Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

AC Reactor 400V series FUJI ACR4-15A

AC Reactor (ACR) 400V series
Nhà sản xuất: FUJI Electric
SKU: ACR4-15A
Mã hàng: ACR4-15A
Giá niêm yết: 12.746.000 đ
7.010.300 đ
Tag sản phẩm