Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.
Thấp nhất: 5.737.000 đ Cao nhất: 45.321.000 đ
₫5737000 ₫45321000
Danh mục

Biến tần IG5A

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Biến tần LS 0.4 KW, 3P 200-240VAC, SV004IG5A-2

SV004IG5A-2
Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: 3 pha 200 - 240VAC
5.737.000 đ

Biến tần LS 0.75 KW, 3P 200-240VAC, SV008IG5A-2

SV008IG5A-2 [ LS ]
Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: 3 pha 200 - 240VAC
6.196.000 đ

Biến tần LS 1.5KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

SV015IG5A-2 [ LS ]
Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: 3 pha 200 - 240VAC
7.171.000 đ

Biến tần LS 11 KW, 3P 200-240VAC, SV110IG5A-2

SV110IG5A-2[ LS ]
Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: 3 pha 200 - 240VAC
28.742.000 đ

Biến tần LS 15 KW, 3P 200-240VAC, SV150IG5A-2

SV150IG5A-2[ LS ]
Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: 3 pha 200 - 240VAC
33.159.000 đ

Biến tần LS 18.5 KW, 3P 200-240VAC, SV185IG5A-2

SV185IG5A-2[ LS ]
Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: 3 pha 200 - 240VAC
38.207.000 đ

biến tần LS 2.2KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

SV022IG5A-2 [ LS ]
Mã hàng: SV022IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV022IG5A-2 Công suất: 2.2KW Nguồn cung cấp: 3 pha 200…240.
8.216.000 đ

Biến tần LS 22 KW, 3P 200-240VAC, SV220IG5A-2

SV220IG5A-2[ LS ]
Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: 3 pha 200 - 240VAC
45.321.000 đ

Biến tần LS 3.7KW Nguồn cấp: 3 pha 200 - 240VAC

SV037IG5A-2 [ LS ]
Mã hàng: SV037IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV037IG5A-2 Công suất: 3.7KW Nguồn cung cấp: 3 pha 200 - 240VAC
9.351.000 đ

Biến tần LS 4 KW, 3P 200-240VAC, SV040IG5A-2

SV040IG5A-2[ LS ]
Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: 3 pha 200 - 240VAC
9.351.000 đ

Biến tần LS 5.5KW Nguồn cấp: 3pha 220VAC

SV055iG5A-2 [ LS ]
Mã hàng: SV055iG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV055iG5A-2 Công suất: 5.5KW Nguồn cung cấp: 3 pha 220VAC
13.998.000 đ

Biến tần LS 7.5 KW, 3P 200-240VAC, SV075IG5A-2

SV075IG5A-2[ LS ]
Mã hàng: SV015IG5A-2 [ LS ] Biến tần LS SV015IG5A-2 Công suất: 1.5KW Nguồn cung cấp: 3 pha 200 - 240VAC
15.662.000 đ

Biến tần LS iG5, 0.37 kW, 3 pha 380 VAC

SV004iG5A-4 [ LS ]
6.506.000 đ

Biến tần LS iG5, 0.75 kW, 3 pha 380 VAC

SV008iG5A-4 [ LS ]
6.327.000 đ

Biến tần LS iG5, 11 kW, 3 pha 380 VAC

SV110IG5A-4 [ LS ]
25.764.000 đ

Biến tần LS iG5A, 1.5 kW 3 pha 380 VAC

SV015iG5A-4 [ LS ]
Mã hàng: SV015iG5A-4 [ LS ] Công suất: 1.5 kW Nguồn cung cấp: 3 pha 380…460. Phương pháp điều khiển: V/F. Ngõ vào Analog 4…20mA. Ngõ vào Analog 0…10V.
7.125.000 đ

Biến tần LS iG5A, 15kW 3 pha 380 VAC

SV150IG5A-4 [ LS ]
28.036.000 đ

Biến tần LS iG5A, 18.5kW 3 pha 380 VAC

SV185IG5A-4 [ LS ]
33.268.000 đ

Biến tần LS iG5A, 2.2 kW 3 pha 380 VAC

SV022iG5A-4 [ LS ]
8.106.000 đ

Biến tần LS iG5A, 22kW 3 pha 380 VAC

SV220iG5A-4 [ LS ]
36.124.000 đ

Biến tần LS iG5A, 3.7 kW 3 pha 380 VAC

SV037iG5A-4 [ LS ]
9.655.000 đ

Biến tần LS iG5A, 4.0 kW 3 pha 380 VAC

SV040iG5A-4 [ LS ]
9.655.000 đ

Biến tần LS iG5A, 5.5 kW 3 pha 380 VAC

SV055iG5A-4 [ LS ]
13.579.000 đ

Biến tần LS iG5A, 7.5 kW 3 pha 380 VAC

SV075iG5A-4 [ LS ]
14.818.000 đ

Biến tần LS SV022IP5A-2NE

SV022IP5A-2NE
Biến tần 3 pha 2.2KW( 1HP) điện áp 200-230VAC, tần số vào 50-60HZ, tần số ra 0.1-120HZ Optiona Loader ( keypad) V/F Sensorless vector control, VT dri, RS485 (LS Bus)
14.801.000 đ