Thấp nhất: 100 đ Cao nhất: 14.535.000 đ
₫100 ₫14535000

Đầu cáp, hộp nối

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Đầu cáp 24KV Ngoài trời (ABB)

SOT-24OutDoor
Đầu cáp đúc sẵn 24KV ngoài trời(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.
100 đ

Đầu cáp 24KV trong nhà (ABB)

SOT-24InDoor
Đầu cáp đúc sẵn24KV trong nhà(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.
100 đ

Đầu cáp 36KV Ngoài trời (ABB)

SOT-36OutDoor
Đầu cáp đúc sẵn 36KV ngoài trời(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.
100 đ

Đầu cáp 36KV trong nhà (ABB)

SOT-36InDoor
Đầu cáp đúc sẵn 36KV trong nhà(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.
100 đ

Đầu cáp Elbow 24KV 250A K156LR (Elastimold)

K156LR
- Đầu cáp ELBOW 24KV 250A K156LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và Máy biến áp sủ dụng bushing A - Đầu cáp sủ dụng cho cáp tiết diện từ 25 SQMM-120 Sqmm.
100 đ

Đầu cáp Elbow 24KV 250A RSES 5200 (Raychem)

ELBOW_RSES
Đầu cáp Elbow 24KV-250A dùng cho tủ RMU(Schneider,ABB..)cho cáp tiết diện từ 25SQMM đến 120Sqmm.
100 đ

Đầu cáp Elbow 24KV 630A K400LB (Elastimold)

K400LB
- Đầu cáp Elbow 24KV 630A-1250A K400LB hãng sản xuất Elastimold của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và các thiết bị điện sử dụng bushing C. - Đầu cáp sử dụng cho cáp tiết diện từ 35 SQMM-630 Sqmm.
100 đ

Đầu cáp Elbow 24KV-250A (Euromold)

K158LR
Đầu cáp dùng cho tủ RMU 24KV-250A. 1. Conductive EPDM insert. 2. Conductive EPDM jacket. 3. Insulating EPDM layer moulded between the insert and the jacket. 4. Type A - 250 A interface as described by CENELEC EN 50180 and 50181. 5. Conductor connector. 6. Earthing lead (-/G version only).
100 đ

Đầu cáp Straight 24KV 250A (Raychem)

Straight_RSSS
Đầu cáp thẳng 24KV 250A Dùng cho tủ RMU(Schneider,ABB..) cho cáp tiết diện từ 25SQMM đến 120Sqmm.
100 đ

Đầu cáp Straight 24KV 250A K151SR (Elastimold)

K151SR
- Đầu cáp thẳng 24KV 250A K151LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và Máy biến áp sủ dụng bushing A - Đầu cáp sủ dụng cho cáp tiết diện từ 25 SQMM-120 Sqmm.
100 đ

Đầu cáp Straight 24KV 250A K152SR (Elastimold)

K152SR
- Đầu cáp thẳng 24KV 250A K151LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và Máy biến áp sủ dụng bushing A,co test point - Đầu cáp sủ dụng cho cáp tiết diện từ 25 SQMM-120 Sqmm.
100 đ

Đầu cáp Tee 24KV 630A K455LR (Elastimold)

K455LR
- Đầu cáp Tee 24KV 630A-1250A K455LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và các thiết bị điện sử dụng bushing C - Đầu cáp sử dụng cho cáp tiết diện từ 35 SQMM-630 Sqmm.
100 đ

Đầu cáp Tee 36KV 630A M455LR (Elastimold)

M455LR
- Đầu cáp Tee 36KV 630A-1250A M455LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và các thiết bị điện sử dụng bushing C - Đầu cáp sử dụng cho cáp tiết diện từ 35 SQMM-630 Sqmm.
100 đ

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x120mm2 (Elastimold)

K456LR-H 2270-R
đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x120mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp: 6/10 (12) - 18/30 (36) kV Đấu nối vào tủ trung thế có Bushing type C: EN 50180, EN 50181 và DIN 47636. Type test: CENELEC HD 629.1
100 đ

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x400mm2 (Elastimold)

K456LR-LM 2360-R
đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x400mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp: 6/10 (12) - 18/30 (36) kV Đấu nối vào tủ trung thế có Bushing type C: EN 50180, EN 50181 và DIN 47636. Type test: CENELEC HD 629.1
100 đ

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x50mm2 (Elastimold)

K456LR-G 2230-R
Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x50mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp: 6/10 (12) - 18/30 (36) kV Đấu nối vào tủ trung thế có Bushing type C: EN 50180, EN 50181 và DIN 47636. Type test: CENELEC HD 629.1
100 đ

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x70mm2 (Elastimold)

K456LR-G 2250-R
Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x70mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp: 6/10 (12) - 18/30 (36) kV Đấu nối vào tủ trung thế có Bushing type C: EN 50180, EN 50181 và DIN 47636. Type test: CENELEC HD 629.1
100 đ

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x95mm2 (Elastimold)

K456LR-H 2260-R
Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x95mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp: 6/10 (12) - 18/30 (36) kV Đấu nối vào tủ trung thế có Bushing type C: EN 50180, EN 50181 và DIN 47636. Type test: CENELEC HD 629.1
100 đ

Đầu cáp T-Plug 24KV-K400LB-2310 (Elastimold)

K400LB-2310
Đầu cáp dùng cho tủ RMU 24KV-630A,sử dụng cho cáp tiết diện từ 50-630Sqmm. 1. Conductive EPDM insert. 2. Conductive EPDM jacket. 3. Insulating EPDM layer moulded between the insert and the jacket. 4. Type C - 630 A interface as described by CENELEC EN 50180 and 50181. 5. Conductor connector (not included in the standard kit). 6. Insulating plug. 7. Cable reducer. 8. Earth lead. 9. Transition contact M10/M16.
100 đ

Đầu cáp T-Plug 24KV-K456LR-2310R 630A (Elastimold)

K456LR-2310R
Đầu cáp dùng cho tủ RMU 24KV-630A cho cáp tiết diện 50-630Sqmm. A-Mô tả sản phẩm: 1. Conductive EPDM insert. 2. Conductive EPDM jacket. 3. Insulating EPDM layer moulded between the insert and the jacket. 4. Type C - 630 A interface as described by CENELEC EN 50180 and 50181. 5. Conductor connector (not included in the standard kit). 6. Insulating plug. 7. Cable reducer. 8. Earth lead. 9. Transition contact M10/M16.
100 đ

Đầu cáp T-Plug 36(42)KV 400A (Raychem)

36KV-RSTP-66xx
Đầu cáp T-plug 36(42)KV 400A nhập khẩu hãng RAYCHEM-Germany,sử dụng cho tủ RMU(Schneider,ABB...) và cho dây cáp tiết diện từ 25SQMM đến 300Sqmm.
100 đ

Đầu cáp T-Plug 36(42)KV 630A (Raychem)

36KV-RSTI-66xx
Đầu cáp T-plug 36(42)KV 630A nhập khẩu hãng RAYCHEM-Germany,sử dụng cho tủ RMU(Schneider,ABB...) và cho dây cáp tiết diện từ 25SQMM đến 300Sqmm.
100 đ

Đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x240mm2 (Elastimold)

M456LR-M 2310R
đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x240mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ đài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp: 6/10 (12) - 18/30 (36) kV Đấu nối vào tủ trung thế có Bushing type C: EN 50180, EN 50181 và DIN 47636. Type test: CENELEC HD 629.1
100 đ

Đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x70mm2 (Elastimold)

M456LR-K 2250R
đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x70mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ đài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp: 6/10 (12) - 18/30 (36) kV Đấu nối vào tủ trung thế có Bushing type C: EN 50180, EN 50181 và DIN 47636. Type test: CENELEC HD 629.1
100 đ

Đầu cáp T-Plug 36KV-630A (Euromold)

M430TB-630A
Đầu cáp dùng trong tủ RMU 36KV-630A. 1. Conductive EPDM insert. 2. Conductive EPDM jacket. 3. Insulating EPDM layer moulded between the insert and the jacket. 4. Type C - 630 A interface as described by CENELEC EN 50180 and 50181. 5. Conductor connector (not included in the standard kit). 6. Insulating plug. 7. Cable reducer. 8. Earth lead. 9. Transition contact M10/M16.
100 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (J) 6S-12-50-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 50mm2

3M QTII (J) 6S-12-50-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.280.000 đ 1.088.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (J)6S-32-50-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 50mm2

3M QTII (J)6S-32-50-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
4.740.000 đ 4.029.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K) 6S-12-120-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 120mm2

3M QTII (K) 6S-122-120-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.620.000 đ 1.377.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K) 6S-12-150-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 150mm2

3M QTII (K) 6S-12-150-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.620.000 đ 1.377.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K) 6S-12-185-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 185mm2

3M QTII (K) 6S-12-185-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.730.000 đ 1.470.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K) 6S-12-70-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 70mm2

3M QTII (K) 6S-12-70-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.460.000 đ 1.241.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K) 6S-12-95-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 95mm2

3M QTII (K) 6S-12-95-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.460.000 đ 1.241.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K)6S-32-185-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 185mm2

3M QTII (K)6S-32-185-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
6.060.000 đ 5.151.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (K)8S-33-70-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 70mm2

3M QTII (K)8S-33-70-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
7.340.000 đ 6.239.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (L) 6S-12-300-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 300mm2

3M QTII (L) 6S-12-300-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
2.310.000 đ 1.963.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (M) 6S-12-400-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 400mm2

3M QTII (M) 6S-12-400-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
3.410.000 đ 2.898.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (M) 6S-12-500-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 500mm2

3M QTII (M) 6S-12-500-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
3.520.000 đ 2.992.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (M) 6S-12-630-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 630mm2

3M QTII (M) 6S-12-630-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
3.700.000 đ 3.145.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII (X) Series 35kV

QTII (X) 8S-C3
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1, 3 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có hoặc không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
100 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(J) 6S-12-35-Cu(Al) 1 pha không giáp thép 35mm2

3M QTII(J) 6S-12-35-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, không có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
1.280.000 đ 1.088.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(J)6S-32 -35-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 35mm2

3M QTII(J)6S-32 -35-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
4.740.000 đ 4.029.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(J)8S-13-35-Cu(Al) 1 pha có giáp thép 35mm2

3M QTII(J)8S-13-35-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
2.080.000 đ 1.768.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(J)8S-13-50-Cu(Al)1 pha có giáp thép 50mm2

3M QTII(J)8S-13-50-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
2.080.000 đ 1.768.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(J)8S-33 -35-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 35mm2

3M QTII(J)8S-33 -35-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
6.990.000 đ 5.941.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(J)8S-33-50-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 50mm2

3M QTII(J)8S-33-50-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
6.990.000 đ 5.941.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)6S-32-120-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 120mm2

3M QTII(K)6S-32-120-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
5.780.000 đ 4.913.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)6S-32-150-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 150mm2

3M QTII(K)6S-32-150-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
5.950.000 đ 5.057.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)6S-32-70-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 70mm2

3M QTII(K)6S-32-70-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
5.140.000 đ 4.369.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)6S-32-95-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 95mm2

3M QTII(K)6S-32-95-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 24kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn...
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
5.260.000 đ 4.471.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)8S-13-120-Cu(Al) 1 pha có giáp thép 120mm2

3M QTII(K)8S-13-120-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
2.780.000 đ 2.363.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)8S-13-150-Cu(Al) 1 pha có giáp thép 150mm2

3M QTII(K)8S-13-150-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
2.780.000 đ 2.363.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)8S-13-185-Cu(Al) 1 pha có giáp thép 185mm2

3M QTII(K)8S-13-185-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
2.890.000 đ 2.456.500 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)8S-13-70-Cu(Al) 1 pha có giáp thép 70mm2

3M QTII(K)8S-13-70-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
2.080.000 đ 1.768.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)8S-13-95-Cu(Al) 1 pha có giáp thép 95mm2

3M QTII(K)8S-13-95-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 1 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
2.200.000 đ 1.870.000 đ

Đầu cáp co nguội ngoài trời 3M QTII(K)8S-33 -120-Cu(Al) 3 pha có giáp thép 120mm2

3M QTII(K)8S-33 -120-Cu(Al)
• Dùng cho cáp trung áp đến 35kV, sử dụng ngoài trời
• Cho cáp có cách điện: polyethylene, XLPE, EPR.
• Cho cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp.
• Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
• Lắp đặt cho những nơi có môi trường ô nhiễm, bụi bẩn ....
• Dùng để đấu nối vào các thiết bị đóng cắt, máy biến áp, mô-tơ, thanh cái, đường dây trên không
• Đáp ứng với các yêu cầu về bán kính uốn cong của tất cả các nhà sản xuất cáp
8.260.000 đ 7.021.000 đ