Thấp nhất: 100 đ Cao nhất: 900.579.000 đ
₫100 ₫900579000

ABB

ABB (Six: ABBN) là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ, hoạt động về robot và chủ yếu là trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa . Các sản phẩm chính: Thiết bị tự động hoá, thiết bị đo lường, máy cắt không khí,...ABB đứng thứ 143 trong bảng xếp hạng Forbes (2010).
ABB là một trong những công ty kỹ thuật lớn nhất cũng như một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. ABB có thị trường 100 quốc gia, với khoảng 145.000 lao động trong tháng 6 năm 2012, [2] và báo cáo doanh thu toàn cầu là $ 40 tỷ USD cho năm 2011. [3]. ABB đang được giao dịch trên Sở Giao dịch Thụy Sĩ SÁU tại Zürich và thị trường chứng khoán Stockholm ở Thụy Điển từ năm 1999, và Sở Giao dịch chứng khoán New York ở Hoa Kỳ từ năm 2001. [4] ...  Xem chi tiết>>
Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

ABB MCB - S802N-C50- 2CCS892001R0504

2CCS892001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S801N-C50 Mã sản phẩm: 2CCS892001R0504
4.857.000 đ 2.574.200 đ

ABB MCB - S802N-C63 - 2CCS892001R0634

2CCS892001R0634
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S802N-C63 Mã sản phẩm: 2CCS892001R0634
4.857.000 đ 2.574.200 đ

ABB MCB - S802N-C80- 2CCS892001R0804

2CCS892001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S801N-C80 Mã sản phẩm: 2CCS892001R0804
5.880.000 đ 3.116.400 đ

ABB MCB - S802S-C10 - 2CCS862001R0104

2CCS862001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S801S-C100 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0104
5.437.000 đ 2.881.600 đ

ABB MCB - S802S-C100 - 2CCS862001R0804

2CCS862001R0824
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S801S-C100 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0804
5.879.000 đ

ABB MCB - S802S-C125 - 2CCS862001R0844

2CCS862001R0844
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S801S-C125 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0844
8.433.000 đ 4.469.500 đ

ABB MCB - S802S-C13 - 2CCS862001R0134

2CCS862001R0134
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S802S-C13 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0134
5.437.000 đ 2.881.600 đ

ABB MCB - S802S-C16 - 2CCS862001R0164

2CCS862001R0164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S801S-C16 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0164
5.437.000 đ 2.881.600 đ

ABB MCB - S802S-C20 - 2CCS862001R0204

2CCS862001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S802S-C20 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0204
5.437.000 đ 2.881.600 đ

ABB MCB - S802S-C25 - 2CCS862001R0254

2CCS862001R0254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S801S-C25 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0254
5.437.000 đ 2.881.600 đ

ABB MCB - S802S-C32 - 2CCS862001R0324

2CCS862001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S802S-C32 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0324
5.437.000 đ 2.881.600 đ

ABB MCB - S802S-C40 - 2CCS862001R0404

2CCS862001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S802S-C40 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0404
6.073.000 đ 3.218.700 đ

ABB MCB - S802S-C50 - 2CCS862001R0504

2CCS862001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S802S-C50 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0504
6.073.000 đ 3.218.700 đ

ABB MCB - S802S-C50 - 2CCS862001R0504

2CCS862001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S802S-C50 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0504
4.260.000 đ

ABB MCB - S802S-C63 - 2CCS862001R0634

2CCS862001R0634
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S802S-C63 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0634
6.073.000 đ 3.218.700 đ

ABB MCB - S802S-C80 - 2CCS862001R0804

2CCS862001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S802S-C80 Mã sản phẩm: 2CCS862001R0804
7.844.000 đ 4.157.300 đ

ABB MCB - S803C-C10 - 2CCS883001R0104

2CCS883001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C10 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0104
4.046.000 đ

ABB MCB - S803C-C100- 2CCS883001R0824

2CCS883001R0824
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C100 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0824
9.413.000 đ 4.988.900 đ

ABB MCB - S803C-C125 - 2CCS883001R0844

2CCS883001R0844
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C125 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0844
6.655.000 đ 3.527.200 đ

ABB MCB - S803C-C13 - 2CCS883001R0134

2CCS883001R0134
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C13 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0134
6.955.000 đ 3.686.200 đ

ABB MCB - S803C-C16- 2CCS883001R0164

2CCS883001R0164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C16 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0164
4.916.000 đ 2.605.500 đ

ABB MCB - S803C-C20 - 2CCS883001R0204

2CCS883001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C20 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0204
6.955.000 đ 3.686.200 đ

ABB MCB - S803C-C25 - 2CCS883001R0254

2CCS883001R0254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C25 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0254
6.655.000 đ 3.527.200 đ

ABB MCB - S803C-C32 - 2CCS883001R0324

2CCS883001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C32 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0324
6.955.000 đ 3.686.200 đ

ABB MCB - S803C-C40- 2CCS883001R0404

2CCS883001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C40 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0404
5.498.000 đ 2.913.900 đ

ABB MCB - S803C-C50 - 2CCS883001R0504

2CCS883001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C50 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0504
4.328.000 đ

ABB MCB - S803C-C63- 2CCS883001R0634

2CCS883001R0634
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C63 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0634
7.770.000 đ 4.118.100 đ

ABB MCB - S803C-C80 - 2CCS883001R0804

2CCS883001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C80 Mã sản phẩm: 2CCS883001R0804
5.239.000 đ

ABB MCB - S803N-C10 - 2CCS893001R0104

2CCS893001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C10 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0104
6.148.000 đ 3.258.400 đ

ABB MCB - S803N-C100- 2CCS893001R0824

2CCS893001R0824
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C100 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0824
8.318.000 đ 4.408.500 đ

ABB MCB - S803N-C125 - 2CCS893001R0844

2CCS893001R0844
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C125 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0844
8.942.000 đ 4.739.300 đ

ABB MCB - S803N-C13 - 2CCS893001R0134

2CCS893001R0134
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C13 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0134
6.148.000 đ 3.258.400 đ

ABB MCB - S803N-C16 - 2CCS893001R0164

2CCS893001R0164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C16 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0164
6.148.000 đ 3.258.400 đ

ABB MCB - S803N-C20 - 2CCS893001R0204

2CCS893001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C20 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0204
6.148.000 đ 3.258.400 đ

ABB MCB - S803N-C25 - 2CCS893001R0254

2CCS893001R0254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C25 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0254
6.148.000 đ 3.258.400 đ

ABB MCB - S803N-C32 - 2CCS893001R0324

2CCS893001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C32 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0324
6.148.000 đ 3.258.400 đ

ABB MCB - S803N-C40- 2CCS893001R0404

2CCS893001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C40 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0404
6.871.000 đ 3.641.600 đ

ABB MCB - S803N-C50 - 2CCS893001R0504

2CCS893001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C50 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0504
6.871.000 đ 3.641.600 đ

ABB MCB - S803N-C63 - 2CCS893001R0634

2CCS893001R0634
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C63 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0634
6.871.000 đ 3.641.600 đ

ABB MCB - S803N-C80- 2CCS893001R0804

2CCS893001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803N-C80 Mã sản phẩm: 2CCS893001R0804
8.318.000 đ 4.408.500 đ

ABB MCB - S803S-C10 - 2CCS863001R0104

2CCS863001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C10 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0104
7.681.000 đ 4.070.900 đ

ABB MCB - S803S-C100- 2CCS863001R0824

2CCS863001R0824
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C100 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0824
11.087.000 đ 5.876.100 đ

ABB MCB - S803S-C125 - 2CCS863001R0844

2CCS863001R0844
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C125 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0844
11.918.000 đ 6.316.500 đ

ABB MCB - S803S-C13 - 2CCS863001R0134

2CCS863001R0134
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C13 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0134
7.681.000 đ 4.070.900 đ

ABB MCB - S803S-C16 - 2CCS863001R0164

2CCS863001R0164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C16 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0164
7.681.000 đ 4.070.900 đ

ABB MCB - S803S-C20- 2CCS863001R0204

2CCS863001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C20 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0204
7.681.000 đ 4.070.900 đ

ABB MCB - S803S-C25 - 2CCS863001R0254

2CCS863001R0254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C25 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0254
7.681.000 đ 4.070.900 đ

ABB MCB - S803S-C32- 2CCS863001R0324

2CCS863001R0324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C32 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0324
7.681.000 đ 4.070.900 đ

ABB MCB - S803S-C40 - 2CCS863001R0404

2CCS863001R0404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C40 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0404
8.593.000 đ 4.554.300 đ

ABB MCB - S803S-C50- 2CCS863001R0504

2CCS863001R0504
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C50 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0504
8.593.000 đ 4.554.300 đ

ABB MCB - S803S-C63 - 2CCS863001R0634

2CCS863001R0634
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C63 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0634
8.593.000 đ 4.554.300 đ

ABB MCB - S803S-C80 - 2CCS863001R0804

2CCS863001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803S-C80 Mã sản phẩm: 2CCS863001R0804
11.087.000 đ 5.876.100 đ

ABB MCB - S804C-C10- 2CCS884001R0104

2CCS884001R0104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S804C-C10 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0104
6.955.000 đ 3.686.200 đ

ABB MCB - S804C-C100- 2CCS884001R0824

2CCS884001R0824
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C100 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0824
7.410.000 đ

ABB MCB - S804C-C125- 2CCS884001R0804

2CCS884001R0804
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S804C-C80 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0804
7.410.000 đ

ABB MCB - S804C-C125- 2CCS884001R0844

2CCS884001R0844
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S804C-C125 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0844
9.413.000 đ 4.988.900 đ

ABB MCB - S804C-C13 - 2CCS884001R0134

2CCS884001R0134
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C13 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0134
5.724.000 đ

ABB MCB - S804C-C16- 2CCS884001R0164

2CCS884001R0164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S804C-C16 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0164
6.955.000 đ 3.686.200 đ

ABB MCB - S804C-C20 - 2CCS884001R0204

2CCS884001R0204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S803C-C20 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0204
5.724.000 đ

ABB MCB - S804C-C25- 2CCS884001R0254

2CCS884001R0254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: China Loại: S804C-C25 Mã sản phẩm: 2CCS884001R0254
6.955.000 đ 3.686.200 đ