Hanyoung

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Bộ điều khiển cảm biến Hanyoung HPA-12

HPA-12
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. SENSOR CONTROLLER Sensing Method:Common. Khoảng cách phát hiện (mm):NPN/PNP.Nguồn cấp cho Sensor 12Vdc. Output: 1NO+1NC. Nguồn: 220Vac
371.000 đ

Bộ điều khiển cảm biến Hanyoung HPAN-C7

HPAN-C7
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. SENSOR CONTROLLER Sensing Method:Common. Khoảng cách phát hiện (mm):2 Input (NPN/PNP H:4-30Vdc L:0-2Vdc).Nguồn cấp cho Sensor 12Vdc. Output: 1 Output Relay or NPN(NO+NC). Nguồn: 100-240Vac
770.000 đ

Bộ điều khiển cảm biến Hanyoung HPAN-C7W

HPAN-C7W
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. SENSOR CONTROLLER Sensing Method:Connecting 2 internal sensor. Khoảng cách phát hiện (mm):2 Input (NPN/PNP H:4-30Vdc L:0-2Vdc).Nguồn cấp cho Sensor 12Vdc. Output: 2NO+2NC. Nguồn: 100-240Vac
770.000 đ

Bộ điều khiển cảm biến Hanyoung HPAN-CT7

HPAN-CT7
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. SENSOR CONTROLLER Sensing Method:Timer. Khoảng cách phát hiện (mm):2 Input (NPN/PNP H:4-30Vdc L:0-2Vdc).Nguồn cấp cho Sensor 12Vdc. Output: 1 Output Relay or NPN(NO+NC). Nguồn: 100-240Vac
920.000 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T12N

PAN20-T12N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 220mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :12 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T12P

PAN20-T12P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 220mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :12. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T16N

PAN20-T16N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 300mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :16 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T16P

PAN20-T16P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 300mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :16. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T20N

PAN20-T20N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 380mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :20 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T20P

PAN20-T20P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 380mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :20. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T24N

PAN20-T24N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 460mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :24 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T24P

PAN20-T24P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 460mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :24. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T28N

PAN20-T28N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 540mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :28 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T28P

PAN20-T28P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 540mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :28. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T32N

PAN20-T32N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 620mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :32 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T32P

PAN20-T32P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 620mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :32. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T36N

PAN20-T36N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 700mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :36 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T36P

PAN20-T36P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 700mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :36. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T40N

PAN20-T40N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 780mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :40 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T40P

PAN20-T40P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 780mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :40. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T44N

PAN20-T44N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 860mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :44 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T44P

PAN20-T44P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 860mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :44. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T48N

PAN20-T48N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 940mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :48 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T48P

PAN20-T48P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 940mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :48. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T8N

PAN20-T8N
Cảm biến quang Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 140mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :8 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
4.557.000 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN20-T8P

PAN20-T8P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 20mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 140mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 32mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :8 . Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T10N

PAN40-T10N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 360mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :10 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T10P

PAN40-T10P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 360mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :10 . Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T12N

PAN40-T12N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 440mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :12. Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T12P

PAN40-T12P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 440mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :12. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T14N

PAN40-T14N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 540mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :14 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T16N

PAN40-T16N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 600mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :16. Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T16P

PAN40-T16P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 600mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :16 . Output: PNN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T18N

PAN40-T18N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 680mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :18. Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T18P

PAN40-T18P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 680mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :18. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T20N

PAN40-T20N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 760mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :20. Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T20P

PAN40-T20P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 760mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :20. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T22N

PAN40-T22N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 840mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :22 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T22P

PAN40-T22P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 840mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :22. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T24N

PAN40-T24N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 920mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :24. Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T24P

PAN40-T24P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 920mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :24 . Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
20.323.000 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T4N

PAN40-T4N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 120mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :4 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T4P

PAN40-T4P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 120mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :4. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T6N

PAN40-T6N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 200mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :6 . Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T6P

PAN40-T6P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 200mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :6. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T8N

PAN40-T8N
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 280mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :8. Output: NPN / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAN40-T8P

PAN40-T8P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 280mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :8. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAS-T4N

PAS-T4N
Nhà sản xuất :Hanyoung/Hàn Quốc PAS SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Thu phát riêng Khoảng cách 2 trục quang học: 20mm Vật đục mờ Min 30mm Khoảng cách phát hiện 5m
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAS-T4P

PAS-T4P
Nhà sản xuất :Hanyoung/Hàn Quốc PAS SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Thu phát riêng Khoảng cách 2 trục quang học: 20mm Vật đục mờ Min 30mm Khoảng cách phát hiện 5m
100 đ

Cảm biến vùng Hanyoung PAS-T8P

PAS-T8P
Nhà sản xuất :Hanyoung/Hàn Quốc PAS SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Thu phát riêng Khoảng cách 2 trục quang học: 20mm Vật đục mờ Min 30mm Khoảng cách phát hiện 5m
100 đ

Cảm biến vùng HanyoungPAN40-T14P

PAN40-T14P
Cảm biến quang điện Hanyoung- Hàn Quốc Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. PAN SERIES - AREA SENSOR (CẢM BIẾN VÙNG) Sensing Method:Thu phát riêng, khoảng cách 2 trục quang học 40mm. Khoảng cách phát hiện (mm):Chiều cao 520mm.Phát hiện vật đục mờ min phi 52mm,khoảng cách phát hiện 7m số trục :14. Output: PNP / NO Nguồn: 12-24Vdc
100 đ