Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.
Thấp nhất: 100 đ Cao nhất: 719.582.500 đ
₫100 ₫719582500

FUJI Electric

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Biến tần Fuji FRN0.75AR1M-4A 0.75kW 3 Pha 380V

FRN0.75AR1M-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V/50Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.75
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 2.5
Mã sản phẩm: FRN0.75AR1M-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN0.75E1S-2A
Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa. Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa. Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa. Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa. Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa. Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa.
4.167.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.4 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN0.75E1S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.75
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 1.9
Mã sản phẩm: FRN0.75E1S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

5.021.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.75 kW, Us (1P 200-240V/50Hz)

FRN0.75E1S-7A

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.75
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 1.9
Mã sản phẩm: FRN0.75E1S-7A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

4.604.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN0.75F1S-2A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.75
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 1.6
Mã sản phẩm: FRN0.75F1S-2A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 0.75 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN0.75F1S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.75
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 1.9
Mã sản phẩm: FRN0.75F1S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRENIC-MEGA 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

FRN0.75G1S-2A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.75
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 1.9
Mã sản phẩm: FRN0.75G1S-2A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

6.259.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-MEGA 0.75 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

FRN0.75G1S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.75
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 1.9
Mã sản phẩm: FRN0.75G1S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

14.538.000 đ 7.706.000 đ

Biến tần Fuji FRN0001C2S-2A 0.1kW 3 Pha 220V

FRN0001C2S-2A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.1
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 0.3
Mã sản phẩm: FRN0001C2S-2A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

5.833.000 đ 3.092.000 đ

Biến tần Fuji FRN0001C2S-7A 0.1kW 1 Pha 220V

FRN0001C2S-7A

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.1
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 0.3
Mã sản phẩm: FRN0001C2S-7A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

5.426.000 đ 2.876.000 đ

Biến tần Fuji FRN0001E2S-2GB 0.2kW 3 Pha 220V

FRN0001E2S-2GB

SKU: FRN0001E2S-2GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0001E2S-7GB 0.2kW 1 Pha 220V

FRN0001E2S-7GB

SKU: FRN0001E2S-7GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

5.883.000 đ 3.235.700 đ

Biến tần Fuji FRN0002C2S-2A 0.2kW 3 Pha 220V

FRN0002C2S-2A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.2
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 0.57
Mã sản phẩm: FRN0002C2S-2A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

5.796.000 đ 3.072.000 đ

Biến tần Fuji FRN0002C2S-4A 0.4kW 3 Pha 380V

FRN0002C2S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.4
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 1.3
Mã sản phẩm: FRN0002C2S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

8.010.000 đ 2.950.000 đ

Biến tần Fuji FRN0002C2S-7A 0.2kW 1 Pha 220V

FRN0002C2S-7A

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.2
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 0.57
Mã sản phẩm: FRN0002C2S-7A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

5.928.000 đ 3.142.000 đ

Biến tần Fuji FRN0002E2S-2GB 0.4kW 3 Pha 220V

FRN0002E2S-2GB

SKU: FRN0002E2S-2GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0002E2S-4GB 0.75kW 3 Pha 380V

FRN0002E2S-4GB

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Công suất Motor (KW)
-Normal duty (KW): 0.75
-Heavy duty (KW): 0.75
-High carrier frequency normal duty (KW): 0.75
-High carrier frequency heavy duty (KW): 0
Mã sản phẩm: FRN0002E2S-4GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

7.829.000 đ 3.816.000 đ

Biến tần Fuji FRN0002E2S-7GB 0.4kW 1 Pha 220V

FRN0002E2S-7GB

SKU: FRN0002E2S-7GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

6.830.000 đ 3.756.500 đ

Biến tần Fuji FRN0002F2E-4G 0.75kW 3 Pha 380V

FRN0002F2E-4G

Hãng sản xuất: Fuji
SKU: FRN0002F2E-4G
Công suất: 0.75 kW
Số Pha: 3 Pha
Điện áp: 400V
Kích thước:W (mm): 110 H (mm): 130 D (mm): 186
Mức độ sự bảo vệ: IP20
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0003E2S-7GB 0.75kW 1 Pha 220V

FRN0003E2S-7GB

SKU: FRN0003E2S-7GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

7.613.000 đ 4.187.200 đ

Biến tần Fuji FRN0003F2E-4G 1.1kW 3 Pha 380V

FRN0003F2E-4G

Hãng sản xuất: Fuji
SKU: FRN0003F2E-4G
Công suất: 1.1 kW
Số Pha: 3 Pha
Điện áp: 400V
Kích thước:W (mm): 140 H (mm): 130 D (mm): 199
Mức độ sự bảo vệ: IP20
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0004C2S-2A 0.4kW 3 Pha 220V

FRN0004C2S-2A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.4
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 1.3
Mã sản phẩm: FRN0004C2S-2A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

6.337.000 đ 3.359.000 đ

Biến tần Fuji FRN0004C2S-4A 0.75kW 3 Pha 380V

FRN0004C2S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.75
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 2.3
Mã sản phẩm: FRN0004C2S-4A
Nhà sản xuất: FujiChất lượng: Mới 100%Bảo hành : Chính hãngChứng từ : CO CQ hóa đơn VAT
9.061.000 đ 3.147.000 đ

Biến tần Fuji FRN0004C2S-7A 0.4kW 1 Pha 220V

FRN0004C2S-7A

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.4
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 1.3
Mã sản phẩm: FRN0004C2S-7A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

5.065.000 đ 2.685.000 đ

Biến tần Fuji FRN0004E2S-2GB 0.75kW 3 Pha 220V

FRN0004E2S-2GB

SKU: FRN0004E2S-2GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0004E2S-4GB 1.5kW 3 Pha 380V

FRN0004E2S-4GB

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
-Normal duty (KW):
-Normal duty (KW): 1.5
-Heavy duty (KW): 1.1
-High carrier frequency normal duty (KW): 1.1
-High carrier frequency heavy duty (KW): 1
Mã sản phẩm: FRN0004E2S-4GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng
Chứng từ : CO CQ hóa đơn VAT

8.565.000 đ 4.650.000 đ

Biến tần Fuji FRN0005C2S-4A 1.5kW 3 Pha 380V

FRN0005C2S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 1.5
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 3.2
Mã sản phẩm: FRN0005C2S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

9.708.000 đ 3.403.000 đ

Biến tần Fuji FRN0005E2S-7GB 1.1kW 1 Pha 220V

FRN0005E2S-7GB

SKU: FRN0005E2S-7GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

7.805.000 đ 4.292.800 đ

Biến tần Fuji FRN0005F2E-4G 2.2kW 3 Pha 380V

FRN0005F2E-4G

Hãng sản xuất: Fuji
SKU: FRN0005F2E-4G
Công suất: 2.2 kW
Số Pha: 3 Pha
Điện áp: 400V
Kích thước:W (mm): 140 H (mm): 130 D (mm): 199
Mức độ sự bảo vệ: IP20
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0006C2S-2A 0.75kW 3 Pha 220V

FRN0006C2S-2A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.75
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 2.0
Mã sản phẩm: FRN0006C2S-2A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng
Chứng từ : CO CQ hóa đơn VAT

7.123.000 đ 3.776.000 đ

Biến tần Fuji FRN0006C2S-7A 0.75kW 1 Pha 220V

FRN0006C2S-7A

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 0.75
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 2.0
Mã sản phẩm: FRN0006C2S-7A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

6.311.000 đ 2.690.000 đ

Biến tần Fuji FRN0006E2S-2GB 1.1kW 3 Pha 220V

FRN0006E2S-2GB

SKU: FRN0006E2S-2GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0006E2S-4GB 2.2kW 3 Pha 380V

FRN0006E2S-4GB

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
0.75
-Normal duty (KW): 2.2
-Heavy duty (KW): 2.2
-High carrier frequency normal duty (KW): 2.2
-High carrier frequency heavy duty (KW): 2
Mã sản phẩm: FRN0006E2S-4GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng
Chứng từ : CO CQ hóa đơn VAT

9.565.000 đ 5.200.000 đ

Biến tần Fuji FRN0006F2E-4G 3kW 3 Pha 380V

FRN0006F2E-4G

Hãng sản xuất: Fuji
SKU: FRN0006F2E-4G
Công suất: 3 kW
Số Pha: 3 Pha
Điện áp: 400V
Kích thước:W (mm): 140 H (mm): 130 D (mm): 199
Mức độ sự bảo vệ: IP20
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0007C2S-4A 2.2kW 3 Pha 380V

FRN0007C2S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 2.2
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 4.8
Mã sản phẩm: FRN0007C2S-4A
Nhà sản xuất: FujiChất lượng: Mới 100%Bảo hành : Chính hãngChứng từ : CO CQ hóa đơn VAT
10.787.000 đ 3.900.000 đ

Biến tần Fuji FRN0007E2S-4GB 3kW 3 Pha 380V

FRN0007E2S-4GB

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
1.5
-Normal duty (KW): 3
-Heavy duty (KW): 3
-High carrier frequency normal duty (KW): 3
-High carrier frequency heavy duty (KW): 2
Mã sản phẩm: FRN0007E2S-4GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

11.027.000 đ 5.371.000 đ

Biến tần Fuji FRN0008E2S-7GB 2.2kW 1 Pha 220V

FRN0008E2S-7GB

SKU: FRN0008E2S-7GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

9.359.000 đ 5.147.500 đ

Biến tần Fuji FRN0010C2S-2A 1.5kW 3 Pha 220V

FRN0010C2S-2A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 1.5
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 3.5
Mã sản phẩm: FRN0010C2S-2A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

8.828.000 đ 4.679.000 đ

Biến tần Fuji FRN0010C2S-7A 1.5kW 1 Pha 220V

FRN0010C2S-7A

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 1.5
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 3.5
Mã sản phẩm: FRN0010C2S-7A
Nhà sản xuất: FujiChất lượng: Mới 100%Bảo hành : Chính hãngChứng từ : CO CQ hóa đơn VAT
8.206.000 đ 3.024.000 đ

Biến tần Fuji FRN0010E2S-2GB 2.2kW 3 Pha 220V

FRN0010E2S-2GB

SKU: FRN0010E2S-2GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0011C2S-4A 3.7kW 3 Pha 380V

FRN0011C2S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 3.7
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 8.0
Mã sản phẩm: FRN0011C2S-4A
Nhà sản xuất: FujiChất lượng: Mới 100%Bảo hành : Chính hãngChứng từ : CO CQ hóa đơn VAT
13.268.000 đ 4.664.000 đ

Biến tần Fuji FRN0011E2S-7GB 3kW 1 Pha 220V

FRN0011E2S-7GB

SKU: FRN0011E2S-7GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

10.828.000 đ 5.955.400 đ

Biến tần Fuji FRN0011F2E-4G 5.5kW 3 Pha 380V

FRN0011F2E-4G

Hãng sản xuất: Fuji
SKU: FRN0011F2E-4G
Công suất: 5.5 kW
Số Pha: 3 Pha
Điện áp: 400V
Kích thước:W (mm): 181.5 H (mm): 285 D (mm): 208
Mức độ sự bảo vệ: IP20
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0012C2S-2A 2.2kW 3 Pha 220V

FRN0012C2S-2A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 2.2
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 4.5
Mã sản phẩm: FRN0012C2S-2A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

9.872.000 đ 5.233.000 đ

Biến tần Fuji FRN0012C2S-7A 2.2kW 1 Pha 220V

FRN0012C2S-7A

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 2.2
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 4.5
Mã sản phẩm: FRN0012C2S-7A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

10.383.000 đ 3.292.000 đ

Biến tần Fuji FRN0012E2S-2GB 3kW 3 Pha 220V

FRN0012E2S-2GB

SKU: FRN0012E2S-2GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0012E2S-4GB 5.5kW 3 Pha 380V

FRN0012E2S-4GB

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
2.2
-Normal duty (KW): 5.5
-Heavy duty (KW): 5.5
-High carrier frequency normal duty (KW): 5.5
-High carrier frequency heavy duty (KW): 4
Mã sản phẩm: FRN0012E2S-4GB
Nhà sản xuất: FujiChất lượng: Mới 100%Bảo hành : Chính hãngChứng từ : CO CQ hóa đơn VAT
12.865.000 đ 6.371.000 đ

Biến tần Fuji FRN0013C2S-4A 5.5kW 3 Pha 380V

FRN0013C2S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 5.5
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 9.9
Mã sản phẩm: FRN0013C2S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

6.146.000 đ

Biến tần Fuji FRN0018C2S-4A 7.5kW 3 Pha 380V

FRN0018C2S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 7.5
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 13.0
Mã sản phẩm: FRN0018C2S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

6.970.000 đ

Biến tần Fuji FRN0018F2E-4G 7.5kW 3 Pha 380V

FRN0018F2E-4G

Hãng sản xuất: Fuji
SKU: FRN0018F2E-4G
Công suất: 7.5 kW
Số Pha: 3 Pha
Điện áp: 400V
Kích thước:W (mm): 181.5 H (mm): 285 D (mm): 208
Mức độ sự bảo vệ: IP20
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0020C2S-2A 3.7kW 3 Pha 220V

FRN0020C2S-2A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 3.7
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 7.2
Mã sản phẩm: FRN0020C2S-2A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

12.055.000 đ 6.390.000 đ

Biến tần Fuji FRN0020E2S-2GB 5.5kW 3 Pha 220V

FRN0020E2S-2GB

SKU: FRN0020E2S-2GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0022E2S-4GB 11kW 3 Pha 380V

FRN0022E2S-4GB

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
-Normal duty (KW): 11
-Heavy duty (KW): 7.5
-High carrier frequency normal duty (KW): 7.5
-High carrier frequency heavy duty (KW): 6
Mã sản phẩm: FRN0022E2S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

16.088.000 đ 9.250.000 đ

Biến tần Fuji FRN0023F2E-4G 11kW 3 Pha 380V

FRN0023F2E-4G

Hãng sản xuất: Fuji
SKU: FRN0023F2E-4G
Công suất: 11 kW
Số Pha: 3 Pha
Điện áp: 400V
Kích thước:W (mm): 220 H (mm): 332 D (mm): 245
Mức độ sự bảo vệ: IP20
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0024C2S-4A 11kW 3 Pha 380V

FRN0024C2S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 11
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 18.0
Mã sản phẩm: FRN0024C2S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0025C2S-2A 5.5kW 3 Pha 220V

FRN0025C2S-2A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 5.5
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 9.5
Mã sản phẩm: FRN0025C2S-2A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0029E2S-4GB 15kW 3 Pha 380V

FRN0029E2S-4GB

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
5.5
-Normal duty (KW): 15
-Heavy duty (KW): 11
-High carrier frequency normal duty (KW): 11
-High carrier frequency heavy duty (KW): 8
Mã sản phẩm: FRN0029E2S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

18.077.000 đ 9.581.000 đ

Biến tần Fuji FRN0030C2S-4A 15kW 3 Pha 380V

FRN0030C2S-4A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 15
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 22.0
Mã sản phẩm: FRN0030C2S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0030E2S-2A 7.5kW 3 Pha 220V

FRN0030E2S-2A

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz
280
-High carrier frequency normal duty (KW): 7.5
-High carrier frequency heavy duty (KW): 6
Mã sản phẩm: FRN0030E2S-2GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ

Biến tần Fuji FRN0030E2S-2GB 7.5kW 3 Pha 220V

FRN0030E2S-2GB

SKU: FRN0030E2S-2GB
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

100 đ