SULAN

Picture of Cảm biến nhiệt độ Pt100

Cảm biến nhiệt độ Pt100

Dãi nhiệt độ 0~300 độ C (tùy chọn) Đường kính phi 5mm Chiều dài can 5/7/10 cm

Đặt mua

230.000 đ

Cảm biến nhiệt độ Pt100

230.000 đ

Dãi nhiệt độ 0~300 độ C (tùy chọn) Đường kính phi 5mm Chiều dài can 5/7/10 cm

Đặt mua