Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.
Thấp nhất: 100 đ Cao nhất: 719.582.500 đ
₫100 ₫719582500

FUJI Electric

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

ACB Fuji BT3-6300X/46300E 6300A 100kA 4P

BT3-6300X/46300E

SKU: BT3-6300X/46300E
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

973.461.000 đ 481.863.200 đ

ACB Fuji DW083H1P 800A 65kA 3P

DW083H1P

SKU: DW083H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

92.849.000 đ 45.960.300 đ

ACB Fuji DW083H1Q 800A 65kA 3P

DW083H1Q

SKU: DW083H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

128.184.000 đ 63.451.100 đ

ACB Fuji DW083H2P 800A 100kA 3P

DW083H2P

SKU: DW083H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

109.597.000 đ 54.250.500 đ

ACB Fuji DW083H2Q 800A 100kA 3P

DW083H2Q

SKU: DW083H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

164.871.000 đ 81.611.100 đ

ACB Fuji DW084H1P 800A 65kA 4P

DW084H1P

SKU: DW084H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

113.809.000 đ 56.335.500 đ

ACB Fuji DW084H1Q 800A 65kA 4P

DW084H1Q

SKU: DW084H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

153.935.000 đ 76.197.800 đ

ACB Fuji DW084H2P 800A 100kA 4P

DW084H2P

SKU: DW084H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

134.173.000 đ 66.415.600 đ

ACB Fuji DW084H2Q 800A 100kA 4P

DW084H2Q

SKU: DW084H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

197.916.000 đ 97.968.400 đ

ACB Fuji DW103H1P 1000A 65kA 3P

DW103H1P

SKU: DW103H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

97.262.000 đ 48.144.700 đ

ACB Fuji DW103H1Q 1000A 65kA 3P

DW103H1Q

SKU: DW103H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

135.373.000 đ 67.009.600 đ

ACB Fuji DW103H2P 1000A 100kA 3P

DW103H2P

SKU: DW103H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

115.824.000 đ 57.332.900 đ

ACB Fuji DW103H2Q 1000A 100kA 3P

DW103H2Q

SKU: DW103H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

174.360.000 đ 86.308.200 đ

ACB Fuji DW104H1P 1000A 65kA 4P

DW104H1P

SKU: DW104H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

119.798.000 đ 59.300.000 đ

ACB Fuji DW104H1Q 1000A 65kA 4P

DW104H1Q

SKU: DW104H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

158.134.000 đ 78.276.300 đ

ACB Fuji DW104H2P 1000A 100kA 4P

DW104H2P

SKU: DW104H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

144.956.000 đ 71.753.200 đ

ACB Fuji DW104H2Q 1000A 100kA 4P

DW104H2Q

SKU: DW104H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

206.883.000 đ 102.407.100 đ

ACB Fuji DW123H1P 1250A 65kA 3P

DW123H1P

SKU: DW123H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

108.887.000 đ 53.899.100 đ

ACB Fuji DW123H1Q 1250A 65kA 3P

DW123H1Q

SKU: DW123H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

150.835.000 đ 74.663.300 đ

ACB Fuji DW123H2P 1250A 100kA 3P

DW123H2P

SKU: DW123H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

129.579.000 đ 64.141.600 đ

ACB Fuji DW123H2Q 1250A 100kA 3P

DW123H2Q

SKU: DW123H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

187.331.000 đ 92.728.800 đ

ACB Fuji DW124H1P 1250A 65kA 4P

DW124H1P

SKU: DW124H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

135.373.000 đ 67.009.600 đ

ACB Fuji DW124H1Q 1250A 65kA 4P

DW124H1Q

SKU: DW124H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

173.646.000 đ 85.954.800 đ

ACB Fuji DW124H2P 1250A 100kA 4P

DW124H2P

SKU: DW124H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

159.377.000 đ 78.891.600 đ

ACB Fuji DW124H2Q 1250A 100kA 4P

DW124H2Q

SKU: DW124H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

229.142.000 đ 113.425.300 đ

ACB Fuji DW163H1P 1600A 65kA 3P

DW163H1P

SKU: DW163H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

118.613.000 đ 58.713.400 đ

ACB Fuji DW163H1Q 1600A 65kA 3P

DW163H1Q

SKU: DW163H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

171.739.000 đ 85.010.800 đ

ACB Fuji DW163H2P 1600A 100kA 3P

DW163H2P

SKU: DW163H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

150.406.000 đ 74.451.000 đ

ACB Fuji DW163H2Q 1600A 100kA 3P

DW163H2Q

SKU: DW163H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

214.249.000 đ 106.053.300 đ

ACB Fuji DW164H1P 1600A 65kA 4P

DW164H1P

SKU: DW164H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

155.737.000 đ 77.089.800 đ

ACB Fuji DW164H1Q 1600A 65kA 4P

DW164H1Q

SKU: DW164H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

203.253.000 đ 100.610.200 đ

ACB Fuji DW164H2P 1600A 100kA 4P

DW164H2P

SKU: DW164H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

183.825.000 đ 90.993.400 đ

ACB Fuji DW164H2Q 1600A 100kA 4P

DW164H2Q

SKU: DW164H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

259.674.000 đ 128.538.600 đ

ACB Fuji DW203H1P 2000A 65kA 3P

DW203H1P

SKU: DW203H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

132.501.000 đ 65.588.000 đ

ACB Fuji DW203H1Q 2000A 100kA 3P

DW203H1Q

SKU: DW203H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

189.836.000 đ 93.968.800 đ

ACB Fuji DW203H2P 2000A 100kA 3P

DW203H2P

SKU: DW203H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

170.433.000 đ 84.364.300 đ

ACB Fuji DW203H2Q 2000A 100kA 3P

DW203H2Q

SKU: DW203H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

255.135.000 đ 126.291.800 đ

ACB Fuji DW204H1P 2000A 65kA 4P

DW204H1P

SKU: DW204H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

174.886.000 đ 86.568.600 đ

ACB Fuji DW204H1Q 2000A 65kA 4P

DW204H1Q

SKU: DW204H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

229.092.000 đ 113.400.500 đ

ACB Fuji DW204H2P 2000A 100kA 4P

DW204H2P

SKU: DW204H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

223.481.000 đ 110.623.100 đ

ACB Fuji DW204H2Q 2000A 100kA 4P

DW204H2Q

SKU: DW204H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

299.763.000 đ 148.382.700 đ

ACB Fuji DW253H1P 2500A 65kA 3P

DW253H1P

SKU: DW253H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

182.663.000 đ 90.418.200 đ

ACB Fuji DW253H1Q 2500A 100kA 3P

DW253H1Q

SKU: DW253H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

237.869.000 đ 117.745.200 đ

ACB Fuji DW253H2P 2500A 100kA 3P

DW253H2P

SKU: DW253H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

219.854.000 đ 108.827.700 đ

ACB Fuji DW253H2Q 2500A 100kA 3P

DW253H2Q

SKU: DW253H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

307.395.000 đ 152.160.500 đ

ACB Fuji DW254H1P 2500A 65kA 4P

DW254H1P

SKU: DW254H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

231.557.000 đ 114.620.700 đ

ACB Fuji DW254H1Q 2500A 65kA 4P

DW254H1Q

SKU: DW254H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

291.225.000 đ 144.156.400 đ

ACB Fuji DW254H2P 2500A 100kA 4P

DW254H2P

SKU: DW254H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

287.282.000 đ 142.204.600 đ

ACB Fuji DW254H2Q 2500A 100kA 4P

DW254H2Q

SKU: DW254H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

374.832.000 đ 185.541.800 đ

ACB Fuji DW323H1P 3200A 65kA 3P

DW323H1P

SKU: DW323H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

217.482.000 đ 107.653.600 đ

ACB Fuji DW323H1Q 3200A 100kA 3P

DW323H1Q

SKU: DW323H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

306.328.000 đ 151.632.400 đ

ACB Fuji DW323H2P 3200A 100kA 3P

DW323H2P

SKU: DW323H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

265.322.000 đ 131.334.400 đ

ACB Fuji DW323H2Q 3200A 100kA 3P

DW323H2Q

SKU: DW323H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

395.534.000 đ 195.789.300 đ

ACB Fuji DW324H1P 3200A 65kA 4P

DW324H1P

SKU: DW324H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

268.546.000 đ 132.930.300 đ

ACB Fuji DW324H1Q 3200A 65kA 4P

DW324H1Q

SKU: DW324H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

363.192.000 đ 179.780.000 đ

ACB Fuji DW324H2P 3200A 100kA 4P

DW324H2P

SKU: DW324H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

331.390.000 đ 164.038.100 đ

ACB Fuji DW324H2Q 3200A 100kA 4P

DW324H2Q

SKU: DW324H2Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

475.227.000 đ 235.237.400 đ

ACB Fuji DW403H1P 4000A 65kA 3P

DW403H1P

SKU: DW403H1P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

330.671.000 đ 163.682.100 đ

ACB Fuji DW403H1Q 4000A 100kA 3P

DW403H1Q

SKU: DW403H1Q
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

431.027.000 đ 213.358.400 đ

ACB Fuji DW403H2P 4000A 100kA 3P

DW403H2P

SKU: DW403H2P
Hãng sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

395.762.000 đ 195.902.200 đ