Loại ngâm dầu

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Biến dòng EMIC 22kV ngâm dầu 2 mạch CT22-1CxODxx 1-400A EM5FB04 3-5 tỷ số (Ratio)

CT22-1CxODxx 1-400A EM5FB04
Máy biến dòng CTx-1CxODx ngâm dầu cách điện có điện áp đánh thủng cao, có tính chất cơ và điện rất tốt, sản phẩm được thiết kế phù hợp với điều kiện thời tiết nhiệt đới hóa và môi trường ô nhiễm nặng. Máy biến dòng CTx-1CxODx được thiết kế ba đến năm tỉ số, có thể thay đổi tỉ số bằng cách đổi nối phía thứ cấp và sơ cấp. Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 22kV ngâm dầu 2 mạch CT22-2CxODxC 1-400A EM5FB15

CT22-2CxODxC 1-400A EM5FB15
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 22kV ngâm dầu 2 mạch CT22-2CxODxC 200-1600A EM5FB18

CT22-2CxODxC 200-1600A EM5FB18
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 22kV ngâm dầu 2 mạch CT22-2CxODxx 1-400A EM5FB09

CT22-2CxODxx 1-400A EM5FB09
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 22kV ngâm dầu 3 mạch CT22-2CxODxx 200-1600A EM5FB21

CT22-2CxODxx 200-1600A EM5FB21
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 22kV ngâm dầu 3 mạch CT22-2CxODxx 200-1600A EM5FB24

CT22-2CxODxx 200-1600A EM5FB24
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 35kV ngâm dầu 1 mạch Đo lường CT35-1CxODxx 1-500A EM5KB01

CT35-1CxODxx 1-500A EM5KB01
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 35kV ngâm dầu 2 mạch CT35-1CxODxx 1-400A EM5KB04 3-5 tỷ số (Ratio)

CT35-1CxODxx 1-400A EM5KB04
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 35kV ngâm dầu 2 mạch CT35-2CxODxC 1-400A EM5KB15

CT35-2CxODxC 1-400A EM5KB15
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 35kV ngâm dầu 2 mạch CT35-2CxODxC 200-1600A EM5KB18

CT35-2CxODxC 200-1600A EM5KB18
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 35kV ngâm dầu 2 mạch CT35-2CxODxx 1-400A EM5KB09

CT35-2CxODxx 1-400A EM5KB09
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 35kV ngâm dầu 3 mạch CT35-2CxODxx 1-400A EM5KB21

CT35-2CxODxx 1-400A EM5KB21
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 35kV ngâm dầu 3 mạch CT35-2CxODxx 200-1600A EM5KB24

CT35-2CxODxx 200-1600A EM5KB24
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ

Biến dòng EMIC 6-22kV ngâm dầu 1 mạch Đo lường CT22-1CxODxx 1-500A EM5FB01

CT22-1CxODxx 1-500A EM5FB01
Cam kết hàng Chính hãng - Giá tốt - Chất lượng, chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: Mr.Minh 0963.212.935 || Ms Lan 0939.196.111 Email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tốt nhất.
100 đ