Vỏ tủ điện âm tường LSA

Picture of Tủ điện âm tường 1000x600x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường 1000x600x200,Tole 1.5mm

Quy cách:1000x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

2.243.000 đ

Tủ điện âm tường 1000x600x200,...

2.243.000 đ

Quy cách:1000x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường 700x500x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường 700x500x200,Tole 1.5mm

Quy cách:700x500x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

1.095.000 đ

Tủ điện âm tường 700x500x200,T...

1.095.000 đ

Quy cách:700x500x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 1000x600x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 1000x600x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 106020 Quy cách:1000x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua

2.167.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1000x600x...

2.167.000 đ

Mã hàng:LSA 106020 Quy cách:1000x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 1000x800x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 1000x800x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 108020 Quy cách:1000x800x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua

2.751.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1000x800x...

2.751.000 đ

Mã hàng:LSA 108020 Quy cách:1000x800x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 1200x600x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 1200x600x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 126020 Quy cách:1200x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua

2.544.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1200x600x...

2.544.000 đ

Mã hàng:LSA 126020 Quy cách:1200x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 1200x800x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 1200x800x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 126020 Quy cách:1200x800x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua

3.232.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 1200x800x...

3.232.000 đ

Mã hàng:LSA 126020 Quy cách:1200x800x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp ...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x200x120,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 300x200x120,Tole 1.2mm

Quy cách:300x200x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

237.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x1...

237.000 đ

Quy cách:300x200x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x200x120,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 300x200x120,Tole 1.5mm

Quy cách:300x200x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

271.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x1...

271.000 đ

Quy cách:300x200x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x200x150,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 300x200x150,Tole 1.2mm

Quy cách:300x200x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

254.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x1...

254.000 đ

Quy cách:300x200x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x200x150,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 300x200x150,Tole 1.5mm

Quy cách:300x200x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

291.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x200x1...

291.000 đ

Quy cách:300x200x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x300x150,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 300x300x150,Tole 1.2mm

Quy cách:300x300x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

321.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x300x1...

321.000 đ

Quy cách:300x300x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 300x300x150,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 300x300x150,Tole 1.5mm

Quy cách:300x300x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

371.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 300x300x1...

371.000 đ

Quy cách:300x300x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x120,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x120,Tole 1.2mm

Quy cách:400x300x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

363.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x1...

363.000 đ

Quy cách:400x300x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x120,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x120,Tole 1.5mm

Quy cách:400x300x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

424.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x1...

424.000 đ

Quy cách:400x300x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x150,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x150,Tole 1.2mm

Quy cách:400x300x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

386.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x1...

386.000 đ

Quy cách:400x300x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x150,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x150,Tole 1.5mm

Quy cách:400x300x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

452.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x1...

452.000 đ

Quy cách:400x300x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x200,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x200,Tole 1.2mm

Quy cách:400x300x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

426.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x2...

426.000 đ

Quy cách:400x300x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x300x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 400x300x200,Tole 1.5mm

Quy cách:400x300x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

499.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x300x2...

499.000 đ

Quy cách:400x300x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x400x150,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 400x400x150,Tole 1.2mm

Quy cách:400x400x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

470.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x1...

470.000 đ

Quy cách:400x400x150. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x400x150,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 400x400x150,Tole 1.5mm

Quy cách:400x400x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

552.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x1...

552.000 đ

Quy cách:400x400x150. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x400x200,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 400x400x200,Tole 1.2mm

Quy cách:400x400x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

515.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x2...

515.000 đ

Quy cách:400x400x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 400x400x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 400x400x200,Tole 1.5mm

Quy cách:400x400x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

606.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 400x400x2...

606.000 đ

Quy cách:400x400x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x300x120,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 500x300x120,Tole 1.2mm

Quy cách:500x300x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

427.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x300x1...

427.000 đ

Quy cách:500x300x120. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x300x120,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 500x300x120,Tole 1.5mm

Quy cách:500x300x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

500.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x300x1...

500.000 đ

Quy cách:500x300x120. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 1.2mm

Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 1.2mm

Quy cách:500x350x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

551.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x350x2...

551.000 đ

Quy cách:500x350x200. Tole 1.2 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 1.5mm

Quy cách:500x350x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

650.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x350x2...

650.000 đ

Quy cách:500x350x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 500x350x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 44020 Quy cách:500x350x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua

813.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x350x2...

813.000 đ

Mã hàng:LSA 44020 Quy cách:500x350x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x500x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 500x500x200,Tole 1.5mm

Quy cách:500x500x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

841.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x500x2...

841.000 đ

Quy cách:500x500x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 500x500x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 500x500x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 55020 Quy cách:500x500x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua

1.058.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 500x500x2...

1.058.000 đ

Mã hàng:LSA 55020 Quy cách:500x500x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 600x400x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 600x400x200,Tole 1.5mm

Quy cách:600x400x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

820.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x400x2...

820.000 đ

Quy cách:600x400x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 600x400x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 600x400x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 64020 Quy cách:600x400x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua

1.033.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x400x2...

1.033.000 đ

Mã hàng:LSA 64020 Quy cách:600x400x200 Tole 2.0 mm

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 600x600x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 600x600x200,Tole 1.5mm

Quy cách:600x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

1.114.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x600x2...

1.114.000 đ

Quy cách:600x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 600x600x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 600x600x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 66020. Quy cách:600x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp â...

Đặt mua

1.410.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 600x600x2...

1.410.000 đ

Mã hàng:LSA 66020. Quy cách:600x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp â...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 700x500x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 700x500x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 75020 Quy cách:700x500x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm...

Đặt mua

1.385.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 700x500x2...

1.385.000 đ

Mã hàng:LSA 75020 Quy cách:700x500x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm...

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 800x600x200,Tole 1.5mm

Tủ điện âm tường LSA 800x600x200,Tole 1.5mm

Quy cách:800x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua

1.838.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 800x600x2...

1.838.000 đ

Quy cách:800x600x200. Tole 1.5 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm tường .

Đặt mua
Picture of Tủ điện âm tường LSA 800x600x200,Tole 2.0 mm

Tủ điện âm tường LSA 800x600x200,Tole 2.0 mm

Mã hàng:LSA 86020 Quy cách:800x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm...

Đặt mua

1.788.000 đ

Tủ điện âm tường LSA 800x600x2...

1.788.000 đ

Mã hàng:LSA 86020 Quy cách:800x600x200. Tole 2.0 mm. Tủ điện vỏ kim loại . Loại nắp âm...

Đặt mua