S80R

BNS 819-B04-D08-40-10-FC-S80R
0 đ

Công tắc Balluff BNS 819-B04-D08-46-11-FC-S80R

BNS 819-B04-D08-46-11-FC-S80R
0 đ

Công tắc Balluff BNS 819-B04-D12-61-12-10-FD-S80R

BNS 819-B04-D12-61-12-10-FD-S80R
0 đ

Công tắc Balluff BNS 819-B04-D12-72-10-FD-S80R

BNS 819-B04-D12-72-10-FD-S80R
0 đ

Công tắc Balluff BNS 819-D02-D16-100-10-FE-S80R

BNS 819-D02-D16-100-10-FE-S80R
0 đ

Công tắc Balluff BNS 819-D04-D12-62-10-FD-S80R

BNS 819-D04-D12-62-10-FD-S80R
0 đ