Tủ ATS 4 cực

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 1000A OSS-610-PC 4P

OSS-610-PC 4P
Mã hàng: OSS-610-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-610-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 1000A Dòng ngắn mạch: 52.5kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
38.900.000 đ 27.230.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 100A OSS11-61-T 4P

OSS11-61-T 4P
Mã hàng: OSS11-61-T-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS11-61-T Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 100A Dòng ngắn mạch: 7.65kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
100 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 100A OSS-61-TN 4P

OSS-61-TN 4P
Mã hàng: OSS-61 TN [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-61 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 100A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
13.500.000 đ 9.450.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 1200A OSS-612-PC 4P

OSS-612-PC 4P
Mã hàng: OSS-612-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-612-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 1200A Dòng ngắn mạch: 63kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
56.000.000 đ 39.200.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 1600A OSS-616-PC 4P

OSS-616-PC 4P
Mã hàng: OSS-616-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-616-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 1600A Dòng ngắn mạch: 73.5kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
57.900.000 đ 40.530.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 2000A OSS-620-PC 4P

OSS-620-PC 4P
Mã hàng: OSS-620-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-620-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 2000A Dòng ngắn mạch: 84kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
86.000.000 đ 60.200.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 200A OSS11-62-T 4P

OSS11-62-T 4P
Mã hàng: OSS11-62-T-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS11-62-T Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 cực. Dòng định mức: 200A Trạng thái hoạt động: ON-ON
100 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 200A OSS-62-TN 4P

OSS-62-TN 4P
Mã hàng: OSS-62 TN-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-62 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 200A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
15.400.000 đ 10.780.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 2500A OSS-625-PC 4P

OSS-625-PC 4P
Mã hàng: OSS-625-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-625-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 2500A Dòng ngắn mạch: 105kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
116.000.000 đ 81.200.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 3200A OSS-632-PC 4P

OSS-632-PC 4P
Mã hàng: OSS-632-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-632-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 3200A Dòng ngắn mạch: 105kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
156.000.000 đ 109.200.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 4 cực 400A

OSS - 64 TN
Mã hàng: OSS - 64 TN [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-64 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây Dòng định mức: 400A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON Sử dụng bộ điều khiển ACD21 (Không đi kèm).
18.223.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 4000A OSS-640-PC 4P

OSS-640-PC 4P
Mã hàng: OSS-640-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-640-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 4000A Dòng ngắn mạch: 143kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
275.000.000 đ 192.500.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 400A OSS11-604-T 4P

OSS11-604-T 4P
Mã hàng: OSS11-604-T-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS11-64-T Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 400A Dòng ngắn mạch: 24kA Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
100 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 5000A OSS-663-PC 4P

OSS-663-PC 4P
Mã hàng: OSS-650-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-650-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 5000A Dòng ngắn mạch: 143kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
500.000.000 đ 350.000.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 6000A OSS-650-PC 4P

OSS-650-PC 4P
Mã hàng: OSS-660-PC [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-660-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 6000A Dòng ngắn mạch: 143kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
360.000.000 đ 252.000.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 600A OSS-66-TN 4P

OSS-66-TN 4P
Mã hàng: OSS-66 TN-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-66 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 600A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
30.700.000 đ 21.490.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 800A OSS-608-PC 4P

OSS-608-PC 4P
Mã hàng: OSS-608-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-608-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 800A Dòng ngắn mạch: 52.5kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
34.600.000 đ 24.220.000 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT1000E04CP

1SCA022872R1500

Mã hàng: 1SCA022872R1500 [ ABB ]

Bộ chuyển nguồn bằng tay

ABB - 4P - OT1000E04CP

Dòng định mức: 1000A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20

Mã đặt hàng: 1SCA022872R1500

Liên hệ: 0963.212.935 để được hỗ trợ Tốt nhất

Sản phẩm có thể đặt hàng Online (giá chưa gồm Vat), vui lòng liên hệ để biết tiến độ đặt hàng cụ thể !

136.454.400 đ 72.320.800 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT100F4C

1SCA105019R1001
Mã hàng: 1SCA105019R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT100F4C Dòng định mức: 100A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA105019R1001
10.346.400 đ 5.483.600 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT1250E04CP

1SCA022872R1250
Mã hàng: 1SCA022872R1250 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT1250E04CP Dòng định mức: 1250A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022872R1250
147.825.600 đ 78.347.600 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT125F4C

1SCA105019R1001
Mã hàng: 1SCA105019R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT100F4C Dòng định mức: 100A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA105019R1001
100 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT1600E04CP

1SCA022872R2310
Mã hàng: 1SCA022872R2310 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT1600E04CP Dòng định mức: 1600A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022872R2310
170.568.000 đ 90.401.000 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT160E04CP

1SCA022775R9440
Mã hàng: 1SCA022775R9440 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT160E04CP Dòng định mức: 160A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022775R9440
19.620.000 đ 10.398.600 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT2000E04CP

1SCA103912R1001
Mã hàng: 1SCA103912R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT2000E04CP Dòng định mức: 2000A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA103912R1001
249.141.600 đ 132.045.000 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT200E04CP

1SCA022771R7280
Mã hàng: 1SCA022771R7280 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT200E04CP Dòng định mức: 200A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022771R7280
21.828.000 đ 11.568.800 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT2500E04CP

1SCA103906R1001
Mã hàng: 1SCA103906R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT2500E04CP Dòng định mức: 2500A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA103906R1001
276.544.800 đ 146.568.700 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT250E04CP

1SCA022775R4640
Mã hàng: 1SCA022775R4640 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT250E04CP Dòng định mức: 250A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022775R4640
24.672.000 đ 13.076.200 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT25F4C

1SCA104877R1001
Mã hàng: 1SCA104877R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT25F4C Dòng định mức: 25A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA104877R1001
4.747.200 đ 2.516.000 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT400E04CP

1SCA022771R8680
Mã hàng: 1SCA022771R8680 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT400E04CP Dòng định mức: 500A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022771R8680
33.432.000 đ 17.719.000 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT40F4C

1SCA104934R1001
Mã hàng: 1SCA104934R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT40F4C Dòng định mức: 40A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA104934R1001
5.416.800 đ 2.870.900 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT630E04CP

1SCA022785R6130
Mã hàng: 1SCA022785R6130 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT630E04CP Dòng định mức: 630A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022785R6130
52.416.000 đ 27.780.500 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT63F4C

1SCA105369R1001
Mã hàng: 1SCA105369R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT63F4C Dòng định mức: 63A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA105369R1001
8.361.600 đ 4.431.600 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT800E04CP

1SCA022785R6210
Mã hàng: 1SCA022785R6210 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT800E04CP Dòng định mức: 800A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022785R6210
77.323.200 đ 40.981.300 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OT80F4C

1SCA105418R1001
Mã hàng: 1SCA105418R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT80F4C Dòng định mức: 80A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA105418R1001
9.151.200 đ 4.850.100 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM1000E4CM230C

1SCA112703R1001
Mã hàng: 1SCA112703R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM1000E4CM230C Dòng định mức: 1000A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA112703R1001
158.061.600 đ 83.772.600 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM1250E4CM230C

1SCA112702R1001
Mã hàng: 1SCA112702R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM1250E4CM230C Dòng định mức: 1250A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA112702R1001
170.112.000 đ 90.159.400 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM1600E4CM230C

1SCA112704R1001
Mã hàng: 1SCA112704R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM1600E4CM230C Dòng định mức: 1600A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA112704R1001
212.296.800 đ 112.517.300 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM160E4CM230C

1SCA022848R1510
Mã hàng: 1SCA022848R1510 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM160E4CM230C Dòng định mức: 160A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022848R1510
49.576.800 đ 26.275.700 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM2000E4CM230C

1SCA112712R1001
Mã hàng: 1SCA112712R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM2000E4CM230C Dòng định mức: 2000A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA112712R1001
337.838.400 đ 179.054.400 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM200E4CM230C

1SCA022846R1590
Mã hàng: 1SCA022846R1590 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM200E4CM230C Dòng định mức: 200A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022846R1590
56.064.000 đ 29.713.900 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM2500E4CM230C

1SCA112713R1001
Mã hàng: 1SCA112713R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM2500E4CM230C Dòng định mức: 2500A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA112713R1001
398.104.800 đ 210.995.500 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM250E4CM230C

1SCA022846R1910
Mã hàng: 1SCA022846R1910 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM250E4CM230C Dòng định mức: 250A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022846R1910
58.783.200 đ 31.155.100 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM315E4CM230C

1SCA022847R2870
Mã hàng: 1SCA022847R2870 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM315E4CM230C Dòng định mức: 315A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022847R2870
68.227.200 đ 36.160.400 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM400E4CM230C

1SCA022847R3250
Mã hàng: 1SCA022847R3250 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM400E4CM230C Dòng định mức: 400A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022847R3250
75.616.800 đ 40.076.900 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM630E4CM230C

1SCA022873R1990
Mã hàng: 1SCA022873R1990 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM630E4CM230C Dòng định mức: 630A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022873R1990
84.492.000 đ 44.780.800 đ

Manual Change-over Switches ABB - 4P - OTM800E4CM230C

1SCA022872R8340
Mã hàng: 1SCA022872R8340 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM800E4CM230C Dòng định mức: 800A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022872R8340
138.727.200 đ 73.525.400 đ