Máy phát điện

Picture of Máy phát Diesel Kohler 1020 KVA, 380V - 1000REOZM

Máy phát Diesel Kohler 1020 KVA, 380V - 1000REOZM

Công suất liên tục (50HZ): 1020 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1120 KVA./ Tần số/tốc đ...

Đặt mua

Máy phát Diesel Kohler 1020 KV...

Công suất liên tục (50HZ): 1020 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1120 KVA./ Tần số/tốc đ...

Đặt mua
Picture of Máy phát Diesel Kohler 1200 KVA, 380V - 1250REOZM

Máy phát Diesel Kohler 1200 KVA, 380V - 1250REOZM

Công suất liên tục (50HZ): 1200 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1300 KVA./ Tần số/tốc đ...

Đặt mua

Máy phát Diesel Kohler 1200 KV...

Công suất liên tục (50HZ): 1200 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1300 KVA./ Tần số/tốc đ...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 230/400 V - GDG8000TE

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 230/400 V - GDG8000TE

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy xăng Genpower 3.5 KVA, 230V - GBG3500

Máy phát điện chạy xăng Genpower 3.5 KVA, 230V - GBG3500

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 3.5 kVA Công suất đầu ra định mức(A...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy xăng Genpow...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 3.5 kVA Công suất đầu ra định mức(A...

Đặt mua
Picture of Máy phát Diesel Kohler 1460 KVA, 380V - 1600REOZM

Máy phát Diesel Kohler 1460 KVA, 380V - 1600REOZM

Công suất liên tục (50HZ): 1460 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1560 KVA./ Tần số/tốc đ...

Đặt mua

Máy phát Diesel Kohler 1460 KV...

Công suất liên tục (50HZ): 1460 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1560 KVA./ Tần số/tốc đ...

Đặt mua
Picture of Máy phát Diesel Kohler 1775 KVA, 380V - 1820REOZM

Máy phát Diesel Kohler 1775 KVA, 380V - 1820REOZM

Công suất liên tục (50HZ): 1775 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1850 KVA./ Tần số/tốc đ...

Đặt mua

Máy phát Diesel Kohler 1775 KV...

Công suất liên tục (50HZ): 1775 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1850 KVA./ Tần số/tốc đ...

Đặt mua
Picture of Máy phát Diesel Kohler 2000 KVA, 380V - 2000REOZM

Máy phát Diesel Kohler 2000 KVA, 380V - 2000REOZM

Công suất liên tục (50HZ): 2200 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 2000 KVA./ Tần số/tốc đ...

Đặt mua

Máy phát Diesel Kohler 2000 KV...

Công suất liên tục (50HZ): 2200 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 2000 KVA./ Tần số/tốc đ...

Đặt mua
Picture of Máy phát Diesel Kohler 600 KVA, 220V/380V - 600REOZM

Máy phát Diesel Kohler 600 KVA, 220V/380V - 600REOZM

Công suất liên tục (50HZ): 600 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 660 KVA./ Tần số/tốc độ ...

Đặt mua

Máy phát Diesel Kohler 600 KVA...

Công suất liên tục (50HZ): 600 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 660 KVA./ Tần số/tốc độ ...

Đặt mua
Picture of Máy phát Diesel Kohler 750 KVA, 380V - 750REOZM

Máy phát Diesel Kohler 750 KVA, 380V - 750REOZM

Công suất liên tục (50HZ): 750 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 810 KVA./ Tần số/tốc độ ...

Đặt mua

Máy phát Diesel Kohler 750 KVA...

Công suất liên tục (50HZ): 750 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 810 KVA./ Tần số/tốc độ ...

Đặt mua
Picture of Máy phát Diesel Kohler 820 KVA, 380V - 800REOZM

Máy phát Diesel Kohler 820 KVA, 380V - 800REOZM

Công suất liên tục (50HZ): 820 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 900 KVA./ Tần số/tốc độ ...

Đặt mua

Máy phát Diesel Kohler 820 KVA...

Công suất liên tục (50HZ): 820 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 900 KVA./ Tần số/tốc độ ...

Đặt mua
Picture of Máy phát Diesel Kohler 900 KVA, 380V - 900REOZM

Máy phát Diesel Kohler 900 KVA, 380V - 900REOZM

Công suất liên tục (50HZ): --- KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 900 KVA./ Tần số/tốc độ ...

Đặt mua

Máy phát Diesel Kohler 900 KVA...

Công suất liên tục (50HZ): --- KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 900 KVA./ Tần số/tốc độ ...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 4 KVA , 230V - GDG4000E

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 4 KVA , 230V - GDG4000E

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 4 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 4 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 4 KVA , 230V - GDG4000EC

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 4 KVA , 230V - GDG4000EC

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 4 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 4 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 4 KVA , 230V - GDG4000ECS

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 4 KVA , 230V - GDG4000ECS

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 4 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 4 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower  7 kVA , 230V - GDG7000E

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 7 kVA , 230V - GDG7000E

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 7 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 7 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower  7 kVA , 230V - GDG7000EC

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 7 kVA , 230V - GDG7000EC

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 7 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 7 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower  7 kVA , 230V - GDG7000ECS

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 7 kVA , 230V - GDG7000ECS

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 7 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 7 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 8 kVA , 230 V - GDG8000ME

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 8 kVA , 230 V - GDG8000ME

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy xăng Genpower 1.2 KVA, 230V - GBG1200A

Máy phát điện chạy xăng Genpower 1.2 KVA, 230V - GBG1200A

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 1.2 kVA Công suất đầu ra định mức(A...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy xăng Genpow...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 1.2 kVA Công suất đầu ra định mức(A...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy xăng Genpower 12 KVA , 230 V - GBG 12000 ME

Máy phát điện chạy xăng Genpower 12 KVA , 230 V - GBG 12000 ME

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 12 kVA Công suất đầu ra định mức(AC...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy xăng Genpow...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 12 kVA Công suất đầu ra định mức(AC...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy xăng Genpower 14 KVA , 230/400 V - GBG 14000 TE

Máy phát điện chạy xăng Genpower 14 KVA , 230/400 V - GBG 14000 TE

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 14 kVA Công suất đầu ra định mức(AC...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy xăng Genpow...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 14 kVA Công suất đầu ra định mức(AC...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy xăng Genpower 5.5  KVA, 230V - GBG5500

Máy phát điện chạy xăng Genpower 5.5 KVA, 230V - GBG5500

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 5.5 kVA Công suất đầu ra định mức(A...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy xăng Genpow...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 5.5 kVA Công suất đầu ra định mức(A...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy xăng Genpower 5.5  KVA, 230V - GBG5500E

Máy phát điện chạy xăng Genpower 5.5 KVA, 230V - GBG5500E

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 5.5 kVA Công suất đầu ra định mức(A...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy xăng Genpow...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 5.5 kVA Công suất đầu ra định mức(A...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy xăng Genpower 8 KVA , 230/400 V - GBG 8000TE

Máy phát điện chạy xăng Genpower 8 KVA , 230/400 V - GBG 8000TE

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy xăng Genpow...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy xăng Genpower 8  KVA, 230V - GBG8000E

Máy phát điện chạy xăng Genpower 8 KVA, 230V - GBG8000E

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy xăng Genpow...

ĐT: 0963 212.935

Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC)...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 120kVA - GNT120

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 120kVA - GNT120

Stand- by Power kVA(kW): 120(96) Prime Power kVA(kW): 108(86.4) Power Factor CosQ: 0.8 ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Stand- by Power kVA(kW): 120(96) Prime Power kVA(kW): 108(86.4) Power Factor CosQ: 0.8 ...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V -13kVA - GNT13

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V -13kVA - GNT13

Stand- by Power kVA(kW): 13(10.4) Prime Power kVA(kW): 12(9.6) Power Factor CosQ: 0.8 V...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Stand- by Power kVA(kW): 13(10.4) Prime Power kVA(kW): 12(9.6) Power Factor CosQ: 0.8 V...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V -22kVA - GNT22

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V -22kVA - GNT22

Stand- by Power kVA(kW): 22(17.6) Prime Power kVA(kW): 20(16) Power Factor CosQ: 0.8 Vo...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Stand- by Power kVA(kW): 22(17.6) Prime Power kVA(kW): 20(16) Power Factor CosQ: 0.8 Vo...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 33kVA - GNT33

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 33kVA - GNT33

Stand- by Power kVA(kW): 33(26.4) Prime Power kVA(kW): 30(24) Power Factor CosQ: 0.8 Vo...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Stand- by Power kVA(kW): 33(26.4) Prime Power kVA(kW): 30(24) Power Factor CosQ: 0.8 Vo...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 55kVA - GNT55

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 55kVA - GNT55

Stand- by Power kVA(kW): 55(44) Prime Power kVA(kW): 50(40) Power Factor CosQ: 0.8 Volt...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Stand- by Power kVA(kW): 55(44) Prime Power kVA(kW): 50(40) Power Factor CosQ: 0.8 Volt...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 70kVA - GNT70

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 70kVA - GNT70

Stand- by Power kVA(kW): 70(56) Prime Power kVA(kW): 64(51.2) Power Factor CosQ: 0.8 Vo...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Stand- by Power kVA(kW): 70(56) Prime Power kVA(kW): 64(51.2) Power Factor CosQ: 0.8 Vo...

Đặt mua
Picture of Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 94kVA - GNT94

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 94kVA - GNT94

Stand- by Power kVA(kW): 94(75.2) Prime Power kVA(kW): 85(68) Power Factor CosQ: 0.8 Vo...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy phát điện chạy dầu diesel ...

ĐT: 0963 212.935

Stand- by Power kVA(kW): 94(75.2) Prime Power kVA(kW): 85(68) Power Factor CosQ: 0.8 Vo...

Đặt mua