Thấp nhất: 100 đ Cao nhất: 900.579.000 đ
₫100 ₫900579000

ABB

ABB (Six: ABBN) là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ, hoạt động về robot và chủ yếu là trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa . Các sản phẩm chính: Thiết bị tự động hoá, thiết bị đo lường, máy cắt không khí,...ABB đứng thứ 143 trong bảng xếp hạng Forbes (2010).
ABB là một trong những công ty kỹ thuật lớn nhất cũng như một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. ABB có thị trường 100 quốc gia, với khoảng 145.000 lao động trong tháng 6 năm 2012, [2] và báo cáo doanh thu toàn cầu là $ 40 tỷ USD cho năm 2011. [3]. ABB đang được giao dịch trên Sở Giao dịch Thụy Sĩ SÁU tại Zürich và thị trường chứng khoán Stockholm ở Thụy Điển từ năm 1999, và Sở Giao dịch chứng khoán New York ở Hoa Kỳ từ năm 2001. [4] ...  Xem chi tiết>>
Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

ABB MCB - DS201 L C10 AC300 2CSR245040R3104

2CSR245040R3104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C10 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3104
2.630.000 đ

ABB MCB - DS201 L C16 AC300 2CSR245040R3164

2CSR245040R3164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C16 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3164
2.630.000 đ

ABB MCB - DS201 L C20 AC30 2CSR245040R1204

2CSR245040R1204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1204
1.498.560 đ 794.200 đ

ABB MCB - DS201 L C20 AC300 2CSR245040R3204

2CSR245040R3204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C20 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3204
2.789.000 đ

ABB MCB - DS201 L C25 AC300 2CSR245040R3254

2CSR245040R3254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C25 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3254
2.841.000 đ

ABB MCB - DS201 L C32 AC30 DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324

DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C32 AC30 Mã sản phẩm: DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324
1.602.240 đ 849.200 đ

ABB MCB - DS201 L C32 AC300 2CSR245040R3324

2CSR245040R3324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C32 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3324
2.841.000 đ

ABB MCB - DS201 L C6 AC300 2CSR245040R3064

2CSR245040R3064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C6 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3064
2.893.000 đ

ABB MCB - DS201 M C10 AC100 2CSR275040R2104

2CSR275040R2104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2104
4.093.000 đ

ABB MCB - DS201 M C10 AC30 2CSR275040R1104

2CSR275040R1104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C10 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1104
3.992.000 đ

ABB MCB - DS201 M C16 AC100 2CSR275040R2164

2CSR275040R2164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2164
4.093.000 đ

ABB MCB - DS201 M C16 AC30 2CSR275040R1164

2CSR275040R1164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C16 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1164
3.922.000 đ

ABB MCB - DS201 M C16 AC300 2CSR275040R3164

2CSR275040R3164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C16 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3164
4.093.000 đ

ABB MCB - DS201 M C20 AC100 2CSR275040R2204

2CSR275040R2204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2204
4.339.000 đ

ABB MCB - DS201 M C20 AC30 2CSR275040R1204

2CSR275040R1204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1204
4.157.000 đ

ABB MCB - DS201 M C20 AC300 2CSR275040R3204

2CSR275040R3204
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C20 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3204
4.339.000 đ

ABB MCB - DS201 M C25 AC100 2CSR275040R2254

2CSR275040R2254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C25 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2254
4.420.000 đ

ABB MCB - DS201 M C25 AC30 2CSR275040R1254

2CSR275040R1254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C25 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1254
4.236.000 đ

ABB MCB - DS201 M C25 AC300 2CSR275040R3254

2CSR275040R3254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C25 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3254
4.420.000 đ

ABB MCB - DS201 M C32 AC100 2CSR275040R2324

2CSR275040R2324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C32 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2324
4.707.000 đ

ABB MCB - DS201 M C32 AC30 2CSR275040R1324

2CSR275040R1324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C32 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1324
3.922.000 đ

ABB MCB - DS201 M C32 AC300 2CSR275040R3324

2CSR275040R3324
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C32 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3324
4.707.000 đ

ABB MCB - DS201 M C40 AC100 2CSR275040R2404

2CSR275040R2404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C40 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2404
4.895.000 đ

ABB MCB - DS201 M C40 AC30 2CSR275040R1404

2CSR275040R1404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C40 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1404
4.691.000 đ

ABB MCB - DS201 M C40 AC300 2CSR275040R3404

2CSR275040R3404
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C40 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3404
4.895.000 đ

ABB MCB - DS201 M C6 AC100 2CSR275040R2064

2CSR275040R2064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C6 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2064
4.502.000 đ

ABB MCB - DS201 M C6 AC30 2CSR275040R1064

2CSR275040R1064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C6 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1064
4.316.000 đ

ABB MCB - DS201 M C6 AC300 2CSR275040R3064

2CSR275040R3064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C6 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3064
4.502.000 đ

ABB MCB - DS201 L C10 AC30 2CSR245040R1104

2CSR245040R1104
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C10 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1104
1.498.560 đ 794.200 đ

ABB MCB - DS201 L C6 AC30, 2CSR245040R1064

2CSR245040R1064
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C6 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1064
1.550.400 đ 821.700 đ

ABB MCB - DS201 LC16 AC30 2CSR245040R1164

2CSR245040R1164
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C16 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1164
1.498.560 đ 794.200 đ

ABB MCB - DS201 LC25 AC30 2CSR245040R1254

2CSR245040R1254
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C25 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1254
1.602.240 đ 849.200 đ

ABB MCB - ELR48P 2CSG252211R1202

2CSG252211R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR48P Mã sản phẩm: 2CSG252211R1202
15.368.640 đ 8.145.400 đ

ABB MCB - ELR48V24P 2CSG452211R1202

2CSG452211R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR48V24P Mã sản phẩm: 2CSG452211R1202
15.368.640 đ 8.145.400 đ

ABB MCB - ELR72 2CSG252120R1202

2CSG252120R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR72 Mã sản phẩm: 2CSG252120R1202
14.733.120 đ 7.808.600 đ

ABB MCB - ELR72P 2CSG152424R1202

2CSG152424R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR72P Mã sản phẩm: 2CSG152424R1202
20.597.760 đ 10.916.800 đ

ABB MCB - ELR72V24 2CSG452120R1202

2CSG452120R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR72V24 Mã sản phẩm: 2CSG452120R1202
14.773.120 đ 7.829.800 đ

ABB MCB - ELR72V24P 2CSG452424R1202

2CSG452424R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR72V24P Mã sản phẩm: 2CSG452424R1202
20.597.760 đ 10.916.800 đ

ABB MCB - ELR96 2CSG152130R1202

2CSG152130R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR96 Mã sản phẩm: 2CSG152130R1202
13.773.120 đ 7.299.800 đ

ABB MCB - ELR96P 2CSG152434R1202

2CSG152434R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR96P Mã sản phẩm: 2CSG152434R1202
20.211.840 đ 10.712.300 đ

ABB MCB - ELR96PD 2CSG152436R1202

2CSG152436R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR96PD Mã sản phẩm: 2CSG152436R1202
15.368.640 đ 8.145.400 đ

ABB MCB - ELR96PF 2CSG152435R1202

2CSG152435R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR96PF Mã sản phẩm: 2CSG152435R1202
100 đ

ABB MCB - ELR96V24 2CSG452130R1202

2CSG452130R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR96V24 Mã sản phẩm: 2CSG452130R1202
13.773.120 đ 7.299.800 đ

ABB MCB - ELR96V24P 2CSG452434R1202

2CSG452434R1202
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: ELR96V24P Mã sản phẩm: 2CSG452434R1202
20.211.840 đ 10.712.300 đ

ABB MCB - F202 AC-100/0.03 2CSF202005R1900

2CSF202005R1900
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-100/0.03 Mã sản phẩm: 2CSF202005R1900
3.459.840 đ 1.833.700 đ

ABB MCB - F202 AC-100/0.1 2CSF202005R2900

2CSF202005R2900
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: FH202 AC-100/0.1 Mã sản phẩm: 2CSF202005R2900
3.459.840 đ 1.833.700 đ

ABB MCB - F202 AC-100/0.3 2CSF202005R3900

2CSF202005R3900
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-100/0.3 Mã sản phẩm: 2CSF202005R3900
3.459.840 đ 1.833.700 đ

ABB MCB - F202 AC-100/0.5 2CSF202005R4900

2CSF202005R4900
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-100/0.5 Mã sản phẩm: 2CSF202005R4900
100 đ

ABB MCB - F202 AC-25/0.5 2CSF202005R4250

2CSF202005R4250
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-25/0.5 Mã sản phẩm: 2CSF202005R4250
100 đ

ABB MCB - F202 AC-40/0.5 2CSF202005R4400

2CSF202005R4400
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-40/0.5 Mã sản phẩm: 2CSF202005R4400
100 đ

ABB MCB - F202 AC-63/0.5 2CSF202005R4630

2CSF202005R4630
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-63/0.5 Mã sản phẩm: 2CSF202005R4630
100 đ

ABB MCB - F202 AC-80/0.03 2CSF202005R1800

2CSF202005R1800
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-80/0.03 Mã sản phẩm: 2CSF202005R1800
3.115.200 đ 1.651.100 đ

ABB MCB - F202 AC-80/0.1 2CSF202005R2800

2CSF202005R2800
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: FH202 AC-80/0.1 Mã sản phẩm: 2CSF202005R2800
3.115.200 đ 1.651.100 đ

ABB MCB - F202 AC-80/0.3 2CSF202005R3800

2CSF202005R3800
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-80/0.3 Mã sản phẩm: 2CSF202005R3800
3.115.200 đ 1.651.100 đ

ABB MCB - F202 AC-80/0.5 2CSF202005R4800

2CSF202005R4800
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-80/0.5 Mã sản phẩm: 2CSF202005R4800
100 đ

ABB MCB - F204 AC-100/0.03 2CSF204005R1900

2CSF204005R1900
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F204 AC-100/0.03 Mã sản phẩm: 2CSF204005R1900
4.325.760 đ 2.292.700 đ

ABB MCB - F204 AC-100/0.1 2CSF204005R2900

2CSF204005R2900
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F204 AC-100/0.1 Mã sản phẩm: 2CSF204005R2900
4.325.760 đ 2.292.700 đ

ABB MCB - F204 AC-100/0.3 2CSF204005R3900

2CSF204005R3900
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F204 AC-100/0.3 Mã sản phẩm: 2CSF204005R3900
4.325.760 đ 2.292.700 đ

ABB MCB - F204 AC-100/0.5 2CSF204005R4900

2CSF204005R4900
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F204 AC-100/0.5 Mã sản phẩm: 2CSF204005R4900
100 đ

ABB MCB - F204 AC-25/0.5 2CSF204005R4250

2CSF204005R4250
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F204 AC-25/0.5 Mã sản phẩm: 2CSF204005R4250
100 đ