Bộ nguồn một chiều

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

4AM6142-5AT10-0FA0 Siemens

4AM6142-5AT10-0FA0
TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):6,96; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED<>CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<
100 đ

4AV3000-2EB00-0A Siemens

4AV3000-2EB00-0A
TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):6,96; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED<>CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<
100 đ

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427014R0000

1SVR427014R000
Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range Dòng đầu ra 5A, 10A, 20A; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra cố định 24VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427015R0100

1SVR427015R0100
Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range Dòng đầu ra 5A, 10A, 20A; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra cố định 24VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427016R0100

1SVR427016R0100
Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range Dòng đầu ra 5A, 10A, 20A; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra cố định 24VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427054R0000

1SVR427054R0000
Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra chỉnh được từ 22-28VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427054R2000

1SVR427054R2000
Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra chỉnh được từ 22-28VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427055R0000

1SVR427055R0000
Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra chỉnh được từ 22-28VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427055R2000

1SVR427055R2000
Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra chỉnh được từ 22-28VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427056R0000

1SVR427056R2000
Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra chỉnh được từ 22-28VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427057R0000

1SVR427057R0000
Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra chỉnh được từ 22-28VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427024R0000

1SVR427024R0000
Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra chỉnh được từ 22-28VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427025R0000

1SVR427025R0000
Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra chỉnh được từ 22-28VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427026R0000

1SVR427026R0000
Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra chỉnh được từ 22-28VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427030R0000

1SVR427030R0000
Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh được điện áp đầu ra, hiệu suất cao 87-89%, tổn hao công suất và phát nhiệt thấp Tích hợp cầu chì ở đầu vào, ngắt mạch, bảo vệ quá tảI và ngắn mạch: tự động cài đặt lại Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
2.114.500 đ 1.120.700 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427030R2000

1SVR427030R2000
Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh được điện áp đầu ra, hiệu suất cao 87-89%, tổn hao công suất và phát nhiệt thấp Tích hợp cầu chì ở đầu vào, ngắt mạch, bảo vệ quá tảI và ngắn mạch: tự động cài đặt lại Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
2.796.300 đ 1.482.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427031R0000

1SVR427031R0000
Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh được điện áp đầu ra, hiệu suất cao 87-89%, tổn hao công suất và phát nhiệt thấp Tích hợp cầu chì ở đầu vào, ngắt mạch, bảo vệ quá tảI và ngắn mạch: tự động cài đặt lại Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
2.296.600 đ 1.217.200 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427031R2000

1SVR427031R2000
Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh được điện áp đầu ra, hiệu suất cao 87-89%, tổn hao công suất và phát nhiệt thấp Tích hợp cầu chì ở đầu vào, ngắt mạch, bảo vệ quá tảI và ngắn mạch: tự động cài đặt lại Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
3.561.800 đ 1.887.800 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427032R0000

1SVR427032R0000
Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh được điện áp đầu ra, hiệu suất cao 87-89%, tổn hao công suất và phát nhiệt thấp Tích hợp cầu chì ở đầu vào, ngắt mạch, bảo vệ quá tảI và ngắn mạch: tự động cài đặt lại Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
2.897.200 đ 1.535.500 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427032R1000

1SVR427032R1000
Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh được điện áp đầu ra, hiệu suất cao 87-89%, tổn hao công suất và phát nhiệt thấp Tích hợp cầu chì ở đầu vào, ngắt mạch, bảo vệ quá tảI và ngắn mạch: tự động cài đặt lại Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
2.646.200 đ 1.402.500 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427033R3000

1SVR427033R3000
Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh được điện áp đầu ra, hiệu suất cao 87-89%, tổn hao công suất và phát nhiệt thấp Tích hợp cầu chì ở đầu vào, ngắt mạch, bảo vệ quá tảI và ngắn mạch: tự động cài đặt lại Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
2.646.200 đ 1.402.500 đ

Bộ chuyển nguồn CP-A RU ABB 1SVR427071R0000

1SVR427071R0000
Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suất tới 50% đặc biệt cho các tải nặng nhọc Điện áp đầu ra chỉnh được từ 22-28VDC; hoạt động song song nhờ bộ chuyển nguồn CP-A RU Đầu ra: điện áp 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC; dòng 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, cấp bảo vệ IP20 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 61204
100 đ

Bộ chuyển nguồn CP-RUD ABB 1SVR423418R9000

1SVR423418R9000
Ứng dung: Bộ chuyển nguồn CP-RUD giám sát 2 bộ cấp nguồn CP-E với đòng đầu ra của mỗi bộ là 5A. Nếu một trong hai bộ bi lỗi, bộ chuyển nguồn CP-RUD sẽ tự động chuyển mạch sang bộ cấp nguồn kia mà không gián đoạn dòng điệ phía tải với điện áp tối đa Umax: 40V
100 đ

Bộ Nguồn , Phoenix Contact,100 - 240 VAC,24 VDC,4.2 A

2868664
Điện áp đầu vào: 100 - 240 VAC Điện áp ra (kênh 1): 24 VDC Dòng điện ra (kênh 1): 4.2 A Gắn kết Style: DIN Rail Kích thước: 61 mm L x 90 mm ​​W
1.979.000 đ

Bộ nguồn 12VDC, 35W Omron S8JC

S8JC-Z03505CD
Bộ nguồn 12VDC, 35W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉnh điện áp ngõ ra: -10% ~ 10% Bảo vệ quá tải: 105% dòng định mức, tự động reset Chức năng bảo vệ quá áp Nhiệt độ làm việc: Tham khảo đồ thị Derating Curves
100 đ

Bộ nguồn 24VDC, 1.5A, 35W

S8JX-03524CD
Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-03524CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24VDC. Dòng ra: 1.5A. Công suất: 35 W
100 đ

Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8JC gắn DIN rail

S8JC-Z35024CD
Bộ nguồn 24VDC, 350W, 14.6A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉnh điện áp ngõ ra: -10% ~ 10% Bảo vệ quá tải: 105% dòng định mức, tự động reset Chức năng bảo vệ quá áp Nhiệt độ làm việc: Tham khảo đồ thị Derating Curves
100 đ

Bộ nguồn 24VDC, 4.2A, 100W

S8JX-10024CD
Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-10024CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24VDC. Dòng ra: 4.2A. Công suất: 100W
100 đ

Bộ nguồn 24VDC, 6.5A, 150W

S8JX-15024CD
Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-15024CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24VDC. Dòng ra: 6.5A. Công suất: 150W
100 đ

Bộ nguồn BAE Balluff PS-XA-3Y-24-100-006

BAE PS-XA-3Y-24-100-006
100 đ

Bộ nguồn Balluff BAE PS-XA-1W-24-007-001

BAE PS-XA-1W-24-007-001
100 đ

Bộ nguồn Balluff BAE PS-XA-1W-24-025-002

BAE PS-XA-1W-24-025-002
100 đ

Bộ nguồn Balluff BAE PS-XA-1W-24-050-003

BAE PS-XA-1W-24-050-003
100 đ

Bộ nguồn Balluff BAE PS-XA-1W-24-200-005

BAE PS-XA-1W-24-200-005
100 đ

Bộ nguồn Balluff BAE PS-XA-3Y-24-050-009

BAE PS-XA-3Y-24-050-009
100 đ

Bộ nguồn Balluff BAE PS-XA-3Y-24-200-007

BAE PS-XA-3Y-24-200-007
100 đ

Bộ nguồn IDEC PS5R-SB05

PS5R-SB05
Điện áp ra 5V Dòng điện ra 12A
1.364.000 đ 722.900 đ

Bộ nguồn IDEC PS5R-SB12

PS5R-SB12
Điện áp ra 12V Dòng điện ra 1.2A
1.275.000 đ 675.800 đ

Bộ nguồn IDEC PS5R-SB24

PS5R-SB24
Điện áp ra 24V Dòng điện ra 0.65A
1.275.000 đ 675.800 đ

Bộ nguồn IDEC PS5R-SC12

PS5R-SC12
Điện áp ra 12V Dòng điện ra 2.5A
1.496.000 đ 792.900 đ

Bộ nguồn IDEC PS5R-SC24

PS5R-SC24
Điện áp ra 24V Dòng điện ra 1.5A
1.496.000 đ 792.900 đ

Bộ nguồn IDEC PS5R-SD24

PS5R-SD24
Điện áp ra 24V Dòng điện ra 2.5A
2.023.000 đ 1.072.200 đ

Bộ nguồn Idec PS5R-SE24

PS5R-SE24
Điện áp ra 24V Dòng điện ra 3.75A
2.861.000 đ

Bộ nguồn IDEC PS5R-SF24

PS5R-SF24
Điện áp ra 24V Dòng điện ra 5A
3.871.000 đ

Bộ nguồn IDEC PS5R-SG24

PS5R-SG24
Điện áp ra 24V Dòng điện ra 10A
5.278.000 đ

Bộ nguồn một chiều ±5V, 12V

Q-120B
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
642.000 đ

Bộ nguồn một chiều ±5V, 12V, 24V

Q-120D
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
642.000 đ

Bộ nguồn một chiều 12V 8.5A,S-100-12

S-100-12
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
336.000 đ

Bộ nguồn một chiều 12V/16.5A,S-201-12

S-201-12
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
576.000 đ

Bộ nguồn một chiều 12V/26,5A,S-320-12

S-320-12
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
744.000 đ

Bộ nguồn một chiều 12V/29A,S-350-12

S-350-12
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
780.000 đ

Bộ nguồn một chiều 12V/4.2A

S-50-12
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
294.000 đ

Bộ nguồn một chiều 24V/13,3 A,S -320-24

S-320-24
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
744.000 đ

Bộ nguồn một chiều 24V/14,6 A,S -350-24

S-350-24
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
780.000 đ

Bộ nguồn một chiều 24V/2.1A,S-50-24

S-50-24
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
294.000 đ

Bộ nguồn một chiều 24V/20.5A,S-500-24

S-500-24
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
1.860.000 đ

Bộ nguồn một chiều 24V/4.2A,S-100-24

S-100-24
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
336.000 đ

Bộ nguồn một chiều 24V/8.3A,S-201-24

S-201-24
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
576.000 đ

Bộ nguồn một chiều 48V/10.3A,S-500-48

S-500-48
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
1.860.000 đ

Bộ nguồn một chiều 48V/6.5 A,S -320-48

S -320-48
Hãng sản xuất Sunwor Dòng điện ra(A) 2 Kích cỡ Kích thước 20x10x5
744.000 đ