Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-18.5A

AC Reactor (ACR) 400V series
Nhà sản xuất: FUJI Electric
SKU: ACR4-18.5A
Mã hàng: ACR4-18.5A
Giá niêm yết: 14.016.000 đ
7.708.800 đ
Tag sản phẩm