Rơle điều khiển COSφ

Picture of Bộ điều khiển tụ bù APFC314  Selec 14 cấp

Bộ điều khiển tụ bù APFC314 Selec 14 cấp

Bộ đo hệ số cosphi 14 cấp

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC314 S...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 14 cấp

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù APFC316  Selec 16 cấp

Bộ điều khiển tụ bù APFC316 Selec 16 cấp

Bộ đo hệ số cosphi 16 cấp

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC316 S...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 16 cấp

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600SD-2-110

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600SD-2-110

1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho sao. 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 25...

Đặt mua

444.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600S...

444.000 đ

1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho sao. 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 25...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600SD-2-230

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600SD-2-230

- Timer khởi động Sao - Tam giác. - Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây - Thời gian ...

Đặt mua

444.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600S...

444.000 đ

- Timer khởi động Sao - Tam giác. - Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây - Thời gian ...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST

- Timer ON delay - Dải thời gian: 0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây

Đặt mua

388.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600S...

388.000 đ

- Timer ON delay - Dải thời gian: 0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST-110

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST-110

0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút 0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ - Ngõ ra: ...

Đặt mua

388.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600S...

388.000 đ

0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút 0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ - Ngõ ra: ...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST-24

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600ST-24

- Nguồn cấp: 240V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-110) 110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-...

Đặt mua

388.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600S...

388.000 đ

- Nguồn cấp: 240V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-110) 110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 600U

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600U

- Timer ON delay, Interval, , Repeat cyclic equal OFF firs, Repeat cyclic equal ON firs, ...

Đặt mua

499.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 600U

499.000 đ

- Timer ON delay, Interval, , Repeat cyclic equal OFF firs, Repeat cyclic equal ON firs, ...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 642SQ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 642SQ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua

236.808 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 642S...

236.808 đ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 800POD

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800POD

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua

832.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800P...

832.000 đ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 800SD-2

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800SD-2

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua

506.000 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800S...

506.000 đ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 800SQ-A

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800SQ-A

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua

255.024 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800S...

255.024 đ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù Selec 800XC

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800XC

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua

473.616 đ

Bộ điều khiển tụ bù Selec 800X...

473.616 đ

22.5mm DIN rail timers Ø Easy setting of time range and operating modes using DIP switc...

Đặt mua