Đo lưu lượng điện từ

Picture of Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 10L1F-UE0A1AA0A4AA, DN150 6", Endress+Hausser

Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 10L1F-UE0A1AA0A4AA, DN150 6", Endress+Hausser

Thiết bị đo lưu lượng nước thải, nước sạch nguyên lí điện từ. SPK: DAA [U] Liner: Polyur...

Đặt mua

62.150.000 đ

Flowmeter nguyên lý điện từ Pr...

62.150.000 đ

Thiết bị đo lưu lượng nước thải, nước sạch nguyên lí điện từ. SPK: DAA [U] Liner: Polyur...

Đặt mua
Picture of Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 10L1H, DN100 4", Endress+Hausser

Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 10L1H, DN100 4", Endress+Hausser

Thiết bị đo lưu lượng nước thải, nước sạch nguyên lí điện từ. SPK: DAA [U] Liner: Polyur...

Đặt mua

52.690.000 đ

Flowmeter nguyên lý điện từ Pr...

52.690.000 đ

Thiết bị đo lưu lượng nước thải, nước sạch nguyên lí điện từ. SPK: DAA [U] Liner: Polyur...

Đặt mua
Picture of Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 10L50, DN50 2", Endress+Hausser

Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 10L50, DN50 2", Endress+Hausser

Thiết bị đo lưu lượng nước thải, nước sạch nguyên lí điện từ. SPK: DAA [U] Liner: Polyur...

Đặt mua

47.300.000 đ

Flowmeter nguyên lý điện từ Pr...

47.300.000 đ

Thiết bị đo lưu lượng nước thải, nước sạch nguyên lí điện từ. SPK: DAA [U] Liner: Polyur...

Đặt mua
Picture of Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 10L80, DN80 3", Endress+Hausser

Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 10L80, DN80 3", Endress+Hausser

Thiết bị đo lưu lượng nước thải, nước sạch nguyên lí điện từ. SPK: DAA [U] Liner: Polyur...

Đặt mua

49.830.000 đ

Flowmeter nguyên lý điện từ Pr...

49.830.000 đ

Thiết bị đo lưu lượng nước thải, nước sạch nguyên lí điện từ. SPK: DAA [U] Liner: Polyur...

Đặt mua
Picture of Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 50P50, DN50 2", Endress+Hausser

Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 50P50, DN50 2", Endress+Hausser

Thiết bị đo lưu lượng nguyên lí điện từ dùng trong thực phẩm (bia ,sữa ,rượu…). SPK: DAD ...

Đặt mua

Flowmeter nguyên lý điện từ Pr...

Thiết bị đo lưu lượng nguyên lí điện từ dùng trong thực phẩm (bia ,sữa ,rượu…). SPK: DAD ...

Đặt mua
Picture of Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 50P50, DN50 2", Endress+Hausser

Flowmeter nguyên lý điện từ Promag 50P50, DN50 2", Endress+Hausser

Thiết bị đo lưu lượng hóa chất ( acid, bazo , sơn ..) nguyên lí điện từ. SPK: DAA [E] Li...

Đặt mua

66.110.000 đ

Flowmeter nguyên lý điện từ Pr...

66.110.000 đ

Thiết bị đo lưu lượng hóa chất ( acid, bazo , sơn ..) nguyên lí điện từ. SPK: DAA [E] Li...

Đặt mua