Contactor

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Relay Siemens 3RP1525-1AP30

3RP1525-1AP30
TIME RELAY, ON-DELAY, 1C, 15 RANGES (1,3,10,30,100) (S,MIN,H) AC 24,200...240 V AND DC 24 V, WITH LED
908.000 đ

Công tắc ba 1 chiều 10A ABB CBA031A051S1010

CBA031A051S1010
Công tắc ba 1 chiều, 10A
loại AC103 3G 1W switch,10AX
411.000 đ 171.798 đ

Công tắc ba 1 chiều 10A ABB CBA031A161S1010

CBA031A161S1010
Công tắc ba hiển thị LED 1 chiều, 10A hiển thị LED
AC163 3G 1W switch w/LED/DL,10AX
660.000 đ 275.880 đ

Công tắc ba 1 chiều 16A ABB CBA031A052S1010

CBA031A052S1010
Công tắc ba 1 chiều, 16A
loại AC116 3G 1W switch,16AX
441.000 đ 184.338 đ

Công tắc ba 2 chiều 10A ABB CBA031A061S1010

CBA031A061S1010
Công tắc ba 2 chiều, 10A
loại AC107 3G 2W switch,10AX
478.000 đ 199.804 đ

Công tắc ba 2 chiều 10A ABB CBA031A181S1010

CBA031A181S1010
Công tắc ba hiển thị LED 2 chiều, 10A hiển thị LED
AC166 3G 2W switch w/LED/DL,10AX
781.000 đ 326.458 đ

Công tắc ba 2 chiều 16A ABB CBA031A062S1010

CBA031A062S1010
Công tắc ba 2 chiều, 16A
loại AC121 3G 2W switch,16AX
506.000 đ 211.508 đ

Công tắc ba 2 chiều 16A ABB CBA031A182S1010

CBA031A182S1010
Công tắc ba hiển thị LED 2 chiều, 16A hiển thị LED
AC175 3G 2W switch w/LED/DL,16AX
781.000 đ 326.458 đ

Công tắc Balluff BNS 813-100-E-49-FC-S80

BNS 813-100-E-49-FC-S80
100 đ

Công tắc Balluff BNS 813-B02-D08-46-49-01-FC-S80R

BNS 813-B02-D08-46-49-01-FC-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 813-B04-D08-40-49-01-FC-S80R

BNS 813-B04-D08-40-49-01-FC-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 813-B04-R12-72-10-01-FD-S80R

BNS 813-B04-R12-72-10-01-FD-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 813-B06-K12-61-A-12-02-FE-S80R

BNS 813-B06-K12-61-A-12-02-FE-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 813-D04-D12-100-20-03-FE-S80R

BNS 813-D04-D12-100-20-03-FE-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 813-D04-R12-62-10-02-FD-S80R

BNS 813-D04-R12-62-10-02-FD-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 813-FD-60-183-FD-S80R

BNS 813-FD-60-183-FD-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 819-100-E-12-FC-S80

BNS 819-100-E-12-FC-S80
100 đ

Công tắc Balluff BNS 819-B04-D08-40-10-FC-S80R

BNS 819-B04-D08-40-10-FC-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 819-B04-D08-46-11-FC-S80R

BNS 819-B04-D08-46-11-FC-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 819-B04-D12-61-12-10-FD-S80R

BNS 819-B04-D12-61-12-10-FD-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 819-B04-D12-72-10-FD-S80R

BNS 819-B04-D12-72-10-FD-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 819-D02-D16-100-10-FE-S80R

BNS 819-D02-D16-100-10-FE-S80R
100 đ

Công tắc Balluff BNS 819-D04-D12-62-10-FD-S80R

BNS 819-D04-D12-62-10-FD-S80R
100 đ