MCCB Panasonic

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

MCCB Panasonic BBW240SKY 2P 40A

BBW240SKY
925.000 đ 699.300 đ

MCCB Panasonic BBW250SKY 2P 50A

BBW250SKY
925.000 đ 699.300 đ

MCCB Panasonic BBW260Y 2P 60A

BBW260Y
990.000 đ 748.440 đ

MCCB Panasonic BBW275SKY 2P 75A

BBW275SKY
1.720.000 đ 1.300.320 đ

MCCB Panasonic BBW310Y 3P 10A

BBW310Y
725.000 đ 548.100 đ

MCCB Panasonic BBW315Y 3P 15A

BBW315Y
725.000 đ 548.100 đ

MCCB Panasonic BBW3175KY 3P 175A

BBW3175KY
3.950.000 đ 2.986.200 đ

MCCB Panasonic BBW320Y 3P 20A

BBW320Y
725.000 đ 548.100 đ

MCCB Panasonic BBW3225KY 3P 225A

BBW3225KY
3.950.000 đ 2.986.200 đ

MCCB Panasonic BBW330Y 3P 30A

BBW330Y
725.000 đ 548.100 đ

MCCB Panasonic BBW3400KY 3P 400A

BBW3400KY
9.030.000 đ 6.826.680 đ

MCCB Panasonic BBW340SKY 3P 40A

BBW340SKY
1.180.000 đ 892.080 đ

MCCB Panasonic BBW350SKY 3P 50A

BBW350SKY
1.180.000 đ 892.080 đ

MCCB Panasonic BBW360SKY 3P 60A

BBW360SKY
1.180.000 đ 892.080 đ