Bộ chuyển đổi nguồn ATS

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P ABB 1SCA150929R1001

1SCA150929R1001
Auto transfer Switch 2P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB800E1S2QB
244.896.000 đ 129.794.900 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P ABB 1SCA151023R1001

1SCA151023R1001
Auto transfer Switch 2P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB500E1S2QB
174.556.800 đ 92.515.100 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P ABB 1SCA151049R1001

1SCA151049R1001
Auto transfer Switch 2P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB630E1S2QB
196.802.400 đ 104.305.300 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P ABB 1SCA153423R1001

1SCA153423R1001
Auto transfer Switch 2P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB200E1S2QB
99.784.800 đ 52.885.900 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P ABB 1SCA153452R1001

1SCA153452R1001
Auto transfer Switch 2P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB250E1S2QB
110.308.800 đ 58.463.700 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P ABB 1SCA153497R1001

1SCA153497R1001
Auto transfer Switch 2P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB315E1S2QB
136.893.600 đ 72.553.600 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P ABB 1SCA153511R1001

1SCA153511R1001
Auto transfer Switch 2P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB400E1S2QB
154.065.600 đ 81.654.800 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P ABB 1SCA149960R1001

1SCA149960R1001
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động,điện áp 200-415 V, 3 vị trí I-0-II, cấp nguồn từ phía dưới
Auto transfer Switch 3P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB800E3X2QB
261.787.200 đ 138.747.200 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P ABB 1SCA151027R1001

1SCA151027R1001
Auto transfer Switch 3P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB500E3X2QB
186.595.200 đ 98.895.500 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P ABB 1SCA151062R1001

1SCA151062R1001
Auto transfer Switch 3P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB630E3X2QB
210.376.800 đ 111.499.700 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P ABB 1SCA152049R1001

1SCA152049R1001
Auto transfer Switch 3P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB400E3X2QB
164.690.400 đ 87.285.900 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P ABB 1SCA152411R1001

1SCA152411R1001
Auto transfer Switch 3P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB1000E3X2QB
282.705.600 đ 149.834.000 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P ABB 1SCA153433R1001

1SCA153433R1001
Auto transfer Switch 3P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB200E3X2QB
106.668.000 đ 56.534.000 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P ABB 1SCA153459R1001

1SCA153459R1001
Auto transfer Switch 3P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB250E3X2QB
117.916.800 đ 62.495.900 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P ABB 1SCA153506R1001

1SCA153506R1001
Auto transfer Switch 3P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB315E3X2QB
146.335.200 đ 77.557.700 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P ABB 1SCA153616R1001

1SCA153616R1001
Auto transfer Switch 3P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB1250E3X2QB
317.536.800 đ 168.294.500 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P ABB 1SCA153625R1001

1SCA153625R1001
Auto transfer Switch 3P Bottom entry, I-O-II, DIF control
OXB1600E3X2QB
366.580.800 đ 194.287.800 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 4P ABB 1SCA150934R1001

1SCA150934R1001
Auto transfer Switch 4P Bottom entry,I-O-II, DIF control
OXB800E3S2QB
281.491.200 đ 149.190.300 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 4P ABB 1SCA151025R1001

1SCA151025R1001
Auto transfer Switch 4P Bottom entry,I-O-II, DIF control
OXB500E3S2QB
200.640.000 đ 106.339.200 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 4P ABB 1SCA151054R1001

1SCA151054R1001
Auto transfer Switch 4P Bottom entry,I-O-II, DIF control
OXB630E3S2QB
226.212.000 đ 119.892.400 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 4P ABB 1SCA153427R1001

1SCA153427R1001
Auto transfer Switch 4P Bottom entry,I-O-II, DIF control
OXB200E3S2QB
114.696.000 đ 60.788.900 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 4P ABB 1SCA153456R1001

1SCA153456R1001
Auto transfer Switch 4P Bottom entry,I-O-II, DIF control
OXB250E3S2QB
126.792.000 đ 67.199.800 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 4P ABB 1SCA153501R1001

1SCA153501R1001
Auto transfer Switch 4P Bottom entry,I-O-II, DIF control
OXB315E3S2QB
157.348.800 đ 83.394.900 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 4P ABB 1SCA153515R1001

1SCA153515R1001
Auto transfer Switch 4P Bottom entry,I-O-II, DIF control
OXB400E3S2QB
177.084.000 đ 93.854.500 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 4P ABB 1SCA153577R1001

1SCA153577R1001
Auto transfer Switch 4P Bottom entry,I-O-II, DIF control
OXB1000E3S2QB
303.984.000 đ 161.111.500 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 4P ABB 1SCA153610R1001

1SCA153610R1001
Auto transfer Switch 4P Bottom entry,I-O-II, DIF control
OXB1250E3S2QB
341.438.400 đ 180.962.400 đ

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 4P ABB 1SCA153622R1001

1SCA153622R1001
Auto transfer Switch 4P Bottom entry,I-O-II, DIF control
OXB1600E3S2QB
394.171.200 đ 208.910.700 đ