Products tagged with 'biến tần trung thế'

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E 11kW 15HP 3 Pha 380V

ATV310HD11N4E
20.240.000 đ 8.545.000 đ

Biến tần Schneider ATV310HU15N4E 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

ATV310HU15N4E
7.040.000 đ 2.972.200 đ

Biến tần Schneider ATV310HU22N4E 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

ATV310HU22N4E
8.470.000 đ 3.575.900 đ

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E 3kW 4HP 3 Pha 380V

ATV310HU30N4E
9.559.000 đ 4.035.600 đ

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E 4kW 5HP 3 Pha 380V

ATV310HU40N4E
10.516.000 đ 4.439.700 đ

Biến tần Schneider ATV310HU55N4E 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

ATV310HU55N4E
13.343.000 đ 5.633.200 đ

Biến tần Schneider ATV310HU75N4E 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

ATV310HU75N4E
16.049.000 đ 6.775.600 đ

Biến tần Schneider ATV340D11N4 11KW 3 Pha 380V

ATV340D11N4
28.017.000 đ 13.753.800 đ

Biến tần Schneider ATV340D11N4E 11KW 3 Pha 380V

ATV340D11N4E
33.220.000 đ 16.308.000 đ

Biến tần Schneider ATV340D15N4 15KW 3 Pha 380V

ATV340D15N4
30.492.000 đ 14.968.800 đ

Biến tần Schneider ATV340D15N4E 15KW 3 Pha 380V

ATV340D15N4E
38.115.000 đ 18.711.000 đ

Biến tần Schneider ATV340D18N4 18,5KW 3 Pha 380V

ATV340D18N4
32.263.000 đ 15.838.200 đ

Biến tần Schneider ATV340D18N4E 18,5KW 3 Pha 380V

ATV340D18N4E
45.573.000 đ 22.372.200 đ

Biến tần Schneider ATV340D22N4 22KW 3 Pha 380V

ATV340D22N4
39.072.000 đ 19.180.800 đ

Biến tần Schneider ATV340D22N4E 22KW 3 Pha 380V

ATV340D22N4E
48.851.000 đ 23.981.400 đ

Biến tần Schneider ATV340D30N4E 30KW 3 Pha 380V

ATV340D30N4E
51.964.000 đ 25.509.600 đ

Biến tần Schneider ATV340D37N4E 37KW 3 Pha 380V

ATV340D37N4E
62.700.000 đ 30.780.000 đ

Biến tần Schneider ATV340D45N4E 45KW 3 Pha 380V

ATV340D45N4E
80.927.000 đ 39.727.800 đ

Biến tần Schneider ATV340D55N4E 55KW 3 Pha 380V

ATV340D55N4E
90.475.000 đ 44.415.000 đ

Biến tần Schneider ATV340D75N4E 75KW 3 Pha 380V

ATV340D75N4E
110.099.000 đ 54.048.600 đ

Biến tần Schneider ATV340U07N4 0,75KW 3 Pha 380V

ATV340U07N4
13.915.000 đ 6.831.000 đ

Biến tần Schneider ATV340U07N4E 0,75KW 3 Pha 380V

ATV340U07N4E
19.778.000 đ 9.709.200 đ

Biến tần Schneider ATV340U15N4 1,5KW 3 Pha 380V

ATV340U15N4
14.630.000 đ 7.182.000 đ

Biến tần Schneider ATV340U15N4E 1,5KW 3 Pha 380V

ATV340U15N4E
20.790.000 đ 10.206.000 đ

Biến tần Schneider ATV340U22N4 2,2KW 3 Pha 380V

ATV340U22N4
15.631.000 đ 7.673.400 đ

Biến tần Schneider ATV340U22N4E 2,2KW 3 Pha 380V

ATV340U22N4E
22.220.000 đ 10.908.000 đ

Biến tần Schneider ATV340U30N4 3KW 3 Pha 380V

ATV340U30N4
16.731.000 đ 8.213.400 đ

Biến tần Schneider ATV340U30N4E 3KW 3 Pha 380V

ATV340U30N4E
23.771.000 đ 11.669.400 đ

Biến tần Schneider ATV340U40N4 4KW 3 Pha 380V

ATV340U40N4
17.292.000 đ 8.488.800 đ

Biến tần Schneider ATV340U40N4E 4KW 3 Pha 380V

ATV340U40N4E
24.728.000 đ 12.139.200 đ

Biến tần Schneider ATV340U55N4 5,5KW 3 Pha 380V

ATV340U55N4
19.393.000 đ 9.520.200 đ

Biến tần Schneider ATV340U55N4E 5,5KW 3 Pha 380V

ATV340U55N4E
26.136.000 đ 12.830.400 đ

Biến tần Schneider ATV340U75N4 7,5KW 3 Pha 380V

ATV340U75N4
22.022.000 đ 10.810.800 đ

Biến tần Schneider ATV340U75N4E 7,5KW 3 Pha 380V

ATV340U75N4E
27.533.000 đ 13.516.200 đ

Biến tần Schneider ATV610C11N4 110kW/90kW 3 Pha 380V

ATV610C11N4
158.840.000 đ 73.000.000 đ

Biến tần Schneider ATV610C13N4 132kW/110kW 3 Pha 380V

ATV610C13N4
171.644.000 đ 78.900.000 đ

Biến tần Schneider ATV610C16N4 160kW/132kW 3 Pha 380V

ATV610C16N4
193.237.000 đ 88.500.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D11N4 11kW/7.5kW 3 Pha 380V

ATV610D11N4
31.185.000 đ 14.300.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D15N4 15kW/11kW 3 Pha 380V

ATV610D15N4
33.176.000 đ 15.200.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D18N4 18.5kW/15kW 3 Pha 380V

ATV610D18N4
36.828.000 đ 16.900.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D22N4 22kW/18.5kW 3 Pha 380V

ATV610D22N4
38.962.000 đ 17.900.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D30N4 30kW/22kW 3 Pha 380V

ATV610D30N4
47.894.000 đ 22.000.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D37N4 37kW/30kW 3 Pha 380V

ATV610D37N4
59.730.000 đ 27.400.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D55N4 55kW/45kW 3 Pha 380V

ATV610D55N4
84.458.000 đ 38.500.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D75N4 75kW/55kW 3 Pha 380V

ATV610D75N4
101.343.000 đ 46.500.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D90N4 90kW/75kW 3 Pha 380V

ATV610D90N4
111.848.000 đ 51.200.000 đ

Biến tần Schneider ATV610U22N4 2.2kW/1.5kW 3 Pha 380V

ATV610U22N4
22.528.000 đ 10.360.000 đ

Biến tần Schneider ATV610U30N4 3kW/2.2kW 3 Pha 380V

ATV610U30N4
23.331.000 đ 10.700.000 đ

Biến tần Schneider ATV610U40N4 4kW/3kW 3 Pha 380V

ATV610U40N4
24.255.000 đ 11.150.000 đ

Biến tần Schneider ATV610U55N4 5.5kW/4kW 3 Pha 380V

ATV610U55N4
25.762.000 đ 11.800.000 đ

Biến tần Schneider ATV610U75N4 7.5kW/5.5kW 3 Pha 380V

ATV610U75N4
27.951.000 đ 12.800.000 đ