Thấp nhất: 100 đ Cao nhất: 875.206.000 đ
₫100 ₫875206000

ACB - Máy cắt không khí

Máy cắt không khí

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

ACB Metasol LS AH-06D3-06A

AH-06D3-06A
Máy cắt không khí LS AH-06D3-06A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 630A. Số cực: 3P. Dòng khung: 630AF. Dòng cắt ngắn mạch: 85kA.
100 đ

ACB Metasol LS AH-08D3-04A

AH-08D3-04A
Máy cắt không khí LS AH-08D3-04A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 400A. Số cực: 3P. Dòng khung: 800AF. Dòng cắt ngắn mạch: 85kA.
100 đ

ACB Metasol LS AH-08E

AH-08E
Máy cắt không khí LS AH-08E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 800A. Số cực: 3/4 P. Dòng khung: 800AF. Dòng cắt ngắn mạch: 100kA.
100 đ

ACB Metasol LS AH-20E

AH-20E
Máy cắt không khí LS AH-20E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2000A. Số cực: 3/4 P. Dòng khung: 2000AF. Dòng cắt ngắn mạch: 100kA.
100 đ

ACB Metasol LS AH-32E

AH-32E
Máy cắt không khí LS AH-32E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 3200A. Số cực: 3/4 P. Dòng khung: 3200AF. Dòng cắt ngắn mạch: 100kA.
100 đ

Máy Cắt ACB,4 cực, 1250A, HNW3-1600/4P-1250A

HNW3-1600/4P-1250A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 4 Pha Xuất xứ: India
44.917.105 đ

Máy Cắt ACB,Draw out, HNW3-1600/3P-1250A

HNW3-1600/3P-1250A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
39.496.075 đ

Máy Cắt ACB,Draw out, HNW3-1600/3P-800A

HNW3-1600/3P-800A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
36.398.344 đ

Máy Cắt ACB,Draw out,4 cực, 800A, HNW3-1600/4P-800A

HNW3-1600/4P-800A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 4 Pha Xuất xứ: India
48.595.661 đ

Máy Cắt ACB,Draw out,HNW3-1600/3P-1000A

HNW3-1600/3P-1000A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
37.947.209 đ

Máy Cắt ACB,Draw out,HNW3-1600/3P-1600A

HNW3-1600/3P-1600A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
43.755.456 đ

Máy Cắt ACB,Draw out,HNW3-1600/3P-630A

HNW3-1600/3P-630A
Dòng cắt định mức (KA): 65 Loại: 3 Pha Xuất xứ: India
33.610.386 đ

ACB 3 pha LS AS-20D3-20A

AS-20D3-20A
Thiết bị đóng cắt LS AS-20D3-20A
56.980.000 đ

ACB 3 pha LS AS-20E3-20A

AS-20E3-20A
Thiết bị đóng cắt LS
72.000.000 đ 39.573.300 đ

ACB 3 pha LS AS-25E3-25A

AS-25E3-25A
Thiết bị đóng cắt LS AS-25E3-25A
91.000.000 đ 52.070.200 đ

ACB 3 pha LS AS-32E3-32A

AS-32E3-32A
Thiết bị đóng cắt LS AS-32E3-32A
110.000.000 đ 64.567.000 đ

ACB 3 pha LS AS-40E3-40A

AS-40E3-40A
Thiết bị đóng cắt LS AS-40E3-40A
168.000.000 đ 105.181.800 đ

ACB 3 pha LS AS-40F3-40A

AS-40F3-40A
Thiết bị đóng cắt LS AS-40F3-40A
178.000.000 đ 109.347.400 đ

ACB 3 pha LS AS-40G3-40A

AS-40G3-40A
Thiết bị đóng cắt LS AS-40G3-40A
245.000.000 đ

ACB 3 pha LS AS-50F3-50A

AS-50F3-50A
Thiết bị đóng cắt LS AS-50F3-50A
183.000.000 đ 121.054.500 đ

ACB 3 pha LS AS-50G3-50A

AS-50G3-50A
Thiết bị đóng cắt LS AS-50G3-50A
275.000.000 đ

ACB 3 pha LS AS-63G3-63A

AS-63G3-63A
Thiết bị đóng cắt LS AS-63G3-63A
308.000.000 đ 203.742.000 đ

ACB LS 3 cực, 1000A, 65kA - AN-10D3-10H

AN-10D3-10H
Metasol ACB đáp ứng nhu cầu cho bạn khả năng dòng cắt cao, đủ các loại dòng cắt, và kích thước máy cắt được tối ưu. Phụ kiện đa dạng và các phương thức kết nối thân thiện với người sử dụng. Metasol ACB cung cấp cho bạn giải pháp tổng thể với bộ bảo vệ rơle tiên tiến để đo lường, chẩn đoán, phân tích, và truyền thông cũng như các chức năng bảo vệ tuyệt đối để phối hợp bảo vệ và giám sát hệ thống điện.
44.500.000 đ 29.436.800 đ

ACB LS 3 cực, 1250A, 65kA - AN-13D3-13H

AN-13D3-13H
Metasol ACB đáp ứng nhu cầu cho bạn khả năng dòng cắt cao, đủ các loại dòng cắt, và kích thước máy cắt được tối ưu. Phụ kiện đa dạng và các phương thức kết nối thân thiện với người sử dụng. Metasol ACB cung cấp cho bạn giải pháp tổng thể với bộ bảo vệ rơle tiên tiến để đo lường, chẩn đoán, phân tích, và truyền thông cũng như các chức năng bảo vệ tuyệt đối để phối hợp bảo vệ và giám sát hệ thống điện.
45.000.000 đ 20.538.600 đ

ACB LS 3 cực, 1600A, 65kA - AN-16D3-16H

AN-16D3-16H
Metasol ACB đáp ứng nhu cầu cho bạn khả năng dòng cắt cao, đủ các loại dòng cắt, và kích thước máy cắt được tối ưu. Phụ kiện đa dạng và các phương thức kết nối thân thiện với người sử dụng. Metasol ACB cung cấp cho bạn giải pháp tổng thể với bộ bảo vệ rơle tiên tiến để đo lường, chẩn đoán, phân tích, và truyền thông cũng như các chức năng bảo vệ tuyệt đối để phối hợp bảo vệ và giám sát hệ thống điện.
47.000.000 đ 21.869.500 đ

ACB LS 3 cực, 630A, 65kA - AN-06D3-06H

AN-06D3-06H
Metasol ACB đáp ứng nhu cầu cho bạn khả năng dòng cắt cao, đủ các loại dòng cắt, và kích thước máy cắt được tối ưu. Phụ kiện đa dạng và các phương thức kết nối thân thiện với người sử dụng. Metasol ACB cung cấp cho bạn giải pháp tổng thể với bộ bảo vệ rơle tiên tiến để đo lường, chẩn đoán, phân tích, và truyền thông cũng như các chức năng bảo vệ tuyệt đối để phối hợp bảo vệ và giám sát hệ thống điện.
40.000.000 đ 26.460.000 đ

ACB LS 3 cực, 800A, 65kA - AN-08D3-08H

AN-08D3-08H
Metasol ACB đáp ứng nhu cầu cho bạn khả năng dòng cắt cao, đủ các loại dòng cắt, và kích thước máy cắt được tối ưu. Phụ kiện đa dạng và các phương thức kết nối thân thiện với người sử dụng. Metasol ACB cung cấp cho bạn giải pháp tổng thể với bộ bảo vệ rơle tiên tiến để đo lường, chẩn đoán, phân tích, và truyền thông cũng như các chức năng bảo vệ tuyệt đối để phối hợp bảo vệ và giám sát hệ thống điện.
44.000.000 đ 27.076.500 đ

ACB LS 4 pha AN-06D4-06A 600A

AN-06D4-06A
Metasol ACB đáp ứng nhu cầu cho bạn khả năng dòng cắt cao, đủ các loại dòng cắt, và kích thước máy cắt được tối ưu. Phụ kiện đa dạng và các phương thức kết nối thân thiện với người sử dụng. Metasol ACB cung cấp cho bạn giải pháp tổng thể với bộ bảo vệ rơle tiên tiến để đo lường, chẩn đoán, phân tích, và truyền thông cũng như các chức năng bảo vệ tuyệt đối để phối hợp bảo vệ và giám sát hệ thống điện.
53.000.000 đ 35.059.500 đ