Thiết bị phân tích

Picture of Thiết bị đo độ đục 0~10NTU - TURBIMAX-W  CUS31(Sensor) Endress+Hausser

Thiết bị đo độ đục 0~10NTU - TURBIMAX-W CUS31(Sensor) Endress+Hausser

TURBIMAX-W CUS31 CUS31-A2E SPK: CDA [A] Cleaning System: Not used [2] Cable Length: 7m...

Đặt mua

89.100.000 đ

Thiết bị đo độ đục 0~10NTU - T...

89.100.000 đ

TURBIMAX-W CUS31 CUS31-A2E SPK: CDA [A] Cleaning System: Not used [2] Cable Length: 7m...

Đặt mua
Picture of Transmitter CUS31/CUS41 - Liquisys M  CUM253, Endress+Hausser

Transmitter CUS31/CUS41 - Liquisys M CUM253, Endress+Hausser

Liquisys M CUM253 CUM253-TU0010 SPK: CDK [TU] Sensor Input; Software: CUS31/CUS41; bas...

Đặt mua

67.800.000 đ

Transmitter CUS31/CUS41 - Liqu...

67.800.000 đ

Liquisys M CUM253 CUM253-TU0010 SPK: CDK [TU] Sensor Input; Software: CUS31/CUS41; bas...

Đặt mua