Products tagged with 'Hitachi'

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

ACB Hitachi AKN-06D 3P 630A 65kA

AKN-06D 3P
SKU: AKN-06D 3P 630A | Dòng điện định mức: 630A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
59.600.000 đ 50.660.000 đ

ACB Hitachi AKN-06D 4P 630A 65kA

AKN-06D 4P
SKU: AKN-06D 4P 630A | Dòng điện định mức: 630A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
59.600.000 đ 50.660.000 đ

ACB Hitachi AKN-08D 3P 800A 65kA

AKN-08D 3P
SKU: AKN-08D 3P 800A | Dòng điện định mức: 800A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
56.000.000 đ 47.600.000 đ

ACB Hitachi AKN-08D 4P 800A 65kA

AKN-08D 4P
SKU: AKN-08D 4P 800A | Dòng điện định mức: 800A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
56.000.000 đ 47.600.000 đ

ACB Hitachi AKN-10D 3P 1000A 65kA

AKN-10D 3P
SKU: AKN-10D 3P 1000A | Dòng điện định mức: 1000A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
100 đ

ACB Hitachi AKN-10D 4P 1000A 65kA

AKN-10D 4P
SKU: AKN-10D 4P 1000A | Dòng điện định mức: 1000A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
100 đ

ACB Hitachi AKN-13D 3P 1250A 65kA

AKN-13D 3P
SKU: AKN-13D 3P 1250A | Dòng điện định mức: 1250A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
100 đ

ACB Hitachi AKN-13D 4P 1250A 65kA

AKN-13D 4P
SKU: AKN-13D 4P 1250A | Dòng điện định mức: 1250A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
100 đ

ACB Hitachi AKN-16D 3P 1600A 65kA

AKN-16D 3P
SKU: AKN-16D 3P 1600A | Dòng điện định mức: 1600A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
74.000.000 đ 62.900.000 đ

ACB Hitachi AKN-16D 4P 1600A 65kA

AKN-16D 4P
SKU: AKN-16D 4P 1600A | Dòng điện định mức: 1600A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
74.000.000 đ 62.900.000 đ

ACB Hitachi AKS-20E 3P 2000A 85kA

AKS-20E 3P
SKU: AKS-20E 3P 2000A | Dòng điện định mức: 2000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
84.000.000 đ 71.400.000 đ

ACB Hitachi AKS-20E 4P 2000A 85kA

AKS-20E 4P
SKU: AKS-20E 4P 2000A | Dòng điện định mức: 2000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
84.000.000 đ 71.400.000 đ

ACB Hitachi AKS-25E 3P 2500A 85kA

AKS-25E 3P
SKU: AKS-25E 3P 2500A | Dòng điện định mức: 2500A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
98.200.000 đ 83.470.000 đ

ACB Hitachi AKS-25E 4P 2500A 85kA

AKS-25E 4P
SKU: AKS-25E 4P 2500A | Dòng điện định mức: 2500A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
98.200.000 đ 83.470.000 đ

ACB Hitachi AKS-32E 3P 3200A 85kA

AKS-32E 3P
SKU: AKS-32E 3P 3200A | Dòng điện định mức: 3200A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
117.600.000 đ 99.960.000 đ

ACB Hitachi AKS-32E 4P 3200A 85kA

AKS-32E 4P
SKU: AKS-32E 4P 3200A | Dòng điện định mức: 3200A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
117.600.000 đ 99.960.000 đ

ACB Hitachi AKS-40E 3P 4000A 85kA

AKS-40E 3P
SKU: AKS-40E 3P 4000A | Dòng điện định mức: 4000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
152.000.000 đ 129.200.000 đ

ACB Hitachi AKS-40E 4P 4000A 85kA

AKS-40E 4P
SKU: AKS-40E 4P 4000A | Dòng điện định mức: 4000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
152.000.000 đ 129.200.000 đ

ACB Hitachi AKS-50F 3P 5000A 100kA

AKS-50F 3P
SKU: AKS-50F 3P 5000A | Dòng điện định mức: 5000A | Dòng cắt ngắn mạch: 100kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
208.000.000 đ 176.800.000 đ

ACB Hitachi AKS-50F 4P 5000A 100kA

AKS-50F 4P
SKU: AKS-50F 4P 5000A | Dòng điện định mức: 5000A | Dòng cắt ngắn mạch: 100kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
208.000.000 đ 176.800.000 đ

ACB Hitachi AKS-63G 3P 6300A 120kA

AKS-63G 3P
SKU: AKS-63G 3P 6300A | Dòng điện định mức: 6300A | Dòng cắt ngắn mạch: 120kA | Số pha: 3P | Tần số: 50 / 60 Hz
338.000.000 đ 287.300.000 đ

ACB Hitachi AKS-63G 4P 6300A 120kA

AKS-63G 4P
SKU: AKS-63G 4P 6300A | Dòng điện định mức: 6300A | Dòng cắt ngắn mạch: 120kA | Số pha: 4P | Tần số: 50 / 60 Hz
338.000.000 đ 287.300.000 đ

Biến tần Hitachi NES1-002LB 0.2kW 1/4HP 3 Pha 220V

NES1-002LB
Công suất: 0.2kW [1/4Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-002SB 0.2kW 1/4HP 1 Pha 220V

NES1-002SB
Công suất: 0.2kW [1/4Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-004HB 0.4kW 1/2HP 3 Pha 380V

NES1-004HB
Công suất: 0.4kW [1/2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-004LB 0.4kW 1/2HP 3 Pha 220V

NES1-004LB
Công suất: 0.4kW [1/2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-004SB 0.4kW 1/2HP 1 Pha 220V

NES1-004SB
Công suất: 0.4kW [1/2Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-007HB 0.75kW 1HP 3 Pha 380V

NES1-007HB
Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-007LB 0.75kW 1HP 3 Pha 220V

NES1-007LB
Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-007SB 0.75kW 1HP 1 Pha 220V

NES1-007SB
Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-015HB 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

NES1-015HB
Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-015LB 1.5kW 2HP 3 Pha 220V

NES1-015LB
Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-015SB 1.5kW 2HP 1 Pha 220V

NES1-015SB
Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-022HB 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

NES1-022HB
Công suất: 2.2kW [3Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-022LB 2.2kW 3HP 3 Pha 220V

NES1-022LB
Công suất: 2.2kW [3Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-022SB 2.2kW 3HP 1 Pha 220V

NES1-022SB
Công suất: 2.2kW [3Hp] | Điện áp: Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NES1-040HB 4.0kW 5HP 3 Pha 380V

NES1-040HB
Công suất: 4.0kW [5Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-055HFF 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

NJ600B-055HFF
Công suất: 5.5kW [7.5Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-075HFF 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

NJ600B-075HFF
Công suất: 7.5kW [10Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF 110kW 150HP 3 Pha 380V

NJ600B-1100HFF
Công suất: 110kW [150Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF 11kW 15HP 3 Pha 380V

NJ600B-110HFF
Công suất: 11kW [15Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF 132kW 175HP 3 Pha 380V

NJ600B-1320HFF
Công suất: 132kW [175Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF 15kW 20HP 3 Pha 380V

NJ600B-150HFF
Công suất: 15kW [20Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF 18.5kW 25HP 3 Pha 380V

NJ600B-185HFF
Công suất: 18.5kW [25Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF 22kW 30HP 3 Pha 380V

NJ600B-220HFF
Công suất: 22kW [30Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF 30kW 40HP 3 Pha 380V

NJ600B-300HFF
Công suất: 30kW [40Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF 37kW 50HP 3 Pha 380V

NJ600B-370HFF
Công suất: 37kW [50Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF 45kW 60HP 3 Pha 380V

NJ600B-450HFF
Công suất: 45kW [60Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF 55kW 75HP 3 Pha 380V

NJ600B-550HFF
Công suất: 55kW [75Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF 75kW 100HP 3 Pha 380V

NJ600B-750HFF
Công suất: 75kW [100Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi P1-00041HFEF 0.75kW 1HP 3 Pha 380V

P1-00041HFEF
Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi P1-00054HFEF 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

P1-00054HFEF
Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi P1-00080LFUF 0.75kW 1HP 3 Pha 380V

P1-00080LFUF
Công suất: 0.75kW [1Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi P1-00083HFEF 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

P1-00083HFEF
Công suất: 2.2kW [3Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi P1-00104LFUF 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

P1-00104LFUF
Công suất: 1.5kW [2Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi P1-00126HFEF 4.0kW 5HP 3 Pha 380V

P1-00126HFEF
Công suất: 4.0kW [5Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi P1-00156LFUF 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

P1-00156LFUF
Công suất: 2.2kW [3Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi P1-00175HFEF 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

P1-00175HFEF
Công suất: 5.5kW [7.5Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi P1-00228LFUF 4.0kW 5HP 3 Pha 380V

P1-00228LFUF
Công suất: 4.0kW [5Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ

Biến tần Hitachi P1-00250HFEF 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

P1-00250HFEF
Công suất: 7.5kW [10Hp] | Điện áp: Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC | Hãng sản xuất: Hitachi | Chất lượng : Mới 100% | Bảo hành : 12 tháng chính hãng | Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT
100 đ