Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-2.2A

AC Reactor (ACR) 400V series
Nhà sản xuất: FUJI Electric
SKU: ACR4-2.2A
Mã hàng: ACR4-2.2A
Giá niêm yết: 7.649.000 đ
4.207.000 đ
Tag sản phẩm