Products tagged with 'Yaskawa'

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0004 0.4kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0004
SKU: CIMR-AA2A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.4kW | Dòng chịu tải: 4A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
9.336.000 đ 7.468.800 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0006 0.75kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0006
SKU: CIMR-AA2A0006 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 6A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
10.632.000 đ 8.505.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0008 1.1kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0008
SKU: CIMR-AA2A0008 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.1kW | Dòng chịu tải: 8A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
11.952.000 đ 9.561.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0010 1.5kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0010
SKU: CIMR-AA2A0010 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 10A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
12.720.000 đ 10.176.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0012 2.2kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0012
SKU: CIMR-AA2A0012 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 12A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
13.488.000 đ 10.790.400 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0018 3kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0018
SKU: CIMR-AA2A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 15A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
15.480.000 đ 12.384.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0021 3.7kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0021
SKU: CIMR-AA2A0021 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 21A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
15.792.000 đ 12.633.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0030 5.5kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0030
SKU: CIMR-AA2A0030 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 30A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
18.816.000 đ 15.052.800 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0040 7.5kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0040
SKU: CIMR-AA2A0040 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 40A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
23.880.000 đ 19.104.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0056 11kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0056
SKU: CIMR-AA2A0056 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 56A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
31.008.000 đ 24.806.400 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0069 15kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0069
SKU: CIMR-AA2A0069 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 69A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
42.312.000 đ 33.849.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0081 18.5kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0081
SKU: CIMR-AA2A0081 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 18.5kW | Dòng chịu tải: 81A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
54.912.000 đ 43.929.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0110 22kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0110
SKU: CIMR-AA2A0110 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 22kW | Dòng chịu tải: 110A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
61.224.000 đ 48.979.200 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0138 30kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0138
SKU: CIMR-AA2A0138 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 30kW | Dòng chịu tải: 138A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
66.240.000 đ 52.992.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0169 37kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0169
SKU: CIMR-AA2A0169 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 37kW | Dòng chịu tải: 169A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
86.016.000 đ 68.812.800 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0211 45kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0211
SKU: CIMR-AA2A0211 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 45kW | Dòng chịu tải: 211A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
89.760.000 đ 71.808.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0250 55kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0250
SKU: CIMR-AA2A0250 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 55kW | Dòng chịu tải: 250A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
166.152.000 đ 132.921.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0312 75kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0312
SKU: CIMR-AA2A0312 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 75kW | Dòng chịu tải: 312A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
217.704.000 đ 174.163.200 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0360 90kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0360
SKU: CIMR-AA2A0360 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 90kW | Dòng chịu tải: 360A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
284.568.000 đ 227.654.400 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0415 110kW 3 Pha 200V

CIMR-AA2A0415
SKU: CIMR-AA2A0415 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 110kW | Dòng chịu tải: 415A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 200V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
308.952.000 đ 247.161.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0002 0.4kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0002
SKU: CIMR-AB4A0002 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.4kW | Dòng chịu tải: 1A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
9.168.000 đ 7.334.400 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0004 0.75kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0004
SKU: CIMR-AB4A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 2A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
9.912.000 đ 7.929.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0005 1.5kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0005
SKU: CIMR-AB4A0005 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 4A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
10.536.000 đ 8.428.800 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0007 2.2kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0007
SKU: CIMR-AB4A0007 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 6A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
11.640.000 đ 9.312.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0009 3kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0009
SKU: CIMR-AB4A0009 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 8A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
13.104.000 đ 10.483.200 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0011 3.7kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0011
SKU: CIMR-AB4A0011 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 10A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
13.656.000 đ 10.924.800 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0018 5.5kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0018
SKU: CIMR-AB4A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 14A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
14.832.000 đ 11.865.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0023 7.5kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0023
SKU: CIMR-AB4A0023 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 20A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
16.080.000 đ 12.864.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0031 11kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0031
SKU: CIMR-AB4A0031 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 29A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
18.720.000 đ 14.976.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0038 15kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0038
SKU: CIMR-AB4A0038 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 39A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
23.688.000 đ 18.950.400 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0044 18.5kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0044
SKU: CIMR-AB4A0044 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 18.5kW | Dòng chịu tải: 49A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
28.632.000 đ 22.905.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0058 22kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0058
SKU: CIMR-AB4A0058 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 22kW | Dòng chịu tải: 58A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
34.320.000 đ 27.456.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0072 30kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0072
SKU: CIMR-AB4A0072 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 30kW | Dòng chịu tải: 79A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
41.160.000 đ 32.928.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0088 37kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0088
SKU: CIMR-AB4A0088 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 37kW | Dòng chịu tải: 97A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
48.336.000 đ 38.668.800 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0103 45kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0103
SKU: CIMR-AB4A0103 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 45kW | Dòng chịu tải: 118A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
56.568.000 đ 45.254.400 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0139 55kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0139
SKU: CIMR-AB4A0139 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 55kW | Dòng chịu tải: 144A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
65.544.000 đ 52.435.200 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0165 75kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0165
SKU: CIMR-AB4A0165 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 75kW | Dòng chịu tải: 197A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
89.712.000 đ 71.769.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0208 90kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0208
SKU: CIMR-AB4A0208 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 90kW | Dòng chịu tải: 237A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
122.808.000 đ 98.246.400 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0250 110kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0250
SKU: CIMR-AB4A0250 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 110kW | Dòng chịu tải: 289A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
138.192.000 đ 110.553.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0296 132kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0296
SKU: CIMR-AB4A0296 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 132kW | Dòng chịu tải: 347A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
153.504.000 đ 122.803.200 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0362 160kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0362
SKU: CIMR-AB4A0362 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 160kW | Dòng chịu tải: 421A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
186.888.000 đ 149.510.400 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0414 185kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0414
SKU: CIMR-AB4A0414 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 185kW | Dòng chịu tải: 414A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
228.984.000 đ 183.187.200 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0515 220kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0515
SKU: CIMR-AB4A0515 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 220kW | Dòng chịu tải: 515A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
266.928.000 đ 213.542.400 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0675 315kW 3 Pha 400V

CIMR-AB4A0675
SKU: CIMR-AB4A0675 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 315kW | Dòng chịu tải: 675A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
378.480.000 đ 302.784.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0002 0.75kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0002
SKU: CIMR-EB4A0002 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 2A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
7.968.000 đ 6.374.400 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0004 1.5kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0004
SKU: CIMR-EB4A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 4A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
8.640.000 đ 6.912.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0005 2.2kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0005
SKU: CIMR-EB4A0005 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 5A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
9.384.000 đ 7.507.200 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0007 3kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0007
SKU: CIMR-EB4A0007 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 7A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
10.632.000 đ 8.505.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0009 3.7kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0009
SKU: CIMR-EB4A0009 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 9A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
11.088.000 đ 8.870.400 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0011 5.5kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0011
SKU: CIMR-EB4A0011 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 11A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
12.480.000 đ 9.984.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0018 7.5kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0018
SKU: CIMR-EB4A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 18A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
12.792.000 đ 10.233.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0023 11kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0023
SKU: CIMR-EB4A0023 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 23A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
15.840.000 đ 12.672.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0031 15kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0031
SKU: CIMR-EB4A0031 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 31A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
18.600.000 đ 14.880.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0038 18.5kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0038
SKU: CIMR-EB4A0038 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 18.5kW | Dòng chịu tải: 38A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
22.800.000 đ 18.240.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0044 22kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0044
SKU: CIMR-EB4A0044 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 22kW | Dòng chịu tải: 44A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
27.120.000 đ 21.696.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0058 30kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0058
SKU: CIMR-EB4A0058 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 30kW | Dòng chịu tải: 58A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
31.680.000 đ 25.344.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0072 37kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0072
SKU: CIMR-EB4A0072 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 37kW | Dòng chịu tải: 72A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
37.440.000 đ 29.952.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0088 45kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0088
SKU: CIMR-EB4A0088 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 45kW | Dòng chịu tải: 88A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
43.992.000 đ 35.193.600 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0103 55kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0103
SKU: CIMR-EB4A0103 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 55kW | Dòng chịu tải: 103A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
57.000.000 đ 45.600.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0139 75kW 3 Pha 400V

CIMR-EB4A0139
SKU: CIMR-EB4A0139 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 75kW | Dòng chịu tải: 197A | Điện Áp Sử Dụng: 3P, 400V | Bảo hành: Chính hãng | Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn
67.704.000 đ 54.163.200 đ