ACB - Máy cắt không khí

Máy cắt không khí

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính
  • Service breaking capacity (%Icu), Ics

ACB 3P 1000A 85kA ABB type E3S 1SDA059302R1

1SDA059302R1
ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB Metasol LS AH-06D3-06A

AH-06D3-06A
Máy cắt không khí LS AH-06D3-06A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 630A. Số cực: 3P. Dòng khung: 630AF. Dòng cắt ngắn mạch: 85kA.
0 đ

ACB Metasol LS AH-08D3-04A

AH-08D3-04A
Máy cắt không khí LS AH-08D3-04A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 400A. Số cực: 3P. Dòng khung: 800AF. Dòng cắt ngắn mạch: 85kA.
0 đ

ACB Metasol LS AH-08E

AH-08E
Máy cắt không khí LS AH-08E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 800A. Số cực: 3/4 P. Dòng khung: 800AF. Dòng cắt ngắn mạch: 100kA.
0 đ

ACB Metasol LS AH-20E

AH-20E
Máy cắt không khí LS AH-20E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2000A. Số cực: 3/4 P. Dòng khung: 2000AF. Dòng cắt ngắn mạch: 100kA.
0 đ

ACB Metasol LS AH-32E

AH-32E
Máy cắt không khí LS AH-32E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 3200A. Số cực: 3/4 P. Dòng khung: 3200AF. Dòng cắt ngắn mạch: 100kA.
0 đ

Máy Cắt ACB 4 cực 1250A HNW3-1600/4P-1250A

HNW3-1600/4P-1250A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 4 Pha Xuất xứ: India
44.917.105 đ

Máy Cắt ACB Draw out 4 cực 800A HNW3-1600/4P-800A

HNW3-1600/4P-800A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 4 Pha Xuất xứ: India
48.595.661 đ

Máy Cắt ACB Draw out HNW3-1600/3P-1000A

HNW3-1600/3P-1000A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
37.947.209 đ

Máy Cắt ACB Draw out HNW3-1600/3P-1250A

HNW3-1600/3P-1250A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
39.496.075 đ

Máy Cắt ACB Draw out HNW3-1600/3P-1600A

HNW3-1600/3P-1600A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
43.755.456 đ

Máy Cắt ACB Draw out HNW3-1600/3P-630A

HNW3-1600/3P-630A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
33.610.386 đ

Máy Cắt ACB Draw out HNW3-1600/3P-800A

HNW3-1600/3P-800A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
36.398.344 đ

1SDA057104R1 Máy cắt không khí ACB 3P - ABB - E6V

1SDA057104R1
Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức: 5000A Đáp ứng tiêu chuẩn: IEC 60947-2 Mã đặt hàng: 1SDA057104R1
73.782.000 đ

1SDA057136R1 Máy cắt không khí ACB 3P - ABB - E6V

1SDA057136R1
Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức:6300A Đáp ứng tiêu chuẩn: IEC 60947-2 Mã đặt hàng: 1SDA057136R1
900.579.000 đ

ABB type E1N 4P 2000A 42kA ABB type E2B

1SDA055720R1
ACB - E1NLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:50kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3 pha LS AS-20D3-20A

AS-20D3-20A
Thiết bị đóng cắt LS AS-20D3-20A
56.980.000 đ

ACB 3 pha LS AS-20E3-20A

AS-20E3-20A
Thiết bị đóng cắt LS
72.000.000 đ 39.573.300 đ

ACB 3 pha LS AS-25E3-25A

AS-25E3-25A
Thiết bị đóng cắt LS AS-25E3-25A
91.000.000 đ 52.070.200 đ

ACB 3 pha LS AS-32E3-32A

AS-32E3-32A
Thiết bị đóng cắt LS AS-32E3-32A
110.000.000 đ 64.567.000 đ

ACB 3 pha LS AS-40E3-40A

AS-40E3-40A
Thiết bị đóng cắt LS AS-40E3-40A
100.842.000 đ 196.000.000 đ

ACB 3 pha LS AS-40F3-40A

AS-40F3-40A
Thiết bị đóng cắt LS AS-40F3-40A
178.000.000 đ 109.347.400 đ

ACB 3 pha LS AS-40G3-40A

AS-40G3-40A
Thiết bị đóng cắt LS AS-40G3-40A
245.000.000 đ

ACB 3 pha LS AS-50F3-50A

AS-50F3-50A
Thiết bị đóng cắt LS AS-50F3-50A
183.000.000 đ 121.054.500 đ

ACB 3 pha LS AS-50G3-50A

AS-50G3-50A
Thiết bị đóng cắt LS AS-50G3-50A
275.000.000 đ

ACB 3 pha LS AS-63G3-63A

AS-63G3-63A
Thiết bị đóng cắt LS AS-63G3-63A
308.000.000 đ 203.742.000 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H

1SDA059346R1
ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H

1SDA059345R1
ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H 1SDA059348R1

1SDA059348R1
ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H 1SDA059765R1

1SDA059765R1
ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
48.746.000 đ

ACB 3P 1000A 42kA 1SDA059169R1 ABB type E1B

1SDA059169R1
ACB - E1B LoạI cố định Mã sảm phẩm : 1SDA059169R1 Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch: 42kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1000A 42kA ABB type E1B 1SDA059170R1

1SDA059170R1
ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:12kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1000A 50kA ABB type E1N

1SDA059213R1
ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1000A 65kA ABB type E2N

1SDA059257R1
ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1000A 75kA ABB type E3S

1SDA059385R1
ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1000A 85kA ABB type E2S

1SDA059301R1
ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3H

1SDA056368R1
ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3H

1SDA056384R1
ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3H 1SDA056392R1

1SDA056392R1
ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2L

1SDA056064R1
ACB - E2LLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:130kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2L 1SDA059667R1

1SDA059667R1
ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:130kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
22.190.000 đ

ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B

1SDA055632R1
ACB - E1B LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch: 42kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B 1SDA055648R1

1SDA055648R1
ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:42kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 50kA ABB type E1N

1SDA055728R1
ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 65kA ABB type E2N

1SDA055856R1
ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 65kA ABB type E2N 1SDA055872R1

1SDA055872R1
ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 75kA ABB type E3S

1SDA056176R1
ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 85kA ABB type E2S

1SDA055952R1
ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1250A 85kA ABB type E3S 1SDA055968R1

1SDA055968R1
ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3H

1SDA056400R1
ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3H

1SDA056416R1
ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3H 1SDA056424R1

1SDA056424R1
ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1600A 130kA ABB type E2L 1SDA056096R1

1SDA056096R1
ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:130kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1600A 42kA ABB type E1B

1SDA055664R1
ACB - E1B LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch: 42kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1600A 42kA ABB type E1B

1SDA055680R1
ACB - E1BLoạI di động MP: Phần di động Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:42kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1600A 50kA ABB type E1N

1SDA055760R1
ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1600A 65kA ABB type E2N

1SDA055888R1
ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1600A 65kA ABB type E2N 1SDA055904R1

1SDA055904R1
ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1600A 75kA ABB type E3S

1SDA056208R1
ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ

ACB 3P 1600A 75kA ABB type E3S

1SDA059669R1
ACB - E3SLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tải, ngắn mạc,dòng quá tải với trip điện tử Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt Tiêu chuẩn IEC 60947-2
0 đ