Tủ ATS 4 cực

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT1000E04CP

1SCA022872R1500

Mã hàng: 1SCA022872R1500 [ ABB ]

Bộ chuyển nguồn bằng tay

ABB - 4P - OT1000E04CP

Dòng định mức: 1000A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20

Mã đặt hàng: 1SCA022872R1500

Liên hệ: 0963.212.935 để được hỗ trợ Tốt nhất

Sản phẩm có thể đặt hàng Online (giá chưa gồm Vat), vui lòng liên hệ để biết tiến độ đặt hàng cụ thể !

142.852.000 đ 78.568.600 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT100F4C

1SCA105019R1001
Công tắc chuyển đổi thủ công 100A, Tay cầm và trục cần được đặt hàng riêng, Chuyển tiếp mở
10.831.000 đ 5.957.050 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT1250E04CP

1SCA022872R1250
Công tắc chuyển đổi thủ công 1250A, 4 cực bao gồm tay cầm loại súng lục IP65 I-0-II bằng nhựa màu đen (xem bảng bên dưới), bộ trục và bu lông để kết nối cáp. Tay cầm có thể khóa móc ở vị trí 0, khóa liên động cửa ở vị trí I- và II- và khi khóa móc.
154.757.000 đ 85.116.350 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT125F4C

1SCA105019R1001
Mã hàng: 1SCA105019R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT100F4C Dòng định mức: 100A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA105019R1001
100 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT1600E04CP

1SCA022872R2310
Công tắc chuyển đổi thủ công 1600A, 4 cực bao gồm tay cầm loại súng lục IP65 I-0-II bằng nhựa màu đen (xem bảng bên dưới), bộ trục và bu lông để kết nối cáp. Tay cầm có thể khóa móc ở vị trí 0, khóa liên động cửa ở vị trí I- và II- và khi khóa móc.
178.565.000 đ 98.210.750 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT160E04CP

1SCA022775R9440
Mã hàng: 1SCA022775R9440 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT160E04CP Dòng định mức: 160A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA022775R9440
20.541.000 đ 11.297.550 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT2000E04CP

1SCA103912R1001
Công tắc chuyển đổi thủ công 2000A, 4 cực bao gồm tay cầm loại súng lục IP65 I-0-II bằng nhựa màu đen (xem bảng bên dưới), bộ trục và bu lông để kết nối cáp. Tay cầm có thể khóa móc ở vị trí 0, khóa liên động cửa ở vị trí I- và II- và khi khóa móc.
260.820.000 đ 143.451.000 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT200E04CP

1SCA022771R7280
Công tắc chuyển đổi thủ công 200A, 4 cực bao gồm tay cầm loại súng lục IP65 I-0-II bằng nhựa màu đen (xem bảng bên dưới), bộ trục và bu lông để kết nối cáp. Tay cầm có thể khóa móc ở vị trí 0, khóa liên động cửa ở vị trí I- và II- và khi khóa móc.
22.853.000 đ 12.569.150 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT2500E04CP

1SCA103906R1001
Công tắc chuyển đổi thủ công 2500A, 4 cực bao gồm tay cầm loại súng lục IP65 I-0-II bằng nhựa màu đen (xem bảng bên dưới), bộ trục và bu lông để kết nối cáp. Tay cầm có thể khóa móc ở vị trí 0, khóa liên động cửa ở vị trí I- và II- và khi khóa móc.
289.507.000 đ 159.228.850 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT250E04CP

1SCA022775R4640
Công tắc chuyển đổi thủ công 250A, 4 cực bao gồm tay cầm loại súng lục IP65 I-0-II bằng nhựa màu đen (xem bảng bên dưới), bộ trục và bu lông để kết nối cáp. Tay cầm có thể khóa móc ở vị trí 0, khóa liên động cửa ở vị trí I- và II- và khi khóa móc.
25.830.000 đ 14.206.500 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT25F4C

1SCA104877R1001
Mã hàng: 1SCA104877R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT25F4C Dòng định mức: 25A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA104877R1001
4.972.000 đ 2.734.600 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT400E04CP

1SCA022771R8680
Công tắc chuyển đổi thủ công 400A, 4 cực bao gồm tay cầm loại súng lục IP65 I-0-II bằng nhựa màu đen (xem bảng bên dưới), bộ trục và bu lông để kết nối cáp. Tay cầm có thể khóa móc ở vị trí 0, khóa liên động cửa ở vị trí I- và II- và khi khóa móc.
35.002.000 đ 19.251.100 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT40F4C

1SCA104934R1001
Mã hàng: 1SCA104934R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT40F4C Dòng định mức: 40A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA104934R1001
5.671.000 đ 3.119.050 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT630E04CP

1SCA022785R6130
Công tắc chuyển đổi thủ công 630A, 4 cực bao gồm tay cầm loại súng lục IP65 I-0-II bằng nhựa màu đen (xem bảng bên dưới), bộ trục và bu lông để kết nối cáp. Tay cầm có thể khóa móc ở vị trí 0, khóa liên động cửa ở vị trí I- và II- và khi khóa móc.
54.876.000 đ 30.181.800 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT63F4C

1SCA105369R1001
Mã hàng: 1SCA105369R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT63F4C Dòng định mức: 63A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA105369R1001
8.755.000 đ 4.815.250 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT800E04CP

1SCA022785R6210
Công tắc chuyển đổi thủ công 800A, 4 cực bao gồm tay cầm loại súng lục IP65 I-0-II bằng nhựa màu đen (xem bảng bên dưới), bộ trục và bu lông để kết nối cáp. Tay cầm có thể khóa móc ở vị trí 0, khóa liên động cửa ở vị trí I- và II- và khi khóa móc.
80.949.000 đ 44.521.950 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT80F4C

1SCA105418R1001
Mã hàng: 1SCA105418R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OT80F4C Dòng định mức: 80A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA105418R1001
9.582.000 đ 5.270.100 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM1000E4CM230C

1SCA112703R1001
Mã hàng: 1SCA112703R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM1000E4CM230C Dòng định mức: 1000A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA112703R1001
165.471.000 đ 91.009.050 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM1250E4CM230C

1SCA112702R1001
Mã hàng: 1SCA112702R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM1250E4CM230C Dòng định mức: 1250A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA112702R1001
178.086.000 đ 97.947.300 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM1600E4CM230C

1SCA112704R1001
Mã hàng: 1SCA112704R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM1600E4CM230C Dòng định mức: 1600A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA112704R1001
222.249.000 đ 122.236.950 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM160E4CM230C

1SCA022848R1510
OTM160E4CM230C CÔNG CỤ C/O CÓ ĐỘNG CƠ, Tay cầm gắn trực tiếp, Chuyển tiếp mở
51.901.000 đ 28.545.550 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM2000E4CM230C

1SCA112712R1001
Bao gồm một tay cầm để vận hành bằng tay, bộ bu lông có đai ốc và vòng đệm cho tất cả các thiết bị đầu cuối và đầu nối đực cho mạch điều khiển. Bao gồm một kẹp lưu trữ cho tay cầm và cầu chì dự phòng.
353.674.000 đ 194.520.700 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM200E4CM230C

1SCA022846R1590
Bao gồm một tay cầm để vận hành bằng tay, bộ bu lông có đai ốc và vòng đệm cho tất cả các thiết bị đầu cuối và đầu nối đực cho mạch điều khiển. Bao gồm một kẹp lưu trữ cho tay cầm và cầu chì dự phòng.
58.693.000 đ 32.281.150 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM2500E4CM230C

1SCA112713R1001
Mã hàng: 1SCA112713R1001 [ ABB ] Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM2500E4CM230C Dòng định mức: 2500A Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6 Hiển thị 3 vị trí: I-O-II, IP 20 Mã đặt hàng: 1SCA112713R1001
416.765.000 đ 229.220.750 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM250E4CM230C

1SCA022846R1910
Bao gồm một tay cầm để vận hành bằng tay, bộ bu lông có đai ốc và vòng đệm cho tất cả các thiết bị đầu cuối và đầu nối đực cho mạch điều khiển. Bao gồm một kẹp lưu trữ cho tay cầm và cầu chì dự phòng.
61.541.000 đ 33.847.550 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM315E4CM230C

1SCA022847R2870
Bao gồm một tay cầm để vận hành bằng tay, bộ bu lông có đai ốc và vòng đệm cho tất cả các thiết bị đầu cuối và đầu nối đực cho mạch điều khiển. Bao gồm một kẹp lưu trữ cho tay cầm và cầu chì dự phòng.
71.427.000 đ 39.284.850 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM400E4CM230C

1SCA022847R3250
OTM400E4CM230C CÔNG TẮC C/O CƠ HỘI, Tay cầm gắn trực tiếp, Chuyển tiếp mở
79.164.000 đ 43.540.200 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM630E4CM230C

1SCA022873R1990
Bao gồm một tay cầm để vận hành bằng tay, bộ bu lông có đai ốc và vòng đệm cho tất cả các thiết bị đầu cuối và đầu nối đực cho mạch điều khiển. Bao gồm một kẹp lưu trữ cho tay cầm và cầu chì dự phòng.
88.454.000 đ 48.649.700 đ

Bộ chuyển nguồn bằng tay ABB - 4P - OTM800E4CM230C

1SCA022872R8340
Bao gồm một tay cầm để vận hành bằng tay, bộ bu lông có đai ốc và vòng đệm cho tất cả các thiết bị đầu cuối và đầu nối đực cho mạch điều khiển. Bao gồm một kẹp lưu trữ cho tay cầm và cầu chì dự phòng.
145.231.000 đ 79.877.050 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 1000A OSS-610-PC 4P

OSS-610-PC 4P
Mã hàng: OSS-610-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-610-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 1000A Dòng ngắn mạch: 52.5kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
38.900.000 đ 27.230.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 100A OSS-61-TN 4P

OSS-61-TN 4P
Mã hàng: OSS-61 TN [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-61 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 100A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
13.500.000 đ 9.450.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 1200A OSS-612-PC 4P

OSS-612-PC 4P
Mã hàng: OSS-612-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-612-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 1200A Dòng ngắn mạch: 63kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
56.000.000 đ 39.200.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 1600A OSS-616-PC 4P

OSS-616-PC 4P
Mã hàng: OSS-616-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-616-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 1600A Dòng ngắn mạch: 73.5kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
57.900.000 đ 40.530.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 2000A OSS-620-PC 4P

OSS-620-PC 4P
Mã hàng: OSS-620-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-620-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 2000A Dòng ngắn mạch: 84kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
86.000.000 đ 60.200.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 200A OSS-62-TN 4P

OSS-62-TN 4P
Mã hàng: OSS-62 TN-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-62 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 200A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
15.400.000 đ 10.780.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 2500A OSS-625-PC 4P

OSS-625-PC 4P
Mã hàng: OSS-625-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-625-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 2500A Dòng ngắn mạch: 105kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
116.000.000 đ 81.200.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 3200A OSS-632-PC 4P

OSS-632-PC 4P
Mã hàng: OSS-632-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-632-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 3200A Dòng ngắn mạch: 105kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
156.000.000 đ 109.200.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 4000A OSS-640-PC 4P

OSS-640-PC 4P
Mã hàng: OSS-640-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-640-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha. Dòng định mức: 4000A Dòng ngắn mạch: 143kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
275.000.000 đ 192.500.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 5000A OSS-663-PC 4P

OSS-663-PC 4P
Mã hàng: OSS-650-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-650-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 5000A Dòng ngắn mạch: 143kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
500.000.000 đ 350.000.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 6000A OSS-650-PC 4P

OSS-650-PC 4P
Mã hàng: OSS-660-PC [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-660-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 6000A Dòng ngắn mạch: 143kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
360.000.000 đ 252.000.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 600A OSS-66-TN 4P

OSS-66-TN 4P
Mã hàng: OSS-66 TN-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-66 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 600A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
30.700.000 đ 21.490.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS - Công tắc chuyển mạch động cơ Osung 800A OSS-608-PC 4P

OSS-608-PC 4P
Mã hàng: OSS-608-PC-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-608-PC Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 800A Dòng ngắn mạch: 52.5kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
34.600.000 đ 24.220.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 100A OSS11-61-T 4P

OSS11-61-T 4P
Mã hàng: OSS11-61-T-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS11-61-T Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 100A Dòng ngắn mạch: 7.65kA Trạng thái hoạt động: ON-ON
100 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 200A OSS11-62-T 4P

OSS11-62-T 4P
Mã hàng: OSS11-62-T-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS11-62-T Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 cực. Dòng định mức: 200A Trạng thái hoạt động: ON-ON
100 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 4 cực 400A

OSS - 64 TN
Mã hàng: OSS - 64 TN [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS-64 TN Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây Dòng định mức: 400A Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON Sử dụng bộ điều khiển ACD21 (Không đi kèm).
18.223.000 đ

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Osung 400A OSS11-604-T 4P

OSS11-604-T 4P
Mã hàng: OSS11-604-T-4P [ Osemco ] Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS OSS11-64-T Sử dụng cho hệ thống 3 pha 4 dây. Dòng định mức: 400A Dòng ngắn mạch: 24kA Trạng thái hoạt động: ON-OFF-ON
100 đ