Bảo vệ giám sát nguồn

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS1 200/230VAC [ Omron ]

K8AB-AS1 200/230VAC
Nguồn cấp: 200-230VAC Ngõ vào: 2 ~ 20 mA AC/DC; 10 ~ 100 mA AC/DC; 50 ~ 500 mA AC/DC Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC) Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C
2.625.000 đ

Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS2 200/230VAC [ Omron ]

K8AB-AS2 200/230VAC
Nguồn cấp: 200-230VAC Ngõ vào: 0.1 ~ 1 A AC/DC; 0.5 ~ 5 A AC/DC; 0.8 ~ 8 A AC/DC Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC) Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C
2.152.080 đ

Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS3 200/230VAC [ Omron ]

K8AB-AS3 200/230VAC
Nguồn cấp: 200-230VAC Ngõ vào: 10 ~ 100 A AC; 20 ~ 200 A AC Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC) Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C
2.625.000 đ

Bảo vệ lệch pha mất pha K8AB-PA2 380/480VAC [ Omron ]

K8AB-PA2 380/480VAC
Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 380, 400, 415 và 480 VAC 3 pha, 4 dây: 220, 230, 240 và 277 VAC Đặt giá % lệch pha: 2% ~ 22% Thời gian tác động: Lệch pha: 0.1 ~ 30 s; Mất pha/Nguợc pha: 0.1 s max. Ngõ ra: SPDT (NC), 6 A ở 250 VAC Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C Tiêu chuẩn: EN60255-5, EN60255-6, EN61326, UL508
2.520.000 đ

Bảo vệ quá áp thấp áp K8AB-PW2 380/480VAC [ Omron ]

K8AB-PW2 380/480VAC
Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 380, 400, 415 và 480 VAC 3 pha, 4 dây: 220, 230, 240 và 277 VAC Giá trị đặt: Quá áp / Thấp áp: −30% ~ 25% điện áp vào Thời gian tác động: Quá áp, thấp áp: 0.1 30 s Ngõ ra: SPDT (NC), 6A ở 250VAC Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C Tiêu chuẩn: EN60255-5, EN60255-6, EN61326, UL508
2.226.000 đ

Bảo vệ quá áp thấp áp thứ tự pha mất pha K8AB-PM2 380/480VAC [ Omron ]

K8AB-PM2 380/480VAC
Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 380, 400, 415 và 480 VAC 3 pha, 4 dây: 220, 230, 240 và 277 VAC Giá trị đặt: Quá áp / Thấp áp: −30% ~ 25% điện áp vào Thời gian tác động: Quá áp, thấp áp: 0.1 30 s; Ngược pha, mất pha: 0.1 s max. Ngõ ra: SPDT (NC), 6A ở 250VAC Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C Tiêu chuẩn: EN60255-5, EN60255-6, EN61326, UL508
2.478.000 đ

Bộ bảo vệ ngược pha 200/220VAC 3P APR-S [ Omron ]

APR-S
Nguồn cấp: 3-pha, 200/220 VAC, 50/60 Hz Điện áp làm việc: 170 đến 240 VAC Thời gian đáp ứng: 100 ms max. Ngõ ra: 1.1 A ở 200 VAC, SPDT Điện trở cách điện: 100 MOhms min. (ở 500 VDC)
853.860 đ

Bộ bảo vệ ngược pha 380/400VAC 3P APR-S380 [ Omron ]

APR-S380
Nguồn cấp: 3-pha, 380/400 VAC, 50/60 Hz Điện áp làm việc: 350 đến 420 VAC Thời gian đáp ứng: 100 ms max. Ngõ ra: 1.1 A ở 200 VAC, SPDT Điện trở cách điện: 100 MOhms min. (ở 500 VDC)
861.084 đ