Siêu âm

Picture of Thiết bị đo mực nước siêu âm 0~6m, Prosonic T FMU30 , Endress+Hausser

Thiết bị đo mực nước siêu âm 0~6m, Prosonic T FMU30 , Endress+Hausser

Prosonic T FMU30 FMU30-AAHEABGHF SPK: FJC [AA] Approval: Non-hazardous area [H] Displa...

Đặt mua

36.000.000 đ

Thiết bị đo mực nước siêu âm 0...

36.000.000 đ

Prosonic T FMU30 FMU30-AAHEABGHF SPK: FJC [AA] Approval: Non-hazardous area [H] Display; Operating: Envelope curve display on site; pushbutton [E] Electrical Connection: Gland M20, IP68 [AB] Sensor; Max Range; Bloc...

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo Mức siêu âm IMP10 Pulsar 08010G13000X-X2P

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP10 Pulsar 08010G13000X-X2P

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite ...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP10 ...

Call/Zalo: 0963 435.510

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite (ngõ ra 4~20mA) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đo 10 metre version, universal thread (green)

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo Mức siêu âm IMP10 Pulsar 08210G13000X-X2P

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP10 Pulsar 08210G13000X-X2P

- Model: Model IMP Lite (ngõ ra 4~20mA) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đ...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP10 ...

Call/Zalo: 0963 435.510

- Model: Model IMP Lite (ngõ ra 4~20mA) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đo 10 metre version, universal thread (green)

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo Mức siêu âm IMP3 Pulsar 08003G13000X-X2P

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP3 Pulsar 08003G13000X-X2P

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite ...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP3 P...

Call/Zalo: 0963 435.510

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite (ngõ ra 4~20mA) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đo 3 metre version, universal thread (green)

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo Mức siêu âm IMP3 Pulsar 08203G13000X-X2P

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP3 Pulsar 08203G13000X-X2P

- Model: Model IMP Lite (ngõ ra 4~20mA) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đ...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP3 P...

Call/Zalo: 0963 435.510

- Model: Model IMP Lite (ngõ ra 4~20mA) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đo 3 metre version, universal thread (green)

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo Mức siêu âm IMP6 Pulsar 08006G13000X-X2P

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP6 Pulsar 08006G13000X-X2P

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite ...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP6 P...

Call/Zalo: 0963 435.510

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite (ngõ ra 4~20mA) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đo 6 metre version, universal thread (green)

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo Mức siêu âm IMP6 Pulsar 08206G13000X-X2P

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP6 Pulsar 08206G13000X-X2P

- Model: Dãy đo 6 metre version, universal thread (green) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar...

Đặt mua

Call/Zalo: 0963 435.510

Thiết bị đo Mức siêu âm IMP6 P...

Call/Zalo: 0963 435.510

- Model: Dãy đo 6 metre version, universal thread (green) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đo 10 metre version, universal thread (green)

Đặt mua