Thấp nhất: 100 đ Cao nhất: 360.000.800 đ
₫100 ₫360000800

Khởi động từ - Contactor

Khởi động từ

Là thiết bị bao gồm Contactor & Relay nhiệt: với chức năng của Contactor là đóng cắt bằng mạch điều khiển tự động / từ xa ; còn Relay nhiệt có chức năng bảo vệ quá tải.

Contactor

Contactor dùng cho mạch điều khiển thường có dãi từ 4~9 Ampe và có nhiều cực, nhiều cặp tiếp điểm. Các Contactor hạ thế dùng để đóng cắt tải thường chế tạo tới ngưỡng lớn hơn từ khoảng 9 Ampe đến 800 Ampe. Khi cần đóng cắt tải lớn hơn mức 800A thường người ta có thể dùng các thiết bị khác như Khởi động mềm, Biến tần hoặc máy cắt (ACB) ...

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Relay Siemens 3RP1525-1AP30

3RP1525-1AP30
TIME RELAY, ON-DELAY, 1C, 15 RANGES (1,3,10,30,100) (S,MIN,H) AC 24,200...240 V AND DC 24 V, WITH LED
908.000 đ

Công tắc ba 1 chiều, 10A ABB CBA031A051S1010

CBA031A051S1010
Công tắc ba 1 chiều, 10A
loại AC103 3G 1W switch,10AX
293.760 đ 155.700 đ

Công tắc ba 1 chiều, 10A ABB CBA031A161S1010

CBA031A161S1010
Công tắc ba hiển thị LED 1 chiều, 10A hiển thị LED
AC163 3G 1W switch w/LED/DL,10AX
471.360 đ 249.800 đ

Công tắc ba 1 chiều, 16A ABB CBA031A052S1010

CBA031A052S1010
Công tắc ba 1 chiều, 16A
loại AC116 3G 1W switch,16AX
315.840 đ 167.400 đ

Công tắc ba 2 chiều, 10A ABB CBA031A061S1010

CBA031A061S1010
Công tắc ba 2 chiều, 10A
loại AC107 3G 2W switch,10AX
341.760 đ 181.100 đ

Công tắc ba 2 chiều, 10A ABB CBA031A181S1010

CBA031A181S1010
Công tắc ba hiển thị LED 2 chiều, 10A hiển thị LED
AC166 3G 2W switch w/LED/DL,10AX
558.720 đ 296.100 đ

Công tắc ba 2 chiều, 16A ABB CBA031A062S1010

CBA031A062S1010
Công tắc ba 2 chiều, 16A
loại AC121 3G 2W switch,16AX
360.960 đ 191.300 đ

Công tắc ba 2 chiều, 16A ABB CBA031A182S1010

CBA031A182S1010
Công tắc ba hiển thị LED 2 chiều, 16A hiển thị LED
AC175 3G 2W switch w/LED/DL,16AX
558.720 đ 296.100 đ

Công tắc bốn 1 chiều, 10A ABB CBA031A191S1010

CBA031A191S1010
Công tắc bốn 1 chiều, 10A
Loại AC104 4G 1W switch,10AX
401.280 đ 212.700 đ

Công tắc bốn 1 chiều, 16A ABB CBA031A192S1010

CBA031A192S1010
Công tắc bốn 1 chiều, 16A
Loại AC117 4G 1W switch,16AX
417.600 đ 221.300 đ

Công tắc bốn 2 chiều, 10A ABB CBA031A311S1010

CBA031A311S1010
Công tắc bốn 2 chiều, 10A
Loại AC108 4G 2W switch,10AX
525.120 đ 278.300 đ

Công tắc chọn áp ABB 1SCA022780R0770

1SCA022780R0770
Công tắc chọn áp
QCV-4
1.500.480 đ 795.300 đ

Công tắc chọn áp ABB 1SCA022780R0850

1SCA022780R0850
Công tắc chọn áp
QCV-7
2.011.200 đ 1.065.900 đ

Công tắc chọn dòng ABB 1SCA022780R0690

1SCA022780R0690
Công tắc chọn dòng
QCA-4
1.933.440 đ 1.024.700 đ

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn ABB 1SFA619200R1076

1SFA619200R1076
Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C2SS1-10B-11
SELE. SWITCH C2SS1-10B-11
160.000 đ 84.800 đ

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn ABB 1SFA619201R1076

1SFA619201R1076
Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C2SS2-10B-11
SELE. SWITCH C2SS2-10B-11
160.000 đ 84.800 đ

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn ABB 1SFA619210R1076

1SFA619210R1076
Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C3SS1-10B-11
SELE. SWITCH C3SS1-10B-11
108.300 đ 57.400 đ

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn ABB 1SFA619210R3026

1SFA619210R3026
Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C3SS1-30B-20
SELE. SWITCH C3SS1-30B-20
288.000 đ 152.600 đ

Công tắc điều khiển đèn ABB 2CSM295563R1341

2CSM295563R1341
Công tắc điều khiển đèn T1
4.032.000 đ 2.137.000 đ

Công tắc điều khiển đèn ABB 2CSM295753R1341

2CSM295753R1341
Công tắc điều khiển đèn T1POLE
3.681.600 đ 1.951.200 đ

Công tắc đôi 1 chiều, 10A ABB CBA031A121S1010

CBA031A121S1010
Công tắc đôi 1 chiều, 10A hiển thị LED
AC162 2G 1W switch w/LED/DL,10AX
312.000 đ 165.400 đ

Công tắc đôi 1 chiều, 20A ABB CBA031A123S1010

CBA031A123S1010
Công tắc đôi 1 chiều, 20A hiển thị LED
AC173 2G 1W switch w/LED/DL,20AX
360.960 đ 191.300 đ

Công tắc đôi 2 chiều, 10A ABB CBA031A141S1010

CBA031A141S1010
Công tắc đôi 2 chiều, 10A hiển thị LED
AC165 2G 2W switch w/LED/DL,10AX
370.560 đ 196.400 đ

Công tắc đôi 2 chiều, 20A ABB CBA031A143S1010

CBA031A143S1010
Công tắc đôi 2 chiều, 20A hiển thị LED
AC174 2G 2W switch w/LED/DL,20AX
425.280 đ 225.400 đ

Công tắc đôi, hai chiều 10A ABB CBA031A041S1010

CBA031A041S1010
Công tắc đôi, hai chiều 10A
loại AC106 2G 2W switch,10AX
241.920 đ 128.200 đ

Công tắc đôi, hai chiều 20A ABB CBA031A043S1010

CBA031A043S1010
Công tắc đôi, hai chiều 20A
loại AC115 2G 2W switch,20AX
250.560 đ 132.800 đ

Công tắc đôi, một chiều 10A ABB CBA031A031S1010

CBA031A031S1010
Công tắc đôi, một chiều 10A
loại AC102 2G 1W switch,10AX
201.600 đ 106.800 đ

Công tắc đôi, một chiều 20A ABB CBA031A033S1010

CBA031A033S1010
Công tắc đôi, một chiều 20A
loại AC114 2G 1W switch,20AX
219.840 đ 116.500 đ

Công tắc đơn 1 chiều, 10A ABB CBA031A081S1010

CBA031A081S1010
Công tắc đơn 1 chiều, 10A hiển thị LED
AC161 1G 1W switch w/LED/DL,10AX
224.640 đ 119.100 đ

Công tắc đơn 1 chiều, 20A ABB CBA031A083S1010

CBA031A083S1010
Công tắc đơn 1 chiều, 20A hiển thị LED
AC170 1G 1W switch w/LED/DL,20AX
250.560 đ 132.800 đ

Công tắc đơn 1 chiều, 2P 20A ABB CBA031A293R9410

CBA031A293R9410
Công tắc đơn 1 chiều, 2P 20A, dùng cho máy nước nóng
Loại AC171WH-G 1G 1W DP switch w/LED/DL,w/M"On","WH",20AX
484.800 đ 256.900 đ

Công tắc đơn 2 chiều, 10A ABB CBA031A101S1010

CBA031A101S1010
Công tắc đơn 2 chiều, 10A hiển thị LED
AC164 1G 2W switch w/LED/DL,10AX
284.160 đ 150.600 đ

Công tắc đơn 2 chiều, 20A ABB CBA031A103S1010

CBA031A103S1010
Công tắc đơn 2 chiều, 20A hiển thị LED
AC172 1G 2W switch w/LED/DL,20AX
281.280 đ 149.100 đ

Công tắc đơn, hai chiều 10A ABB CBA031A021S1010

CBA031A021S1010
Công tắc đơn, hai chiều 10A
loại AC105 1G 2W switch,10AX
172.800 đ 91.600 đ

Công tắc đơn, hai chiều 20A ABB CBA031A023S1010

CBA031A023S1010
Công tắc đơn, hai chiều 20A
loại AC112 1G 2W switch,20AX
189.120 đ 100.200 đ

Công tắc đơn, một chiều 10A ABB CBA031A011S1010

CBA031A011S1010
Công tắc đơn, một chiều 10A
loại AC101 1G 1W switch,10AX
133.440 đ 70.700 đ

Công tắc đơn, một chiều 20A ABB CBA031A013S1010

CBA031A013S1010
Công tắc đơn, một chiều 20A
loại AC110 1G 1W switch,20AX
159.360 đ 84.500 đ

Công tắc đóng cắt hẹn giờ dạng điện cơ ABB 2CSM231225R0601

2CSM231225R0601
Công tắc đóng cắt hẹn giờ dạng điện cơ
AT2e
2.052.000 đ 1.087.600 đ

Công tắc đóng cắt hẹn giờ dạng điện cơ ABB 2CSM231235R0601

2CSM231235R0601
Công tắc đóng cắt hẹn giờ dạng điện cơ
AT2e-R
2.603.880 đ 1.380.100 đ

Công tắc đóng cắt hẹn giờ dạng điện cơ ABB 2CSM231245R0601

2CSM231245R0601
Công tắc đóng cắt hẹn giờ dạng điện cơ
AT2e-7R
3.370.680 đ 1.786.500 đ

Công tắc đóng cắt hẹn giờ dạng kĩ thuật số ABB 2CSM256313R0621

2CSM256313R0621
Công tắc đóng cắt hẹn giờ dạng kĩ thuật số
D2
8.773.920 đ 4.650.200 đ

Công tắc khẩn cấp loại AC419 ABB CBA034A110S1010

CBA034A110S1010
Công tắc khẩn cấp loại AC419
Loại AC419 Emergency Switch,6A
444.480 đ 235.600 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL137201R13000

1SBL137201R13000
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL141201R8000

1SBL141201R8000
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL177201R13000

1SBL177201R13000
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL181201T8000

1SBL181201T8000
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL237201R1300

1SBL237201R1300
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
1.568.000 đ 831.000 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL241201R8000

1SBL241201R8000
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL297201R1300

1SBL297201R1300
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
3.015.400 đ 1.598.200 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL331201R8000

1SBL331201R8000
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL337201R7000

1SBL337201R7000
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL351201R8000

1SBL351201R8000
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL357201R7000

1SBL357201R7000
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối 1SBL411201R8000

1SBL411201R8000
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ 4P dạng khối - loại A9…A75 và phụ kiện Công tắc tơ A09-A75 điện áp điều khiển 220V-230VAC 50HZ Hãng : ABB A 9 ... A 75 4-pole Contactors and accessories Dùng cho mạch xoay chiều AC Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-4-1
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối loại AE 1SBL323001R8601

1SBL323001R8601
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ AE… và TAE… 3P Công tắc tơ loại AE, Điện áp điều khiển 110 DC (AE 12-30-10( Hãng : ABB AE... and TAE... 3-pole Contactors Dùng cho mạch một chiều DC, được thiết kế đặc biệt với hai cuộn dây Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-2
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối loại AE 1SBL323001R8610

1SBL323001R8610
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ AE… và TAE… 3P Công tắc tơ loại AE, Điện áp điều khiển 110 DC (AE 12-30-10( Hãng : ABB AE... and TAE... 3-pole Contactors Dùng cho mạch một chiều DC, được thiết kế đặc biệt với hai cuộn dây Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-2
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối loại AE 1SBL359001R8611

1SBL359001R8611
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ AE… và TAE… 3P Công tắc tơ loại AE, Điện áp điều khiển 110 DC (AE 12-30-10( Hãng : ABB AE... and TAE... 3-pole Contactors Dùng cho mạch một chiều DC, được thiết kế đặc biệt với hai cuộn dây Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-2
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối loại AE 1SBL379001R8611

1SBL379001R861
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ AE… và TAE… 3P Công tắc tơ loại AE, Điện áp điều khiển 110 DC (AE 12-30-10( Hãng : ABB AE... and TAE... 3-pole Contactors Dùng cho mạch một chiều DC, được thiết kế đặc biệt với hai cuộn dây Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-2
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối loại AE 1SBL419001R8611

1SBL419001R8611
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ AE… và TAE… 3P Công tắc tơ loại AE, Điện áp điều khiển 110 DC (AE 12-30-10( Hãng : ABB AE... and TAE... 3-pole Contactors Dùng cho mạch một chiều DC, được thiết kế đặc biệt với hai cuộn dây Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-2
100 đ

Công tắc tơ ABB 4P dạng khối loại AE 1SFL439001R8611

1SFL439001R8611
Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ Công tắc tơ AE… và TAE… 3P Công tắc tơ loại AE, Điện áp điều khiển 110 DC (AE 12-30-10( Hãng : ABB AE... and TAE... 3-pole Contactors Dùng cho mạch một chiều DC, được thiết kế đặc biệt với hai cuộn dây Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt Tiêu chuẩn iP20, đáp ứng tiêu chuẩn iEC 60947-2
100 đ