Tủ ATS 3 cực

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Tủ ATS 110A dùng khởi động từ

ATS 110A
Mất điện, điều khiển máy phát đề nổ, tự động chuyển nguồn sang máy phát dự phòng. - Khi có điện, chuyển nguồn từ máy phát sang điện lưới, điều khiển tắt máy. - Nạp ắc quy tự động. - Cài đặt toàn bộ thời gian trên bàn phím và màn hình LCD, lưu thông số tại EEPROM
14.000.000 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT1000E03CP

1SCA022872R1680
Mã hàng: 1SCA022872R1680 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P -OT1000E03CP Dòng định mức: 1000A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022872R1680
119.042.000 đ 65.473.100 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT100F3C

1SCA105008R1001
Mã hàng: 1SCA105008R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT100F3C Dòng định mức: 100A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA105008R1001
9.105.000 đ 5.007.750 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT1250E03CP

1SCA022872R0790
Mã hàng: 1SCA022872R0790 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT1250E03CP Dòng định mức: 1250A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022872R0790
130.947.000 đ 72.020.850 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT125F3C

1SCA105037R1001
Mã hàng: 1SCA105037R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT125F3C Dòng định mức: 125A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA105037R1001
9.829.000 đ 5.405.950 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT1600E03CP

1SCA022872R1840
Mã hàng: 1SCA022872R1840 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT1600E03CP Dòng định mức: 1600A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022872R1840
154.757.000 đ 85.116.350 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT160E03CP

1SCA022772R6510
Mã hàng: 1SCA022772R6510 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT160E03CP Dòng định mức: 160A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022772R6510
14.822.000 đ 8.152.100 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT1F3C 16 A

1SCA104816R1001
Mã hàng: 1SCA104816R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT1F3C Dòng định mức: 16A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA104816R1001
3.385.000 đ 1.861.750 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT2000E03CP

1SCA103908R1001
Mã hàng: 1SCA103908R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT2000E03CP Dòng định mức: 2000A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA103908R1001
243.325.000 đ 133.828.750 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT200E03CP

1SCA022771R7520
Mã hàng: 1SCA022771R7520 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT200E03CP Dòng định mức: 200A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022771R7520
17.974.000 đ 9.885.700 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT2500E03CP

1SCA105615R1001
Mã hàng: 1SCA105615R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT2500E03CP Dòng định mức: 2500A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA105615R1001
271.894.000 đ 149.541.700 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT250E03CP

1SCA022771R3450
Mã hàng: 1SCA022771R3450 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT250E03CP Dòng định mức: 250A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022771R3450
22.139.000 đ 12.176.450 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT25F3C 25 A

1SCA104863R1001
Mã hàng: 1SCA104863R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT25F3C Dòng định mức: 25A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA104863R1001
3.875.000 đ 2.131.250 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT315E03CP

1SCA022772R6780
Mã hàng: 1SCA022772R6780 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT315E03CP Dòng định mức: 315A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022772R6780
26.422.000 đ 14.532.100 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT400E03CP

1SCA022771R8500
Mã hàng: 1SCA022771R8500 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT400E03CP Dòng định mức: 500A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022771R8500
30.950.000 đ 17.022.500 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT40F3C 40A

1SCA104913R1001
Mã hàng: 1SCA104913R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT40F3C Dòng định mức: 40A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA104913R1001
4.623.000 đ 2.542.650 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT630E03CP

1SCA022785R6050
Mã hàng: 1SCA022785R6050 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT630E03CP Dòng định mức: 630A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022785R6050
48.329.000 đ 26.580.950 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT63F3C 63A

1SCA105338R1001
Mã hàng: 1SCA105338R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT63F3C Dòng định mức: 63A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA105338R1001
6.255.000 đ 3.440.250 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT800E03CP

1SCA022785R6300
Mã hàng: 1SCA022785R6300 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT800E03CP Dòng định mức: 800A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022785R6300
71.427.000 đ 39.284.850 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT80F3C

1SCA105402R1001
Mã hàng: 1SCA105402R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OT80F3C Dòng định mức: 80A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA105402R1001
6.782.000 đ 3.730.100 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM1000E3CM230C

1SCA112677R1001
Mã hàng: 1SCA112677R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM1000E3CM230C Dòng định mức: 1000A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA112677R1001
146.540.000 đ 80.597.000 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM1250E3CM230C

1SCA112676R1001
Mã hàng: 1SCA112676R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM1250E3CM230C Dòng định mức: 1250A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA112676R1001
162.973.000 đ 89.635.150 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM1600E3CM230C

1SCA112678R1001
Mã hàng: 1SCA112678R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM1600E3CM230C Dòng định mức: 1600A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA112678R1001
212.130.000 đ 116.671.500 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM160E3CM230C

1SCA022845R8610
Mã hàng: 1SCA022845R8610 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM160E3CM230C Dòng định mức: 160A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022845R8610
50.955.000 đ 28.025.250 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM2000E3CM230C

1SCA112709R1001
Mã hàng: 1SCA112709R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM2000E3CM230C Dòng định mức: 2000A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA112709R1001
328.323.000 đ 180.577.650 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM200E3CM230C

1SCA022845R8960
Mã hàng: 1SCA022845R8960 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM200E3CM230C Dòng định mức: 200A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022845R8960
55.833.000 đ 30.708.150 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM2500E3CM230C

1SCA112710R1001
Mã hàng: 1SCA112710R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM2500E3CM230C Dòng định mức: 2500A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA112710R1001
391.535.000 đ 215.344.250 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM250E3CM230C

1SCA022845R9260
Mã hàng: 1SCA022845R9260 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM250E3CM230C Dòng định mức: 250A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022845R9260
59.406.000 đ 32.673.300 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM315E3CM230C

1SCA022847R1210
Mã hàng: 1SCA022847R1210 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM315E3CM230C Dòng định mức:315A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022847R1210
72.617.000 đ 39.939.350 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM400E3CM230C

1SCA022847R1630
Mã hàng: 1SCA022847R1630 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM400E3CM230C Dòng định mức: 400A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA022847R1630
73.690.000 đ 40.529.500 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM630E3CM230C

1SCA103567R1001
Mã hàng: 1SCA103567R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM630E3CM230C Dòng định mức: 630A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA103567R1001
82.853.000 đ 45.569.150 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM800E3CM230C

1SCA103570R1001
Mã hàng: 1SCA103570R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 3P - OTM800E3CM230C Dòng định mức: 800A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II Mã đặt hàng: 1SCA103570R1001
106.066.000 đ 58.336.300 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT1F4C

1SCA104831R1001
Mã hàng: 1SCA104831R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT1F4C Dòng định mức: 16 A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA104831R1001
4.389.000 đ 2.413.950 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT315E04CP

1SCA022775R7150
Mã hàng: 1SCA022775R7150 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT315E04CP Dòng định mức: 315A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022775R7150
29.760.000 đ 16.368.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 1000A OSS-610-PC 3P

OSS-610-PC 3P
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-610-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 1000A Dòng ngắn mạch: 52.5kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
32.500.000 đ 22.750.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 100A OSS-61-TN 3P

OSS-61-TN 3P
Mã hàng: OSS-61 TN-3P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-61 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 100A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
13.200.000 đ 9.240.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 1200A OSS-612-PC 3P

OSS-612-PC 3P
Mã hàng: OSS-612-PC-3P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-612-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 1200A Dòng ngắn mạch: 63kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
44.500.000 đ 31.150.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 2000A OSS-620-PC 3P

OSS-620-PC 3P
Mã hàng: OSS-620-PC-3P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-620-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 2000A Dòng ngắn mạch: 84kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
70.000.000 đ 49.000.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 200A OSS-62-TN 3P

OSS-62-TN 3P
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-62 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 200A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
14.500.000 đ 10.150.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 2500A OSS-625-PC 3P

OSS-625-PC 3P
Mã hàng: OSS-625-PC-3P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-625-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 2500A Dòng ngắn mạch: 105kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
101.000.000 đ 70.700.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 3200A OSS-632-PC 3P

OSS-632-PC 3P
Mã hàng: OSS-632-PC-3P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-632-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 3200A Dòng ngắn mạch: 105kA Trạng thái hoạt động: ON-ON.
132.000.000 đ 92.400.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 4000A OSS-640-PC 3P

OSS-640-PC 3P
Mã hàng: OSS-640-PC-3P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-640-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 4000A Dòng ngắn mạch: 143kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
250.000.000 đ 175.000.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 400A OSS-64-TN 3P

OSS-64-TN 3P
Mã hàng: OSS-64 TN-3P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-64 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 400A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
22.600.000 đ 15.820.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 5000A OSS-650-PC 3P

OSS-650-PC 3P
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-650-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 5000A Dòng ngắn mạch: 143kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
310.000.000 đ 217.000.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 6000A OSS-663-PC 3P

OSS-663-PC 3P
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-660-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 6000A Dòng ngắn mạch: 143kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
450.000.000 đ 315.000.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 600A OSS-66-TN 3P

OSS-66-TN 3P
Mã hàng: OSS-66 TN-3P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-66 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 600A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
27.800.000 đ 19.460.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 800A OSS-608-PC 3P

OSS-608-PC 3P
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-608-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 800A Dòng ngắn mạch: 52.5kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
28.500.000 đ 19.950.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung.1600A OSS-616-PC 3P

OSS-616-PC 3P
Mã hàng: OSS-616-PC-3P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-616-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 1600A Dòng ngắn mạch: 73.5kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
47.200.000 đ 33.040.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 100A OSS11-61-T 3P

OSS11-61-T 3P
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS11-61-T Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 100A Dòng ngắn mạch: 7.65kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
100 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 200A OSS11-62-T 3P

OSS11-62-T 3P
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS11-62-T Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 200A Dòng ngắn mạch: 17kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
100 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 400A OSS11-604-T 3P

OSS11-604-T 3P
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS11-604-T Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 400A Dòng ngắn mạch: 24kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
100 đ

Tủ ATS 1000A dùng máy cắt 3 cực

ATS 1000A-3C
Tự động chuyển đổi nguồn điện ĐIỆN LƯỚI MÁY PHÁT. - Tự động khởi động máy phát khi lưới điện bị lỗi : thấp áp, quá áp, mất pha… - Chuyển nguồn hai chế độ : TỰ ĐỘNG và BẰNG TAY. - Nạp ắc quy 12V/24V /10A, tự động ngắt khi bình đầy. - Cài đặt được các khoảng thời gian chuyển mạch.
59.000.000 đ 56.000.000 đ

Tủ ATS 100A

ATS 100A
10.000.000 đ

Tủ ATS 100A dùng máy cắt 3 cực

ATS 100A-3C
Tự động chuyển đổi nguồn điện ĐIỆN LƯỚI MÁY PHÁT. - Tự động khởi động máy phát khi lưới điện bị lỗi : thấp áp, quá áp, mất pha… - Chuyển nguồn hai chế độ : TỰ ĐỘNG và BẰNG TAY. - Nạp ắc quy 12V/24V /10A, tự động ngắt khi bình đầy. - Cài đặt được các khoảng thời gian chuyển mạch.
25.800.000 đ

Tủ ATS 1200A dùng máy cắt 3 cực

ATS 1200A-3C
Tự động chuyển đổi nguồn điện ĐIỆN LƯỚI MÁY PHÁT. - Tự động khởi động máy phát khi lưới điện bị lỗi : thấp áp, quá áp, mất pha… - Chuyển nguồn hai chế độ : TỰ ĐỘNG và BẰNG TAY. - Nạp ắc quy 12V/24V /10A, tự động ngắt khi bình đầy. - Cài đặt được các khoảng thời gian chuyển mạch.
73.800.000 đ

Tủ ATS 130A dùng khởi động từ

ATS 130A
Mất điện, điều khiển máy phát đề nổ, tự động chuyển nguồn sang máy phát dự phòng. - Khi có điện, chuyển nguồn từ máy phát sang điện lưới, điều khiển tắt máy. - Nạp ắc quy tự động. - Cài đặt toàn bộ thời gian trên bàn phím và màn hình LCD, lưu thông số tại EEPROM
16.500.000 đ

Tủ ATS 150A dùng khởi động từ

ATS 150A
Mất điện, điều khiển máy phát đề nổ, tự động chuyển nguồn sang máy phát dự phòng. - Khi có điện, chuyển nguồn từ máy phát sang điện lưới, điều khiển tắt máy. - Nạp ắc quy tự động. - Cài đặt toàn bộ thời gian trên bàn phím và màn hình LCD, lưu thông số tại EEPROM
18.500.000 đ

Tủ ATS 1600A dùng máy cắt 3 cực

ATS 1600A-3C
Tự động chuyển đổi nguồn điện ĐIỆN LƯỚI MÁY PHÁT. - Tự động khởi động máy phát khi lưới điện bị lỗi : thấp áp, quá áp, mất pha… - Chuyển nguồn hai chế độ : TỰ ĐỘNG và BẰNG TAY. - Nạp ắc quy 12V/24V /10A, tự động ngắt khi bình đầy. - Cài đặt được các khoảng thời gian chuyển mạch.
75.800.000 đ

Tủ ATS 180A dùng khởi động từ

ATS 180A
Mất điện, điều khiển máy phát đề nổ, tự động chuyển nguồn sang máy phát dự phòng. - Khi có điện, chuyển nguồn từ máy phát sang điện lưới, điều khiển tắt máy. - Nạp ắc quy tự động. - Cài đặt toàn bộ thời gian trên bàn phím và màn hình LCD, lưu thông số tại EEPROM
18.900.000 đ

Tủ ATS 2000A dùng máy cắt 3 cực

ATS 2000A-3C
Tự động chuyển đổi nguồn điện ĐIỆN LƯỚI MÁY PHÁT. - Tự động khởi động máy phát khi lưới điện bị lỗi : thấp áp, quá áp, mất pha… - Chuyển nguồn hai chế độ : TỰ ĐỘNG và BẰNG TAY. - Nạp ắc quy 12V/24V /10A, tự động ngắt khi bình đầy. - Cài đặt được các khoảng thời gian chuyển mạch.
95.800.000 đ