Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-3.7A

AC Reactor (ACR) 400V series
Nhà sản xuất: FUJI Electric
SKU: ACR4-3.7A
Mã hàng: ACR4-3.7A
Giá niêm yết: 8.495.000 đ
4.672.300 đ
Tag sản phẩm