Máy phát điện

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Máy phát Diesel Kohler 1020 KVA, 380V - 1000REOZM

1000REOZM
Công suất liên tục (50HZ): 1020 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1120 KVA./ Tần số/tốc độ : 50Hz/1500 (vòng/phút)./ Điện áp : 220V/380V./ Pha : 3 pha, bốn dây./ Tình trạng máy : Mới 100%./ Nhiên liệu chạy máy : Dầu diesel.
100 đ

Máy phát Diesel Kohler 1200 KVA, 380V - 1250REOZM

1250REOZM
Công suất liên tục (50HZ): 1200 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1300 KVA./ Tần số/tốc độ : 50Hz/1500 (vòng/phút)./ Điện áp : 220V/380V./ Pha : 3 pha, bốn dây./ Tình trạng máy : Mới 100%./ Nhiên liệu chạy máy : Dầu diesel.
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 230/400 V - GDG8000TE

GDG8000TE
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 7 kVA Dòng điện định mức: 10 A Điện áp ra (AC): 230/400 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 0.8
100 đ

Máy phát điện chạy xăng Genpower 3.5 KVA, 230V - GBG3500

GBG 3500
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 3.5 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 3.2 kVA Dòng điện định mức: 14.5 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát Diesel Kohler 1460 KVA, 380V - 1600REOZM

1600REOZM
Công suất liên tục (50HZ): 1460 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1560 KVA./ Tần số/tốc độ : 50Hz/1500 (vòng/phút)./ Điện áp : 220V/380V./ Pha : 3 pha, bốn dây./ Tình trạng máy : Mới 100%./ Nhiên liệu chạy máy : Dầu diesel.
100 đ

Máy phát Diesel Kohler 1775 KVA, 380V - 1820REOZM

1820REOZM
Công suất liên tục (50HZ): 1775 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 1850 KVA./ Tần số/tốc độ : 50Hz/1500 (vòng/phút)./ Điện áp : 220V/380V./ Pha : 3 pha, bốn dây./ Tình trạng máy : Mới 100%./ Nhiên liệu chạy máy : Dầu diesel.
100 đ

Máy phát Diesel Kohler 2000 KVA, 380V - 2000REOZM

1820REOZM
Công suất liên tục (50HZ): 2200 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 2000 KVA./ Tần số/tốc độ : 50Hz/1500 (vòng/phút)./ Điện áp : 220V/380V./ Pha : 3 pha, bốn dây./ Tình trạng máy : Mới 100%./ Nhiên liệu chạy máy : Dầu diesel.
100 đ

Máy phát Diesel Kohler 600 KVA, 220V/380V - 600REOZM

600REOZM
Công suất liên tục (50HZ): 600 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 660 KVA./ Tần số/tốc độ : 50Hz/1500 (vòng/phút)./ Điện áp : 220V/380V./ Pha : 3 pha, bốn dây./ Tình trạng máy : Mới 100%./ Nhiên liệu chạy máy : Dầu diesel.
100 đ

Máy phát Diesel Kohler 750 KVA, 380V - 750REOZM

750REOZM
Công suất liên tục (50HZ): 750 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 810 KVA./ Tần số/tốc độ : 50Hz/1500 (vòng/phút)./ Điện áp : 220V/380V./ Pha : 3 pha, bốn dây./ Tình trạng máy : Mới 100%./ Nhiên liệu chạy máy : Dầu diesel.
100 đ

Máy phát Diesel Kohler 820 KVA, 380V - 800REOZM

800REOZM
Công suất liên tục (50HZ): 820 KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 900 KVA./ Tần số/tốc độ : 50Hz/1500 (vòng/phút)./ Điện áp : 220V/380V./ Pha : 3 pha, bốn dây./ Tình trạng máy : Mới 100%./ Nhiên liệu chạy máy : Dầu diesel.
100 đ

Máy phát Diesel Kohler 900 KVA, 380V - 900REOZM

900REOZM
Công suất liên tục (50HZ): --- KVA./ Công suất dự phòng (50HZ): 900 KVA./ Tần số/tốc độ : 50Hz/1500 (vòng/phút)./ Điện áp : 220V/380V./ Pha : 3 pha, bốn dây./ Tình trạng máy : Mới 100%./ Nhiên liệu chạy máy : Dầu diesel.
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 4 KVA , 230V - GDG4000E

GDG 4000E
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 4 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 3.3 kVA Dòng điện định mức: 16 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 4 KVA , 230V - GDG4000EC

GDG4000EC
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 4 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 3.3 kVA Dòng điện định mức: 16 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 4 KVA , 230V - GDG4000ECS

GDG4000ECS
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 4 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 3.3 kVA Dòng điện định mức: 16 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 7 kVA , 230V - GDG7000E

GDG7000ECS
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 7 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 6 kVA Dòng điện định mức: 26 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 7 kVA , 230V - GDG7000EC

GDG7000ECS
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 7 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 6 kVA Dòng điện định mức: 26 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 7 kVA , 230V - GDG7000ECS

GDG7000ECS
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 7 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 6 kVA Dòng điện định mức: 26 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 8 kVA , 230 V - GDG8000ME

GDG8000ME
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 7 kVA Dòng điện định mức: 29 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy xăng Genpower 1.2 KVA, 230V - GBG1200A

GBG 1200 A
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 1.2 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 1 kVA Dòng điện định mức: 4.5 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy xăng Genpower 12 KVA , 230 V - GBG 12000 ME

GBG 12000ME
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 12 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 10 kVA Dòng điện định mức: 43 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy xăng Genpower 14 KVA , 230/400 V - GBG 14000 TE

GBG 14000TE
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 14 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 12 kVA Dòng điện định mức: 17.3 A Điện áp ra (AC): 230/400 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 0.8
100 đ

Máy phát điện chạy xăng Genpower 5.5 KVA, 230V - GBG5500

GBG 5500
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 5.5 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 5 kVA Dòng điện định mức: 22.7 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy xăng Genpower 5.5 KVA, 230V - GBG5500E

GBG 5500E
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 5.5 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 5 kVA Dòng điện định mức: 22.7 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy xăng Genpower 8 KVA , 230/400 V - GBG 8000TE

GBG 8000TE
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 7.5 kVA Dòng điện định mức: 10.8 A Điện áp ra (AC): 230/400 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 0.8
100 đ

Máy phát điện chạy xăng Genpower 8 KVA, 230V - GBG8000E

GBG 8000E
Loại máy phát di động. Công suất đầu ra cực đại(AC): 8 kVA Công suất đầu ra định mức(AC): 7.5 kVA Dòng điện định mức: 34 A Điện áp ra (AC): 230 VAC Hệ số công suất (Cos phi): 1
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 120kVA - GNT120

GNT120
Stand- by Power kVA(kW): 120(96) Prime Power kVA(kW): 108(86.4) Power Factor CosQ: 0.8 Voltage: 231/400 VAC three phase Frequency Hz: 50
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V -13kVA - GNT13

GNT13
Stand- by Power kVA(kW): 13(10.4) Prime Power kVA(kW): 12(9.6) Power Factor CosQ: 0.8 Voltage: 231/400 VAC three phase Frequency Hz: 50
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V -22kVA - GNT22

GNT22
Stand- by Power kVA(kW): 22(17.6) Prime Power kVA(kW): 20(16) Power Factor CosQ: 0.8 Voltage: 231/400 VAC three phase Frequency Hz: 50
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 33kVA - GNT33

GNT33
Stand- by Power kVA(kW): 33(26.4) Prime Power kVA(kW): 30(24) Power Factor CosQ: 0.8 Voltage: 231/400 VAC three phase Frequency Hz: 50
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 55kVA - GNT55

GNT55
Stand- by Power kVA(kW): 55(44) Prime Power kVA(kW): 50(40) Power Factor CosQ: 0.8 Voltage: 231/400 VAC three phase Frequency Hz: 50
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 70kVA - GNT70

GNT70
Stand- by Power kVA(kW): 70(56) Prime Power kVA(kW): 64(51.2) Power Factor CosQ: 0.8 Voltage: 231/400 VAC three phase Frequency Hz: 50
100 đ

Máy phát điện chạy dầu diesel Genpower 231/400 V - 94kVA - GNT94

GNT94
Stand- by Power kVA(kW): 94(75.2) Prime Power kVA(kW): 85(68) Power Factor CosQ: 0.8 Voltage: 231/400 VAC three phase Frequency Hz: 50
100 đ