PLC Mitsubishi A

Picture of Bộ điều khiển vị trí Mitsubishi A1SD75M2

Bộ điều khiển vị trí Mitsubis...

Bộ điều khiển vị trí A1SD75M2 PLC tương thích: QnAS, AnS 2 trục điều khiển Điều khiển n...

Đặt mua

Bộ điều khiển vị trí Mitsubis...

Bộ điều khiển vị trí A1SD75M2 PLC tương thích: QnAS, AnS 2 trục điều khiển Điều khiển n...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào Mitsubishi A1SX41-S1

Bộ ngõ vào Mitsubishi A1SX41-...

Bộ ngõ vào A1SX41-S1 Số ngõ vào: 32, DC(sink) Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ vào:...

Đặt mua

Bộ ngõ vào Mitsubishi A1SX41-...

Bộ ngõ vào A1SX41-S1 Số ngõ vào: 32, DC(sink) Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ vào:...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào Mitsubishi AX10

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX10

Bộ ngõ vào AX10 Số ngõ vào: 10, AC Điện áp ngõ vào: 100~120VAC Dòng điện ngõ vào: 10mA

Đặt mua

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX10

Bộ ngõ vào AX10 Số ngõ vào: 10, AC Điện áp ngõ vào: 100~120VAC Dòng điện ngõ vào: 10mA

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào Mitsubishi AX31C

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX31C

Bộ ngõ vào AX31C Số ngõ vào: 32, AC Điện áp ngõ vào: 12/24VAC Dòng điện ngõ vào: 10mA

Đặt mua

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX31C

Bộ ngõ vào AX31C Số ngõ vào: 32, AC Điện áp ngõ vào: 12/24VAC Dòng điện ngõ vào: 10mA

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào Mitsubishi AX41

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX41

Bộ ngõ vào AX41 Số ngõ vào: 32, DC(sink) Điện áp ngõ vào: 12/24VDC Dòng điện ngõ vào: 4...

Đặt mua

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX41

Bộ ngõ vào AX41 Số ngõ vào: 32, DC(sink) Điện áp ngõ vào: 12/24VDC Dòng điện ngõ vào: 4...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào Mitsubishi AX41C

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX41C

Bộ ngõ vào AX41C Số ngõ vào: 32, DC (sink) Điện áp ngõ vào: 12/24VDC Dòng điện ngõ vào:...

Đặt mua

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX41C

Bộ ngõ vào AX41C Số ngõ vào: 32, DC (sink) Điện áp ngõ vào: 12/24VDC Dòng điện ngõ vào:...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào Mitsubishi AX81

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX81

Bộ ngõ vào AX81 Số ngõ vào: 32, DC(source) Điện áp ngõ vào: 12/24VDC Dòng điện ngõ vào:...

Đặt mua

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX81

Bộ ngõ vào AX81 Số ngõ vào: 32, DC(source) Điện áp ngõ vào: 12/24VDC Dòng điện ngõ vào:...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào Mitsubishi AX81C

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX81C

Bộ ngõ vào AX81C Số ngõ vào: 32, DC(sink/source) Điện áp ngõ vào: 12/24VDC Dòng điện ng...

Đặt mua

Bộ ngõ vào Mitsubishi AX81C

Bộ ngõ vào AX81C Số ngõ vào: 32, DC(sink/source) Điện áp ngõ vào: 12/24VDC Dòng điện ng...

Đặt mua
Picture of Cáp mở rộng Mitsubishi A1SC07B

Cáp mở rộng Mitsubishi A1SC0...

Cáp A1SC07B kết nối từ khối cơ bản chính đến khối cơ bản mở rộng (loại AnSH/QnAS(H)) Chiề...

Đặt mua

Cáp mở rộng Mitsubishi A1SC0...

Cáp A1SC07B kết nối từ khối cơ bản chính đến khối cơ bản mở rộng (loại AnSH/QnAS(H)) Chiề...

Đặt mua
Picture of Cáp mở rộng Mitsubishi A1SC07NB

Cáp mở rộng Mitsubishi A1SC0...

Cáp A1SC07NB dùng cho khối cơ bản mở rộng loại AnSH/QnAS(H) kết nối đến tất cả các PLC loạ...

Đặt mua

Cáp mở rộng Mitsubishi A1SC0...

Cáp A1SC07NB dùng cho khối cơ bản mở rộng loại AnSH/QnAS(H) kết nối đến tất cả các PLC loạ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi A1SHCPU

PLC Mitsubishi A1SHCPU

PLC A1SHCPU Tổng số I/O : 256 max. Loại bộ nhớ: RAM, EPROM, EEPROM Dung lượng bộ ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi A1SHCPU

PLC A1SHCPU Tổng số I/O : 256 max. Loại bộ nhớ: RAM, EPROM, EEPROM Dung lượng bộ ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi A2ACPU

PLC Mitsubishi A2ACPU

PLC A2ACPU Số lượng I/O: 512 max. Dung lượng nhớ : 448kbyte Dung lượng chương trình PLC...

Đặt mua

PLC Mitsubishi A2ACPU

PLC A2ACPU Số lượng I/O: 512 max. Dung lượng nhớ : 448kbyte Dung lượng chương trình PLC...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi Output Unit A- AY40

PLC Mitsubishi Output Unit A-...

Bộ ngõ ra AY40 Số ngõ ra: 16, transistor(sink) Điện áp ngõ ra: 12/24VDC Dòng điện ngõ r...

Đặt mua

PLC Mitsubishi Output Unit A-...

Bộ ngõ ra AY40 Số ngõ ra: 16, transistor(sink) Điện áp ngõ ra: 12/24VDC Dòng điện ngõ r...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi Output Unit AY11

PLC Mitsubishi Output Unit AY...

Bộ ngõ ra AY11 Số ngõ ra: 16, relay Điện áp ngõ ra: 240VAC/ 24VDC Dòng điện ngõ ra: 2A

Đặt mua

PLC Mitsubishi Output Unit AY...

Bộ ngõ ra AY11 Số ngõ ra: 16, relay Điện áp ngõ ra: 240VAC/ 24VDC Dòng điện ngõ ra: 2A

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi Power Supply A1S62PEC

PLC Mitsubishi Power Supply ...

Bộ nguồn A1S62PEC Loại PLC tương thích: QnAS, AnS Điện áp ngõ vào: 100~240 VAC, 50/60 H...

Đặt mua

PLC Mitsubishi Power Supply ...

Bộ nguồn A1S62PEC Loại PLC tương thích: QnAS, AnS Điện áp ngõ vào: 100~240 VAC, 50/60 H...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi Power Supply A1S63P

PLC Mitsubishi Power Supply ...

Bộ nguồn A1S63P Điện áp ngõ vào: 24VDC Điện áp ra: 5 VDC Dòng ngõ ra: 3A Khối lượng (k...

Đặt mua

PLC Mitsubishi Power Supply ...

Bộ nguồn A1S63P Điện áp ngõ vào: 24VDC Điện áp ra: 5 VDC Dòng ngõ ra: 3A Khối lượng (k...

Đặt mua
Picture of BATERY Mitsubishi A6BAT

BATERY Mitsubishi A6BAT

BATERY Mitsubishi A6BAT. SPEC1: BATERY FOR A-PLC.

Đặt mua

BATERY Mitsubishi A6BAT

BATERY Mitsubishi A6BAT. SPEC1: BATERY FOR A-PLC.

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển đổi DAC Mitsubishi - A0J2-62DA

Bộ chuyển đổi DAC Mitsubishi -...

Bộ chuyển đổi DAC A0J2-62DA • Số ngõ ra tương tự: 2 • Ngõ vào số: -2000~+2000 • ...

Đặt mua

Bộ chuyển đổi DAC Mitsubishi -...

Bộ chuyển đổi DAC A0J2-62DA • Số ngõ ra tương tự: 2 • Ngõ vào số: -2000~+2000 • ...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển đổi Mitsubishi ADC A0J2-68AD

Bộ chuyển đổi Mitsubishi ADC A...

Bộ chuyển đổi ADC A0J2-68AD • Số ngõ vào tương tự: 8 • Ngõ vào điện áp hoặc dòng (...

Đặt mua

Bộ chuyển đổi Mitsubishi ADC A...

Bộ chuyển đổi ADC A0J2-68AD • Số ngõ vào tương tự: 8 • Ngõ vào điện áp hoặc dòng (...

Đặt mua
Picture of Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A1SD61

Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A...

Bộ đếm tốc độ cao A1SD61 Loại PLC tương thích: QnAS, AnS Số ngõ vào đếm:1 Mức tín hiệu ...

Đặt mua

Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A...

Bộ đếm tốc độ cao A1SD61 Loại PLC tương thích: QnAS, AnS Số ngõ vào đếm:1 Mức tín hiệu ...

Đặt mua
Picture of Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A1SD62

Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A...

Bộ đếm tốc độ cao A1SD62 PLC tương thích: QnAS, AnS 2 kênh ngõ vào đếm Tín hiệu vào: 5/...

Đặt mua

Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A...

Bộ đếm tốc độ cao A1SD62 PLC tương thích: QnAS, AnS 2 kênh ngõ vào đếm Tín hiệu vào: 5/...

Đặt mua
Picture of Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A1SD62D

Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A...

Bộ đếm tốc độ cao A1SD62D PLC tương thích: QnAS, AnS 2 kênh ngõ vào đếm Tín hiệu vào: R...

Đặt mua

Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A...

Bộ đếm tốc độ cao A1SD62D PLC tương thích: QnAS, AnS 2 kênh ngõ vào đếm Tín hiệu vào: R...

Đặt mua
Picture of Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A1SD62E

Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A...

Bộ đếm tốc độ cao A1SD62E PLC tương thích: QnAS, AnS 2 kênh ngõ vào đếm Tín hiệu vào: 5...

Đặt mua

Bộ đếm tốc độ cao Mitsubishi A...

Bộ đếm tốc độ cao A1SD62E PLC tương thích: QnAS, AnS 2 kênh ngõ vào đếm Tín hiệu vào: 5...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển chuyển động Mitsubishi A1SD778M

Bộ điều khiển chuyển động Mits...

Bộ điều khiển chuyển động A1SD778M PLC tương thích: QnAS, AnS 8 trục điều khiển Tương t...

Đặt mua

Bộ điều khiển chuyển động Mits...

Bộ điều khiển chuyển động A1SD778M PLC tương thích: QnAS, AnS 8 trục điều khiển Tương t...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển vị trí Mitsubishi A1SD70

Bộ điều khiển vị trí Mitsubish...

Bộ điều khiển vị trí A1SD70 PLC tương thích: QnAS, AnS Điều khiển đơn trục Cho phép đặt...

Đặt mua

Bộ điều khiển vị trí Mitsubish...

Bộ điều khiển vị trí A1SD70 PLC tương thích: QnAS, AnS Điều khiển đơn trục Cho phép đặt...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển vị trí Mitsubishi A1SD75M1

Bộ điều khiển vị trí Mitsubish...

Bộ điều khiển vị trí A1SD75M1 PLC tương thích: QnAS, AnS Điều khiển đơn trục Cho phép đ...

Đặt mua

Bộ điều khiển vị trí Mitsubish...

Bộ điều khiển vị trí A1SD75M1 PLC tương thích: QnAS, AnS Điều khiển đơn trục Cho phép đ...

Đặt mua