Cảm biến điện dung

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8DN2

CR18-8DN2
 • Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC
 • Đường kính cạnh phát hiện : M18
 • Khoảng cách phát hiện : 8mm
 • Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt)
 • Tần số đáp ứng : 50Hz
 • Thông số dòng : Dòng tiêu thụ: Max.15mA
 • Ngõ ra điều khiển : NPN Thường Đóng
 • Cấu trúc bảo vệ : IP66
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8DN2

CR18-8DN2
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8DN2

CR18-8DN2
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8DN2

CR18-8DN2
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8DP

CR18-8DP
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8DP

CR18-8DP
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8DP

CR18-8DP
 • Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC
 • Đường kính cạnh phát hiện : M18
 • Khoảng cách phát hiện : 8mm
 • Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt)
 • Tần số đáp ứng : 50Hz
 • Thông số dòng : Dòng tiêu thụ: Max.15mA
 • Ngõ ra điều khiển : PNP Thường Mở
 • Cấu trúc bảo vệ : IP66
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8DP

CR18-8DP
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR30-15DN2

CR30-15DN2
 • Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC
 • Đường kính cạnh phát hiện : M30
 • Khoảng cách phát hiện : 15mm
 • Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt)
 • Tần số đáp ứng : 50Hz
 • Thông số dòng : Dòng tiêu thụ: Max.15mA
 • Ngõ ra điều khiển : NPN Thường Đóng
 • Cấu trúc bảo vệ : IP65
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR30-15DN2

CR30-15DN2
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR30-15DN2

CR30-15DN2
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR30-15DN2

CR30-15DN2
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR30-15DP

CR30-15DP
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR30-15DP

CR30-15DP
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR30-15DP

CR30-15DP
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
1.058.000 đ 675.400 đ

Cảm biến điện dung Autonics CR30-15DP

CR30-15DP
 • Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC
 • Đường kính cạnh phát hiện : M30
 • Khoảng cách phát hiện : 15mm
 • Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt)
 • Tần số đáp ứng : 50Hz
 • Thông số dòng : Dòng tiêu thụ: Max.15mA
 • Ngõ ra điều khiển : PNP Thường Mở
 • Cấu trúc bảo vệ : IP65
1.058.000 đ 675.400 đ