MCB BKN

Picture of BKN-b LS 2P b 63A

BKN-b LS 2P b 63A

BKN-b LS 2P b 63A

Đặt mua

181.000 đ

BKN-b LS 2P b 63A

181.000 đ

BKN-b LS 2P b 63A

Đặt mua
Picture of MCB 1P LS 125A, 10kA, BKH 1P

MCB 1P LS 125A, 10kA, BKH 1P

Number of poles: 1 pole Rated current: 125A Cutting Line: 10kA Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua

330.000 đ

MCB 1P LS 125A, 10kA, BKH 1P

330.000 đ

Number of poles: 1 pole Rated current: 125A Cutting Line: 10kA Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua
Picture of MCB 1P LS, BKNb 1P,63A,10KA

MCB 1P LS, BKNb 1P,63A,10KA

MCB dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòn...

Đặt mua

119.000 đ

MCB 1P LS, BKNb 1P,63A,10KA

119.000 đ

MCB dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòn...

Đặt mua
Picture of MCB 2P LS 125A, 10kA, BKH 2P

MCB 2P LS 125A, 10kA, BKH 2P

Number of poles: 2 pole Rated current: 125A Cutting Line: 10kA Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua

467.000 đ

MCB 2P LS 125A, 10kA, BKH 2P

467.000 đ

Number of poles: 2 pole Rated current: 125A Cutting Line: 10kA Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua
Picture of MCB 3P LS 125A, 10kA, BKH 3P

MCB 3P LS 125A, 10kA, BKH 3P

Number of poles: 3 pole Rated current: 125A Cutting Line: 10kA Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua

737.000 đ

MCB 3P LS 125A, 10kA, BKH 3P

737.000 đ

Number of poles: 3 pole Rated current: 125A Cutting Line: 10kA Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua
Picture of MCB 3P LS, BKNb 3P,63A,10KA

MCB 3P LS, BKNb 3P,63A,10KA

MCB dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòn...

Đặt mua

440.000 đ

MCB 3P LS, BKNb 3P,63A,10KA

440.000 đ

MCB dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòn...

Đặt mua
Picture of MCB 4P LS 125A, 10kA, BKH 4P

MCB 4P LS 125A, 10kA, BKH 4P

Number of poles: 4 pole Rated current: 125A Cutting Line: 10kA Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua

864.000 đ

MCB 4P LS 125A, 10kA, BKH 4P

864.000 đ

Number of poles: 4 pole Rated current: 125A Cutting Line: 10kA Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua
Picture of MCB 4P LS, BKNb 4P,63A,10KA

MCB 4P LS, BKNb 4P,63A,10KA

MCB dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòn...

Đặt mua

635.000 đ

MCB 4P LS, BKNb 4P,63A,10KA

635.000 đ

MCB dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòn...

Đặt mua
Picture of MCB BF101a 100A

MCB BF101a 100A

MCB BF101a 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB BF101a 100A

0 đ

MCB BF101a 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB BF101a 60A

MCB BF101a 60A

MCB BF101a 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn ...

Đặt mua

0 đ

MCB BF101a 60A

0 đ

MCB BF101a 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCB BF101a 75A

MCB BF101a 75A

MCB BF101a 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn ...

Đặt mua

0 đ

MCB BF101a 75A

0 đ

MCB BF101a 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCB BF51a 15A

MCB BF51a 15A

MCB BF51a 15A Dòng điện định mức: 15 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn m...

Đặt mua

0 đ

MCB BF51a 15A

0 đ

MCB BF51a 15A Dòng điện định mức: 15 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn m...

Đặt mua
Picture of MCB BF51a 20A

MCB BF51a 20A

MCB BF51a 20A Dòng điện định mức: 20 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn m...

Đặt mua

0 đ

MCB BF51a 20A

0 đ

MCB BF51a 20A Dòng điện định mức: 20 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn m...

Đặt mua
Picture of MCB BF51a 30A

MCB BF51a 30A

MCB BF51a 30A Dòng điện định mức: 30 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn m...

Đặt mua

0 đ

MCB BF51a 30A

0 đ

MCB BF51a 30A Dòng điện định mức: 30 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn m...

Đặt mua
Picture of MCB BF51a 40A

MCB BF51a 40A

MCB BF51a 40A Dòng điện định mức: 40 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn m...

Đặt mua

0 đ

MCB BF51a 40A

0 đ

MCB BF51a 40A Dòng điện định mức: 40 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn m...

Đặt mua
Picture of MCB BF51a 50A

MCB BF51a 50A

MCB BF51a 50A Dòng điện định mức: 50 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn m...

Đặt mua

0 đ

MCB BF51a 50A

0 đ

MCB BF51a 50A Dòng điện định mức: 50 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn m...

Đặt mua
Picture of MCB LS  BKN 1P B63A

MCB LS BKN 1P B63A

MCB LS BKN 1P B63A Có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch Số cực: 1P Điện áp ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BKN 1P B63A

0 đ

MCB LS BKN 1P B63A Có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch Số cực: 1P Điện áp ...

Đặt mua
Picture of MCB LS  BKN 1P C6A

MCB LS BKN 1P C6A

MCB LS BKN 1P C6A Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch Số cực ( pha ): 1P Dòng định mức: 6...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BKN 1P C6A

0 đ

MCB LS BKN 1P C6A Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch Số cực ( pha ): 1P Dòng định mức: 6...

Đặt mua
Picture of MCB LS  BKN 1P D4A

MCB LS BKN 1P D4A

MCB LS BKN 1P D4A Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch Số cực ( pha ): 1P Dòng định mức: ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BKN 1P D4A

0 đ

MCB LS BKN 1P D4A Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch Số cực ( pha ): 1P Dòng định mức: ...

Đặt mua
Picture of MCB LS  BKN 1P+N B25A

MCB LS BKN 1P+N B25A

MCB LS BKN 1P+N B25A Có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch Số cực: 1P+N Điện ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BKN 1P+N B25A

0 đ

MCB LS BKN 1P+N B25A Có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch Số cực: 1P+N Điện ...

Đặt mua
Picture of MCB LS  BKN 3P B4A

MCB LS BKN 3P B4A

MCB LS BKN 3P B4A Có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch Số cực: 3P Điện áp đ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BKN 3P B4A

0 đ

MCB LS BKN 3P B4A Có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch Số cực: 3P Điện áp đ...

Đặt mua
Picture of MCB LS  BKN 3P+N B50A

MCB LS BKN 3P+N B50A

MCB LS BKN 3P+N B50A Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch Số cực: BKN 3P+N Điện áp định mứ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BKN 3P+N B50A

0 đ

MCB LS BKN 3P+N B50A Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch Số cực: BKN 3P+N Điện áp định mứ...

Đặt mua
Picture of MCB LS  BKN 3P+N C2A

MCB LS BKN 3P+N C2A

MCB LS BKN 3P+N C2A Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch Số cực ( pha ): 3P+N Dòng định m...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BKN 3P+N C2A

0 đ

MCB LS BKN 3P+N C2A Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch Số cực ( pha ): 3P+N Dòng định m...

Đặt mua
Picture of MCB LS  BKN 3P+N D25A

MCB LS BKN 3P+N D25A

MCB LS BKN 3P+N D25A Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch Số cực ( pha ): 3P+N Dòng định m...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BKN 3P+N D25A

0 đ

MCB LS BKN 3P+N D25A Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch Số cực ( pha ): 3P+N Dòng định m...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF101c 100A

MCB LS BF101c 100A

MCB LS BF101c 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF101c 100A

0 đ

MCB LS BF101c 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF101c 60A

MCB LS BF101c 60A

MCB LS BF101c 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ n...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF101c 60A

0 đ

MCB LS BF101c 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ n...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF101c 75A

MCB LS BF101c 75A

MCB LS BF101c 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ n...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF101c 75A

0 đ

MCB LS BF101c 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ n...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF102a 100A

MCB LS BF102a 100A

MCB LS BF102a 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF102a 100A

0 đ

MCB LS BF102a 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF102a 60A

MCB LS BF102a 60A

MCB LS BF102a 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF102a 60A

0 đ

MCB LS BF102a 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF102a 75A

MCB LS BF102a 75A

MCB LS BF102a 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF102a 75A

0 đ

MCB LS BF102a 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF102c 100A

MCB LS BF102c 100A

MCB LS BF102c 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF102c 100A

0 đ

MCB LS BF102c 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF102c 60A

MCB LS BF102c 60A

MCB LS BF102c 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF102c 60A

0 đ

MCB LS BF102c 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF102c 75A

MCB LS BF102c 75A

MCB LS BF102c 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF102c 75A

0 đ

MCB LS BF102c 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF103a 100A

MCB LS BF103a 100A

MCB LS BF103a 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF103a 100A

0 đ

MCB LS BF103a 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF103a 60A

MCB LS BF103a 60A

MCB LS BF103a 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF103a 60A

0 đ

MCB LS BF103a 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF103a 75A

MCB LS BF103a 75A

MCB LS BF103a 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF103a 75A

0 đ

MCB LS BF103a 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ng...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF103c 100A

MCB LS BF103c 100A

MCB LS BF103c 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF103c 100A

0 đ

MCB LS BF103c 100A Dòng điện định mức: 100 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF103c 60A

MCB LS BF103c 60A

MCB LS BF103c 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ n...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF103c 60A

0 đ

MCB LS BF103c 60A Dòng điện định mức: 60 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ n...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF103c 75A

MCB LS BF103c 75A

MCB LS BF103c 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ n...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF103c 75A

0 đ

MCB LS BF103c 75A Dòng điện định mức: 75 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ n...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF51a 10A

MCB LS BF51a 10A

MCB LS BF51a 10A Dòng điện định mức: 10 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF51a 10A

0 đ

MCB LS BF51a 10A Dòng điện định mức: 10 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF51c 10A

MCB LS BF51c 10A

MCB LS BF51c 10A Dòng điện định mức: 10 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF51c 10A

0 đ

MCB LS BF51c 10A Dòng điện định mức: 10 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF51c 15A

MCB LS BF51c 15A

MCB LS BF51c 15A Dòng điện định mức: 15 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF51c 15A

0 đ

MCB LS BF51c 15A Dòng điện định mức: 15 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF51c 20A

MCB LS BF51c 20A

MCB LS BF51c 20A Dòng điện định mức: 20 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF51c 20A

0 đ

MCB LS BF51c 20A Dòng điện định mức: 20 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF51c 30A

MCB LS BF51c 30A

MCB LS BF51c 30A Dòng điện định mức: 30 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF51c 30A

0 đ

MCB LS BF51c 30A Dòng điện định mức: 30 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF51c 40A

MCB LS BF51c 40A

MCB LS BF51c 40A Dòng điện định mức: 40 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF51c 40A

0 đ

MCB LS BF51c 40A Dòng điện định mức: 40 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF51c 50A

MCB LS BF51c 50A

MCB LS BF51c 50A Dòng điện định mức: 50 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF51c 50A

0 đ

MCB LS BF51c 50A Dòng điện định mức: 50 A Số cực: 1P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52a 10A

MCB LS BF52a 10A

MCB LS BF52a 10A Dòng điện định mức: 10 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52a 10A

0 đ

MCB LS BF52a 10A Dòng điện định mức: 10 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52a 15A

MCB LS BF52a 15A

MCB LS BF52a 15A Dòng điện định mức: 15 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52a 15A

0 đ

MCB LS BF52a 15A Dòng điện định mức: 15 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52a 20A

MCB LS BF52a 20A

MCB LS BF52a 20A Dòng điện định mức: 20 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52a 20A

0 đ

MCB LS BF52a 20A Dòng điện định mức: 20 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52a 30A

MCB LS BF52a 30A

MCB LS BF52a 30A Dòng điện định mức: 30 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52a 30A

0 đ

MCB LS BF52a 30A Dòng điện định mức: 30 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52a 40A

MCB LS BF52a 40A

MCB LS BF52a 40A Dòng điện định mức: 40 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52a 40A

0 đ

MCB LS BF52a 40A Dòng điện định mức: 40 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52a 50A

MCB LS BF52a 50A

MCB LS BF52a 50A Dòng điện định mức: 50 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52a 50A

0 đ

MCB LS BF52a 50A Dòng điện định mức: 50 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52c 10A

MCB LS BF52c 10A

MCB LS BF52c 10A Dòng điện định mức: 10 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52c 10A

0 đ

MCB LS BF52c 10A Dòng điện định mức: 10 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52c 15A

MCB LS BF52c 15A

MCB LS BF52c 15A Dòng điện định mức: 15 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52c 15A

0 đ

MCB LS BF52c 15A Dòng điện định mức: 15 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52c 20A

MCB LS BF52c 20A

MCB LS BF52c 20A Dòng điện định mức: 20 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52c 20A

0 đ

MCB LS BF52c 20A Dòng điện định mức: 20 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52c 30A

MCB LS BF52c 30A

MCB LS BF52c 30A Dòng điện định mức: 30 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52c 30A

0 đ

MCB LS BF52c 30A Dòng điện định mức: 30 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52c 40A

MCB LS BF52c 40A

MCB LS BF52c 40A Dòng điện định mức: 40 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52c 40A

0 đ

MCB LS BF52c 40A Dòng điện định mức: 40 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF52c 50A

MCB LS BF52c 50A

MCB LS BF52c 50A Dòng điện định mức: 50 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF52c 50A

0 đ

MCB LS BF52c 50A Dòng điện định mức: 50 A Số cực: 2P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF53a 10A

MCB LS BF53a 10A

MCB LS BF53a 10A Dòng điện định mức: 10 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF53a 10A

0 đ

MCB LS BF53a 10A Dòng điện định mức: 10 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua
Picture of MCB LS BF53a 15A

MCB LS BF53a 15A

MCB LS BF53a 15A Dòng điện định mức: 15 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua

0 đ

MCB LS BF53a 15A

0 đ

MCB LS BF53a 15A Dòng điện định mức: 15 A Số cực: 3P Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắ...

Đặt mua