Products tagged with 'MCCB'

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Công tắc dân dụng 2CQ 61 VINAKIP

2CQ 61
Vinakip - Là một trong những doanh nghiệp thiết bị điện Việt Nam, K.I.P luôn tự hào cho ra đời các sản phẩm thiết bị điện dân dụng, công nghiệp đa dạng nhất, đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng – dịch vụ hoàn hảo và thân thiện với môi trường, được các kỹ sư điện tin dùng trong các công trình lớn.
0 đ

Công tắc dân dụng 2CT 61 VINAKIP

2CT 61
Vinakip - Là một trong những doanh nghiệp thiết bị điện Việt Nam, K.I.P luôn tự hào cho ra đời các sản phẩm thiết bị điện dân dụng, công nghiệp đa dạng nhất, đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng – dịch vụ hoàn hảo và thân thiện với môi trường, được các kỹ sư điện tin dùng trong các công trình lớn.
0 đ

Công tắc dân dụng 2CT 62 VINAKIP

2CT 62
Vinakip - Là một trong những doanh nghiệp thiết bị điện Việt Nam, K.I.P luôn tự hào cho ra đời các sản phẩm thiết bị điện dân dụng, công nghiệp đa dạng nhất, đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng – dịch vụ hoàn hảo và thân thiện với môi trường, được các kỹ sư điện tin dùng trong các công trình lớn.
0 đ

Công tắc dân dụng 3CT 61 VINAKIP

3CT 61
Vinakip - Là một trong những doanh nghiệp thiết bị điện Việt Nam, K.I.P luôn tự hào cho ra đời các sản phẩm thiết bị điện dân dụng, công nghiệp đa dạng nhất, đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng – dịch vụ hoàn hảo và thân thiện với môi trường, được các kỹ sư điện tin dùng trong các công trình lớn.
0 đ

Công tắc dân dụng 3CT 62 VINAKIP

3CT 62
Vinakip - Là một trong những doanh nghiệp thiết bị điện Việt Nam, K.I.P luôn tự hào cho ra đời các sản phẩm thiết bị điện dân dụng, công nghiệp đa dạng nhất, đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng – dịch vụ hoàn hảo và thân thiện với môi trường, được các kỹ sư điện tin dùng trong các công trình lớn.
0 đ

Công tắc dân dụng CLO 6S110 VINAKIP

CLO 6S110
Vinakip - Là một trong những doanh nghiệp thiết bị điện Việt Nam, K.I.P luôn tự hào cho ra đời các sản phẩm thiết bị điện dân dụng, công nghiệp đa dạng nhất, đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng – dịch vụ hoàn hảo và thân thiện với môi trường, được các kỹ sư điện tin dùng trong các công trình lớn.
0 đ

Công tắc dân dụng CT 61 VINAKIP

CT 61
Vinakip - Là một trong những doanh nghiệp thiết bị điện Việt Nam, K.I.P luôn tự hào cho ra đời các sản phẩm thiết bị điện dân dụng, công nghiệp đa dạng nhất, đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng – dịch vụ hoàn hảo và thân thiện với môi trường, được các kỹ sư điện tin dùng trong các công trình lớn.
0 đ

Công tắc dân dụng CT 62 VINAKIP

CT 62
Vinakip - Là một trong những doanh nghiệp thiết bị điện Việt Nam, K.I.P luôn tự hào cho ra đời các sản phẩm thiết bị điện dân dụng, công nghiệp đa dạng nhất, đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng – dịch vụ hoàn hảo và thân thiện với môi trường, được các kỹ sư điện tin dùng trong các công trình lớn.
0 đ

MCBB T2N 4P 16A 36KA

1SDA050972R1
MCCB tự động dạng khối 1SDA050972R1 Loại: T2N Số cực: 4 Dòng định mức: 16A Dòng ngắn mạch: 36kA
0 đ

MCCB 1P 100A 18kA ABB type A1C

1SDA066495R1
Mã hàng: 1SDA066495R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 100A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.523.000 đ 921.415 đ

MCCB 1P 100A 25kA ABB type A1N

1SDA066695R1
Mã hàng: 1SDA066695R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 100A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.858.000 đ 1.124.090 đ

MCCB 1P 125A 18kA ABB type A1C

1SDA066496R1
Mã hàng: 1SDA066496R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 125A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.828.000 đ 1.105.940 đ

MCCB 1P 125A 25kA ABB type A1N

1SDA066696R1
Mã hàng: 1SDA066696R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 125A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
2.229.000 đ 1.348.545 đ

MCCB 1P 150A 18kA ABB type A2C

1SDA068776R1
Mã hàng: 1SDA068776R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 150A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 150A 25kA ABB type A2N

1SDA068777R1
Mã hàng: 1SDA068777R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 150A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 160A 18kA ABB type A2C

1SDA066537R1
Mã hàng: 1SDA066537R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 160A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 160A 25kA ABB type A2N

1SDA066770R1
Mã hàng: 1SDA066770R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 160A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 175A 18kA ABB type A2C

1SDA066538R1
Mã hàng: 1SDA066538R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 175A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 175A 25kA ABB type A2N

1SDA066771R1
Mã hàng: 1SDA066771R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 175A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 200A 18kA ABB type A2C

1SDA066539R1
Mã hàng: 1SDA066539R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 200A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 200A 25kA ABB type A2N

1SDA066772R1
Mã hàng: 1SDA066772R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 200A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 20A 18kA ABB 1SDA066486R1

1SDA066486R1
Mã hàng: 1SDA066486R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 20A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.295.000 đ 783.475 đ

MCCB 1P 20A 25kA ABB type A1N

1SDA066686R1
Mã hàng: 1SDA066686R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 20A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.579.000 đ 955.295 đ

MCCB 1P 225A 18kA ABB type A2C

1SDA066540R1
Mã hàng: 1SDA066540R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 225A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 225A 25kA ABB type A2N

1SDA066773R1
Mã hàng: 1SDA066773R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 225A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 250A 18kA ABB type A2C

1SDA066541R1
Mã hàng: 1SDA066541R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 250A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 250A 25kA ABB type A2N

1SDA066774R1
Mã hàng: 1SDA066774R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 250A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

MCCB 1P 25A 18kA ABB type A1C

1SDA066487R1
Mã hàng: 1SDA066487R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 25A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.295.000 đ 783.475 đ

MCCB 1P 25A 25kA ABB type A1N

1SDA066687R1
Mã hàng: 1SDA066687R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 25A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.579.000 đ 955.295 đ

MCCB 1P 30A 18kA ABB type A1C

1SDA066488R1
Mã hàng: 1SDA066488R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 30A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.295.000 đ 783.475 đ

MCCB 1P 30A 25kA ABB type A1N

1SDA066688R1
Mã hàng: 1SDA066688R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 30A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.579.000 đ 955.295 đ

MCCB 1P 32A 18kA ABB type A1C

1SDA068754R1
Mã hàng: 1SDA068754R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 32A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.295.000 đ 783.475 đ

MCCB 1P 32A 25kA ABB type A1N

1SDA068755R1
Mã hàng: 1SDA068755R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 32A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.579.000 đ 955.295 đ

MCCB 1P 40A 18kA ABB type A1C

1SDA066489R1
Mã hàng: 1SDA066489R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 40A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.295.000 đ 783.475 đ

MCCB 1P 40A 25kA ABB type A1N

1SDA066689R1
Mã hàng: 1SDA066689R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 40A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.579.000 đ 955.295 đ

MCCB 1P 50A 18kA ABB type A1C

1SDA066490R1
Mã hàng: 1SDA066490R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 50A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.295.000 đ 783.475 đ

MCCB 1P 50A 25kA ABB type A1N

1SDA066690R1
Mã hàng: 1SDA066690R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 50A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.579.000 đ 955.295 đ

MCCB 1P 60A 18kA ABB type A1C

1SDA066491R1
Mã hàng: 1SDA066491R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 60A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.447.000 đ 875.435 đ

MCCB 1P 60A 25kA ABB type A1N

1SDA066691R1
Mã hàng: 1SDA066691R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 60A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.765.000 đ 1.067.825 đ

MCCB 1P 63A 18kA ABB type A1C

1SDA068765R1
Mã hàng: 1SDA068765R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 63A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.447.000 đ 875.435 đ

MCCB 1P 63A 25kA ABB type A1N

1SDA068766R1
Mã hàng: 1SDA068766R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 63A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.765.000 đ 1.067.825 đ

MCCB 1P 70A 18kA ABB type A1C

1SDA066492R1
Mã hàng: 1SDA066492R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 70A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.447.000 đ 875.435 đ

MCCB 1P 70A 25kA ABB type A1N

1SDA066692R1
Mã hàng: 1SDA066692R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 70A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.765.000 đ 1.067.825 đ

MCCB 1P 80A 18kA ABB type A1C

1SDA066493R1
Mã hàng: 1SDA066493R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 80A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.447.000 đ 875.435 đ

MCCB 1P 80A 25kA ABB type A1N

1SDA066693R1
Mã hàng: 1SDA066693R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 80A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.765.000 đ 1.067.825 đ

MCCB 1P 90A 18kA ABB type A1C

1SDA066494R1
Mã hàng: 1SDA066494R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 90A Dòng ngắn mạch 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.523.000 đ 921.415 đ

MCCB 1P 90A 25kA ABB type A1N

1SDA066694R1
Mã hàng: 1SDA066694R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 90A Dòng ngắn mạch 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
1.858.000 đ 1.124.090 đ

MCCB 4P 100A 10kA ABB type A1A

1SDA066534R1
MCCB A1A dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 100A Dòng ngắn mạch: 10kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
2.544.000 đ 1.539.120 đ

MCCB 4P 100A 18kA ABB type A1B

1SDA066743R1
MCCB A1B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 100A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
3.023.000 đ 1.828.915 đ

MCCB 4P 100A 30kA ABB type A1N

1SDA066767R1
MCCB A1N dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức:100A Dòng ngắn mạch: 30kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
3.859.000 đ 2.334.695 đ

MCCB 4P 125A 10kA ABB type A1A

1SDA066535R1
MCCB A1A dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 125A Dòng ngắn mạch: 10kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
3.053.000 đ 1.847.065 đ

MCCB 4P 125A 18kA ABB type A1B

1SDA066744R1
MCCB A1B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 125A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
3.627.000 đ 2.194.335 đ

MCCB 4P 125A 25kA ABB type A1C

1SDA066756R1
MCCB A1C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 125A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
3.796.000 đ 2.296.580 đ

MCCB 4P 150A 18kA ABB type A2B

1SDA068782R1
MCCB A2B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 150A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
5.969.000 đ 3.611.245 đ

MCCB 4P 150A 25kA ABB type A2C

1SDA068783R1
MCCB A2C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 150A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
6.735.000 đ 4.074.675 đ

MCCB 4P 150A 36kA ABB type A2N

1SDA068784R1
MCCB A2N dạng khối Số cực:4 Dòng định mức:150A Dòng ngắn mạch: 36kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
7.476.000 đ 4.522.980 đ

MCCB 4P 15A 10kA ABB type A1A

1SDA066524R1
MCCB A1A dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 15A Dòng ngắn mạch: 10kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
2.163.000 đ 1.308.615 đ

MCCB 4P 160A 18kA ABB type A2B

1SDA066555R1
MCCB A2B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 160A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
5.969.000 đ 3.611.245 đ

MCCB 4P 160A 25kA ABB type A2C

1SDA066788R1
MCCB A2C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 160A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
6.735.000 đ 4.074.675 đ