Đăng ký tài khoản

Để đăng ký và trở thành thành viên của VNECCO, quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Truy cập vào trang Đăng ký 

2. Điền thông tin cá nhân

Thông tin này được cam kết bảo mật và VNECCO chỉ sử dụng với mục đích tiện xưng hô khi liên hệ với quý khách.

Quý khách sẽ sử dụng địa chỉ email đã đăng ký để đăng nhập tài khoản ở VNECCO.

3. Điền thông tin đăng nhập

Mật khẩu sử dụng cho tài khoản ở VNECCO cần dài hơn 6 ký tự và có thể khác với mật khẩu mà quý khách dùng để đăng nhập vào email.

4. Bấm "Đăng ký" và hoàn tất quá trình tạo tài khoản

5. Đăng nhập vào VNECCO.