Products tagged with 'Máy biến áp 3 pha'

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 1000kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-1000kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1000 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
496.426.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 1000kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-1000kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1000 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
496.426.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 100kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-100kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 100 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
132.579.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 100kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-100kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 100 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
132.579.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 1250kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-1250kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1250 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
585.786.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 1250kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-1250kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1250 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
585.786.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 1500kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-1500kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1500 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
680.271.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 1600kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-1600kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1600 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
688.004.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 1600kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-1600kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1600 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
688.004.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 160kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-160kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 160 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
152.373.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 160kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-160kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 160 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
152.373.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 180kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-180kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 180 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
171.431.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 180kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-180kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 180 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
171.431.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 2000kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-2000kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 2000 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
824.171.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 2000kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-2000kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 2000 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
824.171.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 250kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-250kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 250 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
218.955.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 250kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-250kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 250 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
218.955.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 320kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-320kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 320 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
264.238.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 320kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-320kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 320 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
264.238.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 400kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-400kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 400 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
308.628.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 400kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-400kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 400 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
308.628.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 50kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-50kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 50 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
105.627.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 560kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-560kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 560 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
353.719.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 560kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-560kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 560 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
353.719.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 630kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-630kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 630 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
365.764.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 630kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-630kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 630 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
365.764.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 750kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-750kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 750 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
388.624.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 750kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-750kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 7500 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
388.624.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 75kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-75kVA-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 75 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
123.010.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha 800kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-800kVA-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 800 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
414.564.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 1000kVA 22/0.4KV QĐ107

THIBIDI-1000kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ107
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1000 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
633.005.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 1000kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-1000kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1000 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
575.459.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 1000kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-1000kVA-AMOUSPHOUS-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1000 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
575.459.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 100kVA 22/0.4KV QĐ107

THIBIDI-100kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ107
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 100 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
169.170.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 100kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-100kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 100 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
153.791.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 100kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-100kVA-AMOUSPHOUS-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 100 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
152.791.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 1250kVA 22/0.4KV QĐ107

THIBIDI-1250kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ107
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1250 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
748.047.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 1250kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-1250kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1250 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
680.043.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 1250kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-1250kVA-AMOUSPHOUS-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1250 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
680.043.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 1500kVA 22/0.4KV QĐ107

THIBIDI-1500kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ107
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1500 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
868.027.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 1500kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-1500kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1500 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
789.115.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 1600kVA 22/0.4KV QĐ107

THIBIDI-1600kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ107
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1600 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
877.287.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 1600kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-1600kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1600 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
797.534.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 1600kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-1600kVA-AMOUSPHOUS-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 1600 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
797.534.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 160kVA 22/0.4KV QĐ107

THIBIDI-160kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ107
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 160 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
194.293.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 160kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-160kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 160 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
176.630.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 160kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-160kVA-AMOUSPHOUS-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 160 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
176.630.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 180kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-180kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 180 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
198.862.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 180kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-180kVA-AMOUSPHOUS-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 180 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
198.862.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 2000kVA 22/0.4KV QĐ107

THIBIDI-2000kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ107
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 2000 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
1.078.330.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 2000kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-2000kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 2000 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
980.300.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 2000kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-2000kVA-AMOUSPHOUS-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 2000 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
980.300.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 250kVA 22/0.4KV QĐ107

THIBIDI-250kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ107
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 250 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
279.193.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 250kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-250kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 250 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
253.812.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 320kVA 22/0.4KV QĐ107

THIBIDI-320kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ107
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 320 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
336.933.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 320kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-320kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 320 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
306.303.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 320kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-320kVA-AMOUSPHOUS-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 320 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
306.303.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 400kVA 22/0.4KV QĐ107

THIBIDI-400kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ107
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 400 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
393.808.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 400kVA 22/0.4KV QĐ2608

THIBIDI-400kVA-AMORPHOUS-22/0.4kV-QĐ2608
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 400 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
358.007.000 đ

Máy biến áp dầu THIBIDI 3 pha AMORPHOUS 400kVA 22/0.4KV QĐ62

THIBIDI-400kVA-AMOUSPHOUS-22/0.4kV-QĐ62
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Cấp điện áp: 22/0.4kV
Công suất: 400 kVA
Tần số: 50Hz
Công nghệ: Lõi tôn cắt chéo
Vật liệu chế tạo: Tôn silic cắt chéo, dây cuốn bằng đồng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 10 năm
358.007.000 đ