Thiết bị phân tích

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Thiết bị đo độ đục 0~10NTU - TURBIMAX-W CUS31(Sensor) Endress+Hausser

CUS31-A2E
TURBIMAX-W CUS31 CUS31-A2E SPK: CDA [A] Cleaning System: Not used [2] Cable Length: 7m [E] Assembly: Application bubblefree liquid
89.100.000 đ

Transmitter CUS31/CUS41 - Liquisys M CUM253 Endress+Hausser

CUM253-TU0010
Liquisys M CUM253 CUM253-TU0010 SPK: CDK [TU] Sensor Input; Software: CUS31/CUS41; basic version [0] Power Supply: 230VAC [0] Output: 1x 0/4...20mA, primary value [10] Additional Contact: 2x relay (limit/P(ID)/timer)
67.800.000 đ