Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

AC Reactor 200V series FUJI ACR2-1.5A

AC Reactor (ACR) 200V series
Nhà sản xuất: FUJI Electric
SKU: ACR2-1.5A
Mã hàng: ACR2-1.5A
Giá niêm yết: 6.373.000 đ
3.505.200 đ
Tag sản phẩm