Vỏ tủ điện kín nước LSK

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015 300x300x150 Tole 1.5mm

LSK 33015-1.5mm
QUI CÁCH:300x300x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
371.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015 400x300x150 Tole 1.2mm

LSK 43015-1.2mm
QUI CÁCH:400x300x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
388.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44015 400x400x150 Tole 1.5mm

LSK 44015-1.5mm
QUI CÁCH:400x400x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
552.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025 700x500x250 Tole 1.5mm

LSK 75025-1.5mm
QUI CÁCH:700x500x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.175.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 106030 1000x600x300 Tole 1.5mm

LSK 106030-1.5mm
QUI CÁCH:1000x600x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.918.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 106030 1000x600x300 Tole 2 0mm

LSK 106030-2mm
QUI CÁCH:1000x600x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
2.441.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 108030 1000x800x300 Tole 2 0mm

LSK 108030-2mm
QUI CÁCH:800x600x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
3.059.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 108040 1000x800x400 Tole 2 0mm

LSK 108040-2mm
QUI CÁCH:1000x600x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
3.368.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 126040 1200x600x400 Tole 2 0mm

LSK 126040-2mm
QUI CÁCH:1200x600x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
3.162.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 128040 1200x800x400 Tole 2 0mm

LSK 128040-2mm
QUI CÁCH:1200x800x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
3.918.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 146040 1400x600x400 Tole 2 0mm

LSK 146040-2mm
QUI CÁCH:1400x600x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
3.609.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 146050 1400x600x500 Tole 2 0mm

LSK 146050-2mm
QUI CÁCH:1400x600x500. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
3.952.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 148040 1400x800x400 Tole 2 0mm

LSK 148040-2mm
QUI CÁCH:1400x800x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
4.468.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 148050 1400x800x500 Tole 2 0mm

LSK 148050-2mm
QUI CÁCH:1400x800x500. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
4.846.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 168040 1600x800x400 Tole 2 0mm

LSK 168040-2mm
QUI CÁCH:1600x800x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
5.017.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 168050 1600x800x500 Tole 2 0mm

LSK 168050-2mm
QUI CÁCH:1600x800x500. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
5.430.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32012 Tole 1.2mm

LSK 32012-1.2mm
QUI CÁCH:300x200x120. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
237.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32012 Tole 1.5mm

LSK 32012-1.5mm
QUI CÁCH:300x200x120. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
271.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32015 300x200x150 Tole 1.2mm

LSK 32015-1.2mm
QUI CÁCH:300x200x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
254.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32015 300x200x150 Tole 1.5mm

LSK 32015-1.5mm
QUI CÁCH:300x200x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
291.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015 300x300x150 Tole 1.2mm

LSK 33015-1.2mm
QUI CÁCH:300x300x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
321.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43012 Tole 1.2mm

LSK 43012-1.2mm
QUI CÁCH:400x300x120. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
363.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43012 Tole 1.5mm

LSK 43012-1.5mm
QUI CÁCH:400x300x120. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
424.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015 400x300x150 Tole 1.5mm

LSK 43015-1.5mm
QUI CÁCH:400x300x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
452.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015 400x400x150 Tole 1.2mm

LSK 44015-1.2mm
QUI CÁCH:400x400x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
470.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43020 400x300x200 Tole 1.2mm

LSK 43020-1.2mm
QUI CÁCH:400x300x200. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
426.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43020 400x300x200 Tole 1.5mm

LSK 43020-1.5mm
QUI CÁCH:400x300x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
499.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44020 400x400x200 Tole 1.2mm

LSK 44020-1.2mm
QUI CÁCH:400x400x200. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
515.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44020 400x400x200 Tole 1.5mm

LSK 44020-1.5mm
QUI CÁCH:400x400x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
606.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53012 Tole 1.2mm

LSK 53012-1.2mm
QUI CÁCH:500x300x120. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
427.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53012 Tole 1.5mm

LSK 53012-1.5mm
QUI CÁCH:500x300x120. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
500.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520 500x350x200 Tole 1.2mm

LSK 53520-1.2mm
QUI CÁCH:500x350x200. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
551.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520 500x350x200 Tole 1.5mm

LSK 53520-1.5mm
QUI CÁCH:500x350x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
650.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520 500x350x200 Tole 2 0mm

LSK 53520-2mm
QUI CÁCH:500x350x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
813.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525 500x350x250 Tole 1.5mm

LSK 53525-1.5mm
QUI CÁCH:500x350x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
706.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525 500x350x250 Tole 2 0mm

LSK 53525-2mm
QUI CÁCH:500x350x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
887.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525 600x400x250 Tole 1.5mm

LSK 64025-1.5mm
QUI CÁCH:600x400x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
887.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525 600x400x250 Tole 2 0mm

LSK 64025-2mm
QUI CÁCH:600x400x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.118.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 55020 500x500x200 Tole 1.5mm

LSK 55020-1.5mm
QUI CÁCH:500x500x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
841.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 55020 500x500x200 Tole 2 0mm

LSK 55020-2mm
QUI CÁCH:500x500x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.058.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64020 600x400x200 Tole 1.5mm

LSK 64020-1.5mm
QUI CÁCH:600x400x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
820.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64020 600x400x200 Tole 2 0mm

LSK 64020-2mm
QUI CÁCH:600x400x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.033.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64030 600x400x300 Tole 1.5mm

LSK 64030-1.5mm
QUI CÁCH:600x400x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
955.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64030 600x400x300 Tole 2 0mm

LSK 64030-2mm
QUI CÁCH:600x400x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.204.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 66020 600x600x200 Tole 1.5mm

LSK 66020-1.5mm
QUI CÁCH:600x600x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.114.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 66020 600x600x200 Tole 2 0mm

LSK 66020-2mm
QUI CÁCH:600x600x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.410.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75020 700x500x200 Tole 1.5mm

LSK 75020-1.5mm
QUI CÁCH:700x500x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.095.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75020 700x500x200 Tole 2 0mm

LSK 75020-2mm
QUI CÁCH:700x500x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.385.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025 700x500x250 Tole 2 0mm

LSK 75025-2mm
QUI CÁCH:700x500x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.488.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75030 700x500x300 Tole 1.5mm

LSK 75030-1.5mm
QUI CÁCH:700x500x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.255.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75030 700x500x300 Tole 2 0mm

LSK 75030-2mm
QUI CÁCH:700x500x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.590.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86020 800x600x200 Tole 1.5mm

LSK 86020-1.5mm
QUI CÁCH:800x600x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.409.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86020 800x600x200 Tole 2 0mm

LSK 86020-2mm
QUI CÁCH:800x600x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.788.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86025 800x600x250 Tole 1.5mm

LSK 86025-1.5mm
QUI CÁCH:800x600x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.503.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86025 800x600x250 Tole 2 0mm

LSK 86025-2mm
QUI CÁCH:800x600x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.909.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86030 800x600x300 Tole 1.5mm

LSK 86030-1.5mm
QUI CÁCH:800x600x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
1.596.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86030 800x600x300 Tole 2 0mm

LSK 86030-2mm
QUI CÁCH:800x600x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole các loại, sơn tĩnh điện màu RAL 7032.
2.029.000 đ