Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-18.5A

AC Reactor (ACR) 200V series
Nhà sản xuất: FUJI Electric
SKU: ACR2-18.5A
Mã hàng: ACR2-18.5A
Giá niêm yết: 12.233.000 đ
6.728.200 đ
Tag sản phẩm